Vidzemes kultūras programma

Vidzemes plānošanas reģions no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP 2021). Tā ir Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izstrādāta un īstenota kultūras programma ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi.

Lai īstenotu Vidzemes kultūras programmu, Vidzemes plānošanas reģions organizē atklātu projektu konkursu četrās prioritārajās jomās:

  • Bērnu un jauniešu veiksmīga iesaiste kultūras procesos, kvalitatīva izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.  
  • Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēze, kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana.*
  • Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c., radoša sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.  
  • Kultūras jaunrade - radošās aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu radīšana,  radošās industrijas - amatniecība un dizains.

* Lai sekmētu Latvijas reģionālās kultūrtelpas daudzveidību un dzīvotspēju, atbalstot tradicionālo zināšanu un prasmju (īpaši izzūdošo) kapacitātes stiprināšanu, t.sk. atjaunošanu, VKKF Padome, apstiprinot konkursa nolikumu, izvirzījusi nosacījumu papildināt prioritāšu sarakstu ar vēl vienu prioritāti - "Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese". Šo prioritāti pievienojam otrajai VKP 2021 prioritātei.

Konkursā šogad sadalīs finansējumu 141 000,00 euro apmērā. Atbalsts būs pieejams kultūras projektiem, kurus sagatavos atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 31. marts plkst. 17.00Projekta pieteikumu, saskaņā ar VPR noteiktiem termiņiem, var iesniegt tikai elektroniskajā projektu pieteikumu formā vietnē balso.vidzeme.lv līdz konkursa beigu termiņam. Projekta iesniedzējs piekļūst iespējai iesniegt projekta pieteikumu, apstiprinot savu identitāti ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. Projektu pieteikumu vietni balso.vidzeme.lv atvērs 2021. gada 10. martā.

Konkursa nolikums ar pielikumiem:

“Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021” nolikums

Pielikums Nr. 1_paraksta tiesīgās personas apliecinājums

Pielikums Nr. 2_eksperta/ mākslinieka/ konsultanta apliecinājums

Pielikums Nr. 3_līgums

Pielikums Nr.4._atskaite

Prezentācija (papildināta) par projektu pieteikumu sagatavošanu pieejama >>šeit<<.

Lūgums rūpīgi iepazīties ar nolikumu un pieteikumam nepieciešamajiem dokumentiem, jo projekti, kuri neatbildīs kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiks izvērtēti un atbalstīti.

Iesniegtos projektus, kas būs atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, nodosim sabiedrības balsojumam, kopsavilkuma veidā publicējot balso.vidzeme.lv informāciju par katru "Vidzemes kultūras programmas 2021" ietvaros iesniegto projektu.

Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta "Vidzemes kultūras programmas 2021" ekspertu komisija. Gala lēmumu par finansējuma saņemšanu "Vidzemes kultūras programmas 2021" ietvaros pieņems Valsts Kultūrkapitāla fonds, saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto lēmumu. Paziņojums par lēmumu tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv. Sabiedrības balsojuma par "Vidzemes kultūras programmas 2021" projektiem nolikums pieejams >> ŠEIT

Visiem labi zināms, ka 2020.gads ne tikai kultūras nozarē, bet visas sabiedrības dzīvē bija ļoti sarežģīts. Jau 2020.gada martā noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmēja mērķprogrammas ekspertu lēmumus par finansējuma piešķiršanu pagājušajā gadā iesniegtajiem projektiem. Aicinām projektu pieteicējus nopietni apsvērt iespējas realizēt publiskus pasākumus 2021. gadā, un ar vislielāko atbildību iesniegt reāli īstenojamus projektus!

Š.g. 16. martā no plkst. 10.00 līdz 12.30 notiks seminārs interesentiem un projektu pieteicējiem, kurā ar savu pieredzi dalīsies Latvijas muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja, madoniete Zane Grīnvalde un māksliniece Ērika Māldere no Dzērbenes. Semināra laikā varēs iegūt informāciju un konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un pieteikumu vietnes balso.vidzeme.lv darbību. Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM. Reģistrēšanās semināram >>šeit<<.

Vietne balso.vidzeme.lv izstrādāta Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy


Informāciju sagatavoja: Dace Laiva, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, mob.tel. 25670756, dace.laiva PIE vidzeme PUNKTS lv

 

02.03.2021

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031