Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)

Vairākos Eiropas reģionos mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanas atbalstam izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos nepietiekami uzsvērta tūrisma galamērķu pārvaldības nozīme. Lai uzlabotu tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, nepieciešama klastera iniciatīvu veicināšana, komersantu sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī, padarot galamērķu pārvaldību efektīvāku ar plašāku iesaistīto pušu līdzdalību, tādejādi nodrošinot reģionālo sadarbību un starpnozaru sasaisti. Radot labvēlīgu vidi mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas kāpināšanai, tiktu veicināta komersantu ieinteresētība veidot klasterus, lai piedāvātu kvalitatīvākus un diversificētākus pakalpojumus. Tā ietekmē straujāk pieaugtu to konkurētspēja un ekonomiskā aktivitāte, kam būtu tieša ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu un produktivitātes kāpumu pakalpojumos. Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) ietvaros tiks identificēti labās prakses piemēri tūrisma galamērķos Eiropā, īstenojot starpreģionu pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumus, analizēti un pilnveidoti valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenti, ar mērķi uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību.

lasīt vairāk...

Noslēgumam tuvojas Vidzemes plānošanas reģiona ieviestais projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs), kura ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai un tūrisma galamērķu pārvaldības pilnveidei Vidzemes reģionā. 14. oktobrī Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros tiks rīkota projekta tiešsaistes noslēguma konference “Sadarbība tūrisma galamērķu pārvaldības uzlabošanai”.

13.10.2020

“Vidzemes Inovāciju nedēļas” ietvaros norisinājās darba grupas sanāksme, kurā kopīgi ar valsts, pašvaldību, izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvjiem, kā arī reģiona tūrisma jomas uzņēmējiem apspriests projektā par uzņēmējdarbības veicināšanu tūrisma galamērķos (“Destination SMEs”) izstrādātais rīcības plāns uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai un galamērķu pārvaldības pilnveidei Vidzemes reģionā.

29.03.2019

Lai pārrunātu tūrisma galamērķu pārvaldības pilnveides iespējas Vidzemes reģionā, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicināja uz tikšanos tūrisma nozares pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Vidzemes augstskolas, Gaujas Nacionālā parka (NP) tūrisma klastera “Enter Gauja”, kā arī vairākām Vidzemes pašvaldībām un tūrisma uzņēmumiem. Sanāksme tika rīkota VPR īstenotā Interreg Europe programmas 2014.-2020. gadam projekta “Destination SMEs” ietvaros, kas ļāvis vairākiem tūrisma nozares pārstāvjiem Latvijā iepazīt citu Eiropas valstu labās prakses tūrisma galamērķu pārvaldībā.

22.10.2018

Lai iepazītos ar Slovēnijas labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā, aprīlī pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Ekonomikas ministrijas un Cēsu novada pašvaldības piedalījās projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) pieredzes apmaiņas vizītē Slovēnijā. Vizītes laikā, kopīgi ar projekta partneriem gūta vērtīga pieredze, iepazīstot Slovēnijas pieeju tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izstrādē, tūrisma nozares likumdošanā un stratēģiskā galamērķu pārvaldībā, kas veicina uzņēmējdarbības konkurētspēju un palielina eksporta pieaugumu tūrisma nozarē.

21.05.2018


Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāvji kopā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamenta vadītāju devās uz Ziemeļkarēliju Somijā, lai kopīgi ar citiem projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) partneriem iepazītos ar šī reģiona labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā un uzzinātu par tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, kas veicina starptautisko konkurētspēju tūrisma nozarē.

29.01.2018

Lai iepazītos ar Korkas reģiona (Īrija) labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā, septembrī pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Vidzemes augstskolas un SIA “Valmiermuižas pils” piedalījās projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) pieredzes apmaiņas vizītē Korkas reģionā Īrijā. Vizītes laikā iegūtas vērtīgas zināšanas ar iespējamu pielietojumu Vidzemes reģiona attīstībai – īpaši akcentējot reģionālo tūrisma stratēģiju ieviešanu praksē. 11.10.2017


Jūnijā pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera Enter Gauja devās uz Aostas ielejas reģionu Itālijā, lai iepazītos ar reģiona labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā. Kopā ar projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) partneriem no Francijas, Itālijas, Maltas, Somijas un Slovēnijas iegūta vērtīga pieredze, iepazīstot veiksmīgus dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošanas piemērus tūrisma produktu veidošanā, galamērķu pārvaldībā, kā arī reģionālo sadarbības tīklu veidošanā. 19.06.2017


Aprīļa sākumā Vidzemē viesojās tūrisma jomas speciālisti no vairākām Eiropas valstīm, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā. Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)” ārvalstu partneri no Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Īrijas un Somijas uzzināja par tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem, kas veicina uzņēmējdarbības konkurētspēju un eksporta jaudu tūrisma nozarē, kā arī apmeklēja uzņēmumus, kuri īpašu uzmanību pievērš sadarbībai kopīgā galamērķa stiprināšanā.

20.04.2017

No 4. līdz 6. aprīlim Vidzemē viesosies tūrisma jomas speciālisti no citām Eiropas valstīm, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā. Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)” ārvalstu partneriem no Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Maltas, Īrijas un Somijas būs iespēja uzzināt vairāk par nacionālās un reģionālās politikas instrumentiem, kas veicina, uzņēmējdarbības konkurētspēju un eksporta jaudu tūrisma nozarē.

28.03.2017

Lai iepazītos ar Overņas reģiona labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā, aizvadītā gada nogalē projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) ietvaros pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Ekonomikas ministrijas devās uz Overņas reģionu Francijā. Kopā ar projekta partneriem no Francijas, Itālijas, Maltas, Somijas un Slovēnijas iegūta vērtīga pieredze, iepazīstot veiksmīgus publiskās un privātās partnerības piemērus tūrisma produktu veidošanā un pārvaldībā, teritorijas vienotas tūrisma/mārketinga stratēģijas īstenošanā, kā arī reģionālo klasteru darbībā. 03.01.2017


Oktobra sākumā projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji ar projekta darba grupas pārstāvi no Kocēnu novada domes devās uz Maltu – Gozo salu, lai kopā ar projekta partneriem no sešām Eiropas valstīm iepazītos ar Gozo salas labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā.

17.10.2016

Aizvadītajā nedēļā, 29. septembrī, Valmierā tikās projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) vietējās darba grupas dalībnieki, lai iepazītos ar projekta mērķi, gaitu un turpmāk plānotajām aktivitātēm. Projekta darba grupā iesaistījušies tūrisma jomas eksperti no Ekonomikas ministrijas, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Vidzemes augstskolas, Vidzemes tūrisma asociācijas, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera “EnterGauja”,  kā arī Vidzemes reģiona tūrisma galamērķu pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji. 06.10.2016


Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Francijas, Somijas, Slovēnijas, Maltas, Itālijas un Īrijas sācis darbu Interreg Europe sadarbības programmas projektā “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs). Projekta uzsākšanas sanāksmē Ļubļanā, Slovēnijā tika pārrunāti galvenie ar projekta veiksmīgu īstenošanu saistītie jautājumi, uzsvērtas katra projekta partnera atbildības sfēras un panākta vienošanās par turpmākām, secīgām projekta aktivitātēm.

23.05.2016

Notikumi

«Aprīlis 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930