Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)Projekta SUPER partneri ir apņēmušies uzlabot mazo un vidējo komersantu (MVK) sapratni par ekoloģiski ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā. Ir nepieciešams izveidot starptautiskus sadarbības tīklus, lai strādātu un meklētu risinājumus, kā publiskais un privātais sektors var sadarboties un uzlabot politikas instrumentu ieviešanas mehānismus tieši vides vadītas uzņēmējdarbības attīstības atbalstam. Tā kā Latvijā šobrīd nav izstrādāta eko-inovāciju politikas stratēģija, tad šis projekts ir būtisks atbalsts, lai analizētu eksistējošās problēmas un meklētu efektīvākos risinājumus situācijas uzlabošanai.

lasīt vairāk...

Vidzemes plānošanas reģions šobrīd veic aktīvu darbu pie rīcībplāna izstrādes par atbalsta instrumentu pilnveidi, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un videi draudzīgu inovāciju kapacitāti Latvijā, tostarp arī Vidzemē. Plānots, ka dokuments būs gatavs 2019. gada pirmajā ceturksnī. Taču līdz tam, lai nodrošinātos, ka plāns risinās identificētās problēmas, tā saturs un iecerētās rekomendācijas tiek izstrādātas sadarbībā ar vairāku uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem. Savu vērtējumu un ieteikumus darba grupās snieguši arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta un Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas pārstāvji, kā arī  Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Lauku tīkla uzņēmējdarbības konsultanti, pašvaldību un reģionālo augstskolu pārstāvji, u.c.

04.12.2018

Oktobra sākumā SUPER projekta komanda piedalījās starptautiskajā informācijas tehnoloģiju  konferencē ShareIT Valmierā. Izmantojot iespēju, ka pasākumā pulcējās ievērojams skaits IT nozares profesionāļu, tie tika aicināti atsevišķi pulcēties, lai paustu savu viedokli un nosauktu tās darbības, kas publiskajam sektoram būtu jārisina prioritāri, lai veicinātu ekoinovatīvu* uzņēmumu attīstību. Ņemot vērā IT nozares potenciālu cīņai ar lielākajiem Eiropas izaicinājumiem, kas sevī ietver ne tikai videi draudzīgu risinājumu izstrādi, bet arī pakalpojumu ķēžu optimizāciju, u.c. līdzīgus aspektus, bija būtiski apzināt tieši šo speciālistu viedokli. Kā zināms, IT nozares risinājumi var tikt ieviesti praktiski jebkurā citā nozarē, padarot procesus efektīvākus un videi draudzīgākus.

19.10.2018

Vidzemes plānošanas reģions, sniedzot ieguldījumu ekoinovāciju virzīšanai starptautiskajos tirgos, pabeidzis darbu pie reģiona ekoinovāciju sistēmas novērtējuma. Ņemot vērā, ka reģiona uzņēmējiem lielākā daļa no pieejamajiem atbalsta instrumentiem ir  tieši nacionāla līmeņa, pamatā izvērtējuma secinājumi attiecināmi uz Latvijas sistēmu kopumā. Ar galvenajiem secinājumiem iepazīstināti arī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību un dažādu uzņēmējdarbību atbalstošu institūciju pārstāvji, tos aicinot 14.septembrī piedalīties diskusijā par to, kā veicināt videi draudzīgu inovāciju uzņēmumu attīstību. Vēl viens no diskusijas mērķiem bija noskaidrot, vai ir nepieciešami uzlabojumi šī brīža uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā. Tāpat tika diskutēts par to, vai ir aktuāli Vidzemē veicināt tieši IKT bāzētu eko-inovāciju attīstību.

19.09.2018

No 6. -7. februārim SUPER projekta partneri pulcējās uz ceturto starpreģionālo semināru, kas šoreiz notika Latvijā. Tikšanās tēma, par kuru galvenokārt tika diskutēts, bija pašnovērtējuma rīks, kas ļauj katram no partneriem novērtēt savā valstī esošo atbalsta sistēmu ekoinovācijām. Ir būtiski analizēt un izprast uzņēmējdarbības vidi, lai spētu sniegt praktiskus uzlabojumus un risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Pašnovērtējuma rīks palīdz kartēt šī brīža situāciju katrā no valstīm, kā arī analizēt atbalsta sistēmu un specifiskos atbalsta instrumentus, kas darbojas katrā no partnerreģioniem.

