Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos (PULSE)

 

 

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpatsvars sastāda teju 99% visu Eiropas uzņēmumu un lielākie izaicinājumi, ar ko tie saskaras, ir zinoša darbaspēka trūkums, strauji augošas darbaspēka izmaksas un biznesu spēja pārprofilēties, pielāgoties tirgū pastāvošām prasībām, kas arī ir atkarīgas no darbaspēka kompetencēm. Vidzemes plānošanas reģions ir iniciējis projektu, lai rastu iespēju pievērst uzmanību cilvēkresursu attīstības iespējām MVU reģionā un Latvijā kopumā, kā arī lai mazinātu pieaugušo izglītības piedāvājumu atrautību no MVU faktiskajām cilvēkresursu attīstības iespējām un vajadzībām. Projektā ir iecerēts pamatot to, kādā veidā būtu jāplāno un jāadministrē valsts budžeta un ES struktūrfondu ieguldījumi par labu cilvēkresursu attīstībai uz viedo specializāciju orientētos MVU.

lasīt vairāk...

Aicinām izmantot iespēju un internetvidē noskatīties divus projektā “Pulse” sagatavotos video sižetus par izstrādāto personāla attīstības rīku plašo pielietojumu uzņēmumos pašrocīgai darbinieku zināšanu un prasmju izvērtēšanai un pilnveides plāna izstrādāšanai. 28.02.2022


Piektdien, 25. februārī plkst.20:00 ReTV raidījumā “Veiksmes formula” aicinām noskatīties sižetu par Pulse projekta aktivitātēm – izstrādāto rīku kolekciju uzņēmējiem, kas vēlas uzbūvēt cilvēkresursu un talantu vadības sistēmu savā uzņēmumā. Sižetā tiks sniegts ieskats rīku pielietojumam, kā arī par savu piedāvājumu individuālo un kolektīvo prasmju un zināšanu stiprināšanai pastāstīs Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs. 24.02.2022


 

Aktualizējot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nepieciešamību stiprināt savu darbinieku kompetences un pilnveidot viņu prasmes,  Vidzemes plānošanas reģions kopā ar ārvalstu ekspertiem izstrādājis personāla attīstības rīkus cilvēkresursu stiprināšanai nelielos uzņēmumos. Lai praktiskos risinājumus varētu vieglāk testēt, tostarp izmantot tos pareizi, pabeigts darbs pie vadlīniju sagatavošanas. Materiāli pieejami arī latviešu valodā.

Praktiskie rīki jeb kartes ļaus uzņēmumu vadītājiem pārbaudīt, kādas zināšanas un kompetences uzņēmumā pietrūkst, uz kurām trūkstošajām kompetencēm norāda paši darbinieki, un kāda veida izglītojošie pasākumi šo varētu vislabāk kompensēt.

23.02.2022

Otrdien, 22. februārī plkst. 20.00 aicinām noskatīties ReTV  raidījumā “Veiksmes formula” sagatavoto sižetu par projekta “Pulse” ieguldījumu mazo un vidējo uzņēmumu cilvēkresursu attīstības iespējās.

Sižetā būs iespējams iepazīties tuvāk ar projekta ietvaros izstrādātajiem personāla attīstības rīkiem cilvēkresursu stiprināšanai nelielos uzņēmumos, par to mērķi un uzdevumiem pastāstīs projekta eksperte Ilze Grīnfelde. Rīkus praksē testēja vairāki Vidzemes uzņēmumi, tostarp SIA “Valmiermuižas pils”, kura vērtējums izskanēs sagatavotajā video materiālā.

21.02.2022

Š.g. 2.-3. februārī Vidzemes plānošanas reģiona PULSE projekta komanda viesojās Seviļā, Spānijā, lai kopā ar projekta partneriem  izvērtētu projekta rezultātus un iepazītos ar Melia viesnīcas pieredzi.  Piemēru izzināšana un ideju apmaiņa ir neatsverama Erasmus+ programmas projektu vērtība.

