Arhīva kalendārs

« September 2023 »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

2023. gada 27. septembrī no plkst. 10.00 Valgā, Igaunijā notiks kopīgs Igaunijas un Latvijas seminārs, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta (pārrobežu) enerģētikas kooperatīvu/ energokopienu attīstībai vietējā līmenī.

Seminārā laikā būs iespēja uzzināt vairāk par enerģētikas kopienām (energokopienām), to būtību un  praktiskām aktivitātēm, kā arī to, kā uzsākt kooperatīva/kopienas izveidi. Runātāji būs kopienu enerģētikas eksperti no Igaunijas un Latvijas, kā arī viesi no Eiropas Komisijas un vietējo enerģētikas kooperatīvu pārstāvji.

 Uz semināru aicināti, galvenokārt, Igaunijas un Latvijas pierobežas kopienu pārstāvji, vietējie uzņēmumi, organizācijas un pašvaldību pārstāvji.

 

Pasākums notiks Valgas Profesionālās izglītības centra telpās, Loode ielā 3/1, Valgā, tā norise paredzēta no plkst. 10.00 līdz plkst. 16:30. Seminārs notiks angļu valodā ar tulkojumu igauņu un latviešu valodās.

 

>> PASĀKUMA PROGRAMMA (latviešu valodā)

>> Interesentus lūdzam līdz š.g. 25. septembrim reģistrēties saitē https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Energetikas_kopienas_parrobezu_seminars.

 

Seminārā tiks sniegta informācija par energokopienām un iespējamo pārrobežu sadarbību, lai attīstītu ilgtspējīgus energokopienu projektus Igaunijas un Latvijas pierobežas teritorijās. Seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Tartu Reģionālās enerģētikas aģentūras, Rīgas Enerģētikas aģentūras, Interreg Igaunijas-Latvijas programmas Sekretariāta un citu energokopienu ekspertu pieredzi, kas darbojas Igaunijas un Latvijas teritorijā. Tāpat pasākuma dalībniekiem tiks sniegts noderīgs ieskats un praktiskas zināšanas par pašreizējo energokopienu situāciju un iespējām veidot pārrobežu energokopienu projektus.

 

Esiet laipni aicināti piedalīties seminārā!

 

Semināru organizē Eiropas Komisijas DG REGIO un DG ENER iniciatīva RECAH (Rural Energy Communities Advisory Hub) sadarbībā ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmuTartu reģiona enerģētikas aģentūru un Rīgas enerģētikas aģentūru.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar pasākuma organizatoriem, sūtot e-pastu uz ENER-RUC-HUB PIE ricardo PUNKTS com.

 

 

Sākot ar šī gada 4. oktobri vairākās Vidzemes vietās notiks darbsemināri pašvaldību speciālistiem ar mērķi veicināt energopārvaldnieku un citu speciālistu zināšanas, izstrādājot un atjaunojot ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus. Tajos plānojot arī pasākumus taisnīgas enerģijas pārejai, enerģētiskās nabadzības mazināšanai un rīcības klimata pārmaiņu mazināšanai.

Pirmais