12.02.2018

Noslēdzoties 2017. gadam, decembra vidū  Valmierā pie viena galda pulcējās uzņēmēji, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvji un speciālisti no Vidzemes plānošanas reģiona, lai diskutētu par eko-inovāciju un IT risinājumu nozīmību uzņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmējiem bieži vien nākas šķirties no ievērojamām naudas summām, integrējot dažādus IT risinājumus sava uzņēmuma darbībā, taču eko-inovāciju risinājumi var būt ekonomiski pamatoti. Ņemot vērā, ka vēl decembra sākumā Eiropas Komisija izsludināja nākamo pētniecības un uzņēmējdarbības programmu 9 miljardu eiro apmērā ilgtspējīgu pilsētu, lauksaimniecības un eko-enerģijas attīstībai, ir īstais laiks rosināt uzņēmējus domāt par savu uzņēmumu attīstību un jau šobrīd pieejamo finansiālo atbalstu izmantot gan aktīvi, gan arī efektīvi.

29.12.2017

Videi draudzīgas inovācijas un uzņēmējdarbība, ilgtspējīga attīstība un ietekmes uz vidi mazināšana ir jautājumi, kas pēdējos gados ir kļuvuši nozīmīgi, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Šobrīd to visu vienā vārdā sauc par par eko-inovācijām.

Vidzemes plānošanas reģions projekta SUPER ietvaros 13. decembrī Valmierā (Tērbatas ielā 10) organizē darba semināru, kurā interesentiem būs iespēja uzzināt jaunākās attīstības iespējas un idejas resursu efektīvai izmantošanai, lietojot informācijas tehnoloģijas (turpmāk – IT). Diskutēsim par to nozīmi uzņēmēja ikdienā kopā ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautiem IKT jomā,  IT klastera pārstāvi, SIA ZAAO un citiem progresīviem jomas speciālistiem un entuziastiem.

01.12.2017

Piektdien, 25. augustā, Valmierā projekta "SUPER" ietvaros Vidzemes plānošanas reģions organizēja diskusiju starp pētniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. Diskusijā dalībnieki dalījās pieredzē un meklēja veiksmīgākos veidus sasvstarpējai sadarbībai. Uzņēmēji atzīst, ka dalībai konkursos uz Eiropas Savienības finansējumu ir daudz birokrātisko un finansiālo šķēršļu, kas nereti arī apgrūtina nonākšanu pie kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta.

02.10.2017

Septembra sākumā Vidzemes plānošanas reģions un SUPER projekta ieinteresēto pušu grupas pārstāvji devās uz Lietuvu, lai stiprinātu zināšanas un smeltos idejas eko-inovāciju atbalstam un attīstībai. Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros ar savu pieredzi dalījās arī kolēģi no Grieķijas un Nīderlandes, kā arī piesaistītie partneri no Vācijas.  Ar īpašu interesi Latvijas dalībnieki klausījās Nīderlandes Utereht reģiona piemēru. Reģionā darbojas organizācija, kas ir atbildīga par reģionālo atbalsta instrumentu ieviešanu un ir labs piemērs, kā pēc trīspusējās sadarbības jeb tā saucamā  triple helix principa dibinātas organizācijas var veiksmīgi veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

29.09.2017

Projekta “Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos” (SUPER) mērķis ir attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas, tāpēc 9. februārī, tika organizēta darba grupas sanāksme. Tās mērķis bija veicināt dialogu un diskusijas starp inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, diskusijās iesaistot arī publisko un privāto sektoru.

Sanāksmes ievadā SUPER projekta vadītāja Laima Engere iepazīstināja ar projekta būtību un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī aicināja darba grupas dalībniekus sniegt priekšlikumus, kas varētu būt labākās prakses Latvijā eko-inovāciju jomā. 21.02.2017


Notikumi

«Decembris 2018»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31