Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up Skills)

 

  

Ēka ar augstu energoefektivitāti ir viens no galvenajiem darba rezultātiem augsti kvalificētiem celtniecības speciālistiem. Jau vairākus gadus Latvijā tiek uzsvērta atjaunojamo energoresursu izmantošanas nozīme enerģijas iegūšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai jau esošajās ēkās un no jauna būvētajās. Tikai zinoši speciālisti spēj ēku uzbūvēt atbilstoši mūsdienu prasībām. Šobrīd būvniecības nozarē nodarbināto zināšanas ir jāuzlabo un regulāri jāpapildina. Jāizprot, kādas izmaiņas jāveic likumdošanā un sadarbībā starp dažādām iesaistītajām pusēm. Latvijas plānošanas reģioni un būvniecības nozares pārstāvji iesaistījušies projektā “Build up Skills - Latvia”, lai noskaidrotu, kā paaugstināt zināšanas un prasmes būvniecības nozarē strādājošajiem.

lasīt vairāk...

Vēl 2013.gada maijā veiksmīgi noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ieviešanā iesaistījās arī Vidzemes plānošanas reģions. Projekta ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai, lai sasniegtu izvirzītos Eiropas Savienības klimata un enerģijas mērķus 2020.gadam. Projekts paredzēja ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī  panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Projekta realizāciju pozitīvi novērtēja arī Eiropas Komisijas pārstāvji, izceļot projekta ietekmi valstiskā līmenī un atzinīgi vērtējot dažādu nozaru organizāciju, valsts institūciju un projekta partneru apņemšanos iesaistīties arī projekta turpinājumā. 03.12.2013


Maijā veiksmīgi noslēdzies projekts „Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” (Build up Skills). Varam būt gandarīti par projekta laikā paveikto. Notikušas aktīvas diskusijas par būvniecības procesu, par būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas nepieciešamību. Kopā ar projekta partneriem pabeigts darbs pie rīcības plāna, kas izstrādāts balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi, raksturojot būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības situāciju kopumā. 08.07.2013


Vidzemes plānošanas reģions kopā ar projekta “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” (Build up Skills) partneriem pabeiguši darbu pie rīcības plāna, kas izstrādāts balstoties uz pašreizējās situācijas analīzi, raksturojot būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības situāciju kopumā. Rīcības plānā iestrādātie priekšlikumi ir nosūtīti visām atbildīgajām ministrijām un aicinām kopīgi turpināt darbu pie ieteikumu tālākas attīstības. Tagad pieejams arī īss rīcības plāna skaidrojums.

03.05.2013

Projekta “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” (Build up Skills) ietvaros kopā tika aicināti enerģētikas, būvniecības un izglītības eksperti, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu priekšlikumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un zināšanu paaugstināšanai. Priekšlikumi apkopoti rīcības plānā "Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai". Rīcības plāns atspoguļos 2020. gada mērķus un nepieciešamās zināšanas un prasmes būvniecības nozarē nākotnē, kā arī  prognozēs tai nepieciešamo darba spēku. Rīcības plāna izstrāde ir viena no svarīgākajām projekta īstenošanas fāzēm, lai būvniecības jomu nākotnē nodrošinātu ar profesionāliem strādniekiem.

03.03.2013

2012. gada 17. decembrī Rīgā Ostas skatu konferenču telpā noritēja projekta „Build up Skills – Latvija” nacionāla mēroga konference „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”, kurā piedalījās ministriju pārstāvji, universitāšu un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, būvnieki, asociāciju un biedrību pārstāvji u.c. Pēc reģionālajām diskusijām konference bija kā noslēgums, lai apkopotu visus ieteikumus kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanai un apkopotu tos rīcības plānā.

07.01.2013


Pirmdien, 17.decembrī Ostas skatu konferenču telpā plkst. 10:00 noritēs projekta „Build up Skills – Latvija” nacionāla mēroga konference „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”. Ar prezentāciju par pašreizējo situāciju Vidzemes plānošanas reģionā uzstāsies Gatis Teteris.

10.12.2012

Projektā “Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija” izstrādāta pašreizējās situācijas analīze, kas raksturo prasmju un zināšanu trūkumus būvniecībā strādājošajiem un ar to saistītās barjeras.  Tā arī analizē nodarbināto personu zināšanu un prasmju pieprasījumu nākotnē. Par veikto analīzi jau diskutēts starp dažādām interešu grupām - būvniecības, izglītības, nodarbinātības un valsts pārvaldes jomu pārstāvjiem.

31.10.2012

Ēka ar augstu energoefektivitātes koeficentu ir viens no galvenajiem darba rezultātiem augsti kvalificētiem celtniecības speciālistiem. Jau vairākus gadus Latvijā tiek  uzsvērta atjaunojamo energoresursu izmantošanas nozīme enerģijas iegūšanai, energoefektivitātes paaugstināšana jau esošajās ēkās un no jauna būvētajās. Tikai zinoši speciālisti spēj ēku uzbūvēt ar augstu energoefektivitātes koeficientu.

01.08.2012

Notikumi

«Februāris 2024»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829