Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem (BSR Cultural Pearls)

 

  

Projekta “BSR Cultural Pearls” mērķis ir stiprināt Baltijas jūras reģiona pašvaldību sociālo noturību, izmantojot vietējo kultūras, jaunrades un radošuma potenciālu. Projekta ietvaros plānots izveidot labās prakses piemēru digitālo krātuvi jeb repozitoriju par sociālās noturības palielināšanu ar kultūras palīdzību. Piemēri iedvesmos pašvaldības, lai tās varētu izveidot savus sociālās noturības rīcības plānus.

 

Projektā izstrādās digitālos rīkus, kas palīdzēs pašvaldībām izveidot pielāgotus sociālās noturības plānus; mentoringa programmu, lai atbalstītu pašvaldības to sociālās noturības plānu attīstīšanā un ieviešanā; un “BSR Cultural Pearls” balvu, ar kuru tiks novērtēts izcils darbs, ko paveikušas pašvaldības, sociālās noturības veicināšanā ar kultūras palīdzību.

 

Nosaukums

Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem

Abreviatūra

BSR Cultural Pearls

Projekta numurs #C004
Programma

Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2020.-2027. gadam 

Partneri

 1. Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts (Zviedrija) - vadošais partneris
 2. Ostrobotnijas reģionālā padome (Somija)
 3. Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāts (Latvija)
 4. Dānijas Kultūras institūts (Dānija)
 5. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 6. Baltijas jūras kultūras centrs (Polija)
 7. Šlēsvigas-Holšteinas Heinriha Bola fonds (Vācija)
 8. "Radošā Igaunija" (Igaunija)
 9. Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Tieslietu, Eiropas lietu un patērētāju aizsardzības ministrija (Vācija);
 10. Baltijas jūras reģiona valstu starpkultūru tīkls ARS BALTICA (Vācija);
 11. Vardes pašvaldība (Dānija);
 12. Alītas pilsētas pašvaldība (Lietuva).

Mērķis

Dot iespēju mazākām pilsētām un reģioniem palielināt to sociālo noturību un inovatīvā veidā, izmantojot vietējos resursus, saglabāt sabiedrības dzīves kvalitāti. 
Mērķgrupas Vietējās un reģionālās valsts pārvaldes institūcijas (reģioni un pašvaldības)

Pasākumi

 • Starptautiskās pieredze apmaiņa starp partneriem, kā saglabāt dzīves kvalitāti un sabiedrības veselumu (kohēziju), izmantojot vietējos resursus;
 • Starptautiskās pieredzes apmaiņas vizītes starp reģionālajiem partneriem un izvēlētajām (apbalvotajām) pilsētām/reģioniem kā Baltijas jūras reģiona kultūras pilsētām;
 • Izveidot izvēlēto (apbalvoto) Baltijas jūras reģiona kultūras pilsētu/reģionu tīklu.

Rezultāti

 • “BSR Cultural Pearls” balva -  tituls, ko piešķir pašvaldībām un reģioniem, kas cenšas stiprināt savu spēju strādāt ar kopienām, izmantojot kultūru, tādējādi palielinot sociālo noturību, dzīves kvalitāti un pievilcību, kā arī sekmējot vietas starptautisko atpazīstamību.
 • Sociālās noturības labās prakses piemēru digitālā krātuve jeb repozitorijs; 
 • Rīki pašvaldībām sociālās noturības plānu izstrādei; 
 • Mācību un mentoringa programma pašvaldībām, lai palīdzētu tām īstenot to sociālās noturības plānus.
VPR loma projektā  Reģionālais partneris un atbalsta sniedzējs mentoringa aktivitāšu nodrošināšanā “BSR Cultural Pearls” Latvijā titula saņēmējam un projekta 3.2. uzdevuma vadītājs, īstenojot “kultūras un noturības rīcības plānus” otrajā kārtā (nodošanas fāzē). 

Budžets

Projekta kopējais budžets – 3 863 116 EUR

VPR budžets: 179 492.00 EUR (programmas finansējums – 143 593.60 EUR; līdzfinansējums - 35 898.40 EUR)

Ieviešanas laiks

1.01.2023. - 31.12.2025.

Projekta vadošais partneris - Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts 

Felix Schartner Giertta

Tel: +46 73 026 73 12

E-pasts: felix.schartner.giertta@cbss.org

 

Kontaktpersona VPR

Lelde Ābele

Tel: +371 29266757

E-pasts: lelde.abele@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

https://interreg-baltic.eu/project/bsr-cultural-pearls/

Vietne “BSR Cultural Pearls” pretendentiem

 

https://culturalpearls.eu/

 

lasīt vairāk...

Pieteikumu pieņemšana "BSR Cultural Pearls" (tulkojumā - Baltijas jūras reģiona Kultūras pērles) titulam, kas tika izsludināta jau otro reizi, ir noslēgusies. Pieteikumus konkursā iesniedza 18 mazās un vidēja lieluma pašvaldības no Baltijas jūras reģiona, tai skaitā pilsētas un apdzīvotas vietas Vidzemē - Smiltene, Cesvaine un Stāmeriena. Pērn titulam tika iesniegti divpadsmit pieteikumi. Pretendentu skaita pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu liecina par aizvien lielāku interesi no galvaspilsētām attālākos reģionos par kultūras nozīmi sabiedrības noturības stiprināšanā. 17.06.2024


Aizvadītās nedēļas nogalē, 25. maijā, Rūjienā notika košs, skanīgs un paaudzes vienojošs pasākums – Saldējuma svētki un Rūjienas vārda dienas svinības. Svētkos, klātesot rūjēniešiem un tāliem un tuviem viesiem, pilsētai tika pasniegta balva par iegūto titulu “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024”. 28.05.2024