Melia viesnīca Spānijā saņēmusi augstu novērtējumu cilvēkresursu vadības jautājumos. Tajā tiek īstenota pilna cikla talantu vadības sistēma. Izstrādāti IT rīki, kas palīdz piesaistīt jaunus darbiniekus, identificēt kompetences, nodrošināt apmācības un īstenot motivācijas programmas, tādējādi veicinot uzņēmuma izaugsmi. 2022. gadā viesnīca atzīta par labāko darba devēju Spānijā.

04.02.2022

2021. gada decembrī un 2022. gada janvārī notikusi Vidzemes plānošanas reģionā īstenotā projekta PULSE (Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos) plašāka sabiedrības iepazīstināšana ar projektā izstrādātajām vadlīnijām personāla attīstības rīku lietošanai mazos un vidējos uzņēmumos.

Kā nozīmīgākie izceļami pasākumi, kas notikuši sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta tālākizglītības nodaļu, iesaistot gan pilna, gan nepilna laika studējošos – topošos un esošos uzņēmējus un cilvēkresursu vadības speciālistus.

Pasākumu ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu, tai skaitā situācijas kontekstu un problemātiku, kā arī ikvienam bija iespēja, aktīvi līdzdarbojoties, sniegt atgriezenisko saiti par projektā PULSE izstrādātajām vadlīnijām un izteikt komentārus par idejas attīstību nākotnē.

27.01.2022

Izmantojot starptautisku kompetenci un pārrobežu pieredzes apmaiņu, projektā “Pulse” (Erasmus+) izstrādāti risinājumi inovatīvu, elastīgu, augstas kvalitātes pieaugušo prasmju attīstībai mazos un vidējos (MVU*) uzņēmumos. Tie paredz risināt virkni identificētu problēmjautājumu, piemēram,  apzinot jaunus modeļus, kas palīdzētu  pārvarēt kompetentu un prasmīgu cilvēkresursu trūkumu. Izstrādāta augstas kvalitātes elastīga pieeja pieejamo cilvēkresursu potenciāla apgūšanai uz viedām specializācijām orientētos** mazos un vidējos uzņēmumus un jauna pieaugušo izglītības nodrošināšanas pieeja integrācijas veicināšanai cilvēkresursu vadības modeļos. Kā papildinošs materiāls sagatavotas arī praktiskas vadlīnijas šo rīku pielietošanai reālajā darba vidē.

28.12.2021

Kopš 2019. gada Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajā Erasmus+ projektā “Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos” noris aktīvs darbs pie cilvēkresursu attīstības jautājumu aktualizēšanas. Tā laikā notikusi dažādu personālvadības rīku izmēģināšana un šobrīd tiek strādāts pie plaši pielietojamu vadlīniju izstrādes uzņēmumiem.

15.11.2021

Pagājušā gadā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ārvalstu partneriem ERASMUS+ projekta ietvaros pabeidzis darbu pie metodoloģijas izstrādes, kas iekļauj praktiskus rīkus pieaugušo izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībai mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU). Šobrīd ir izvēlēti pieci uzņēmumi, kuros šos rīkus praktiski izmēģināt.

Metodoloģijā iestrādātie rīki palīdzēs MVU identificēt personāla vajadzības nepieciešamo prasmju attīstībā, kā arī palīdzēs izveidot personālvadības principus uzņēmumā, veicinās visaptverošas un stratēģiskas personālvadības pieejas ieviešanu. 26.02.2021


Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ārvalstu partneriem pabeidzis darbu pie metodoloģijas izstrādes, kas iekļauj praktiskus rīkus pieaugušo izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībai mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU). Lai labāk izprastu uzņēmumu un pieaugušo izglītotāju vajadzības, tika īstenotas intervijas un diskusijas ar vairākiem vietējiem uzņēmējiem.

10.12.2020

Vidzemes plānošanas reģions uzsāk īstenot ERASMUS+ projektu un turpmāko divu gadu laikā izstrādās metodiku pieaugušo izglītības iespēju izmantošanai cilvēkresursu attīstībā uzņēmumos, kā arī izmēģinās šo modeli vismaz piecos dažādu jomu Vidzemes mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU).

23.12.2019

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930