Vairāk nekā 100 pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, urbānisti, pilsētplānotāji, mākslinieki, kā arī citi dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā Latvijas, 7. un 8. maijā satikās Somijas pilsētā Jākobstādē jeb Pietarsāri forumā Kultūra izturētspējai. Tā centrālais temats - kā iesaistīšanās kultūras aktivitātēs stiprina un saliedē kopienas, padarot tās noturīgākas ārējo satricinājumu priekšā. Pasākumā piedalījās arī vidzemnieki, pārstāvot  “Rūjiena – kultūras pērle 2024” programmu un BSR Cultural Pearls projekta komandu Latvijā. 14.05.2024


Projekta “Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem” (turpmāk – BSR Cultural Pearls) partnerība izsludina otro uzsaukumu konkursam, kurā noskaidros tās pilsētas un pašvaldības, kurām tiks piešķirts tituls BSR Cultural Pearls 2025. Projektu BSR Cultural Pearls līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma.

03.04.2024

Sākusies reģistrācija forumam "Kultūra izturētspējai 2024", kas 2024. gada 7.–8. maijā notiks Jakobštatē jeb Pietarsāri (Somijā). Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta kultūras lomai sabiedrības noturības un kapacitātes palielināšanā. 08.02.2024


Starptautiska žūrija ir paziņojusi uzvarētājus – pilsētas, kurām piešķirts Baltijas jūras reģiona kultūras pērles (turpmāk – BSR Cultural Pearls) tituls 2024. gadam. No 12 Baltijas jūras reģiona valstu kandidātiem tika izvēlētas Svendborga (Dānija), Ķīle (Vācija), Jākobštate (Somija) un Rūjiena (Latvija). Šīs pilsētas bija sagatavojušas labākos kultūras un sociālās noturības rīcības plānus, kuru mērķis ir stiprināt savas kopienas un saliedēt iedzīvotājus, izmantojot kultūru un radošumu. 06.12.2023


2023. gada augusta sākumā, uzaicinot mazākas pilsētas, pašvaldības un reģionus pieteikties "BSR Cultural Pearls 2024" titulam, sākās šī konkursa pirmā kārta. Visas tās divpadsmit pašvaldības, kuras iesniedza pieteikumus, kvalificējās nākamajam solim, lai mērotos spēkiem un kļūtu par vienu no četrām titula "BSR Cultural Pearls 2024" saņēmējām. Jau iepriekš tika ziņots, ka "BSR Cultural Pearls" titulu piešķirs četrām pašvaldībām, pilsētām vai reģioniem, lai atzīmētu izcilu pašvaldību ieguldījumu sociālās noturības sekmēšanai savās kopienās ar kultūras instrumentu un aktivitāšu palīdzību. 29.09.2023


Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kopā ar 11 partneriem no 8 Eiropas valstīm īsteno Interreg Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansēto projektu "Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem" (turpmāk – “BSR Cultural Pearls”). Sociālā noturība ir svarīga situācijās, kad sabiedrībai ir jāpielāgojas pārmaiņām vai jāpārvar ekonomiski, sociāli, vides un citi izaicinājumi. Savukārt kultūra un radošums ir spēcīgi instrumenti, lai stiprinātu sociālo noturību jeb sabiedrības dzīvotspēju. 20.09.2023


Interreg Baltijas jūras reģiona programmas līdzfinansētā projekta "Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem" (turpmāk – “BSR Cultural Pearls”) partneri projekta ietvaros ir uzsākuši programmas pilotaktivitātes un izsludinājuši pieteikumu pieņemšanu “BSR Cultural Pearls” 2024. gada titulam. Pieteikumus pilotprojektam var iesniegt līdz 8. septembrim. Vairāk informācijas: www.culturalpearls.eu. 23.08.2023


Otrdien, 6. jūnijā, plkst. 10.00 pēc Latvijas laika projekta BSR Cultural Pearls partnerība aicina interesentus pievienoties tiešsaistes darbsemināram "Protopija. Lūkojoties nākotnē: Kā padarīt pasauli labāku". To organizē Gdaņskas Baltijas jūras kultūras centrs. Darba valoda – angļu.

31.05.2023

Otrdien, 23. maijā, plkst. 15.00 pēc Latvijas laika projekta BSR Cultural Pearls partnerība aicina interesentus pievienoties tiešsaistes darbsemināram "Būt vienotiem: Kultūra un daudzveidība pilsētu noturībai un ilgtspējai". To organizē Gdaņskas Baltijas jūras kultūras centrs. Darba valoda – angļu. 

16.05.2023

Ceturtdien, 25. aprīlī, plkst. 15.00 pēc Latvijas laika projekta BSR Cultural Pearls partnerība aicina interesentus pievienoties tiešsaistes darbsemināram par kultūru un sociālo noturību jeb dzīvotspēju (eng. - social resilience). Darba valoda – angļu. 20.04.2023


Kultūra un sabiedrības noturība jeb dzīvotspēja – tam ir veltīts jaunais Baltijas jūras reģiona programmas projekts "Baltijas jūras reģiona kultūras pērles noturīgākām pilsētām un reģioniem" (turpmāk arī BSR Cultural Pearls). Piedaloties projekta 12 partneru pārstāvjiem, tostarp Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības un projektu nodaļas vadītājai Lailai Gercānei un projekta vadītājai Leldei Ābelei, Stokholmā, Zviedrijā, no 29.–30. martam notika projekta uzsākšanas sanāksme. Svarīgākais sanāksmes uzdevums bija vienoties par nākamajiem soļiem projektā, lemjot par aktivitātēm un rezultātiem, kā arī veidot ciešāku saikni starp dažādajiem partneriem. 20.04.2023


Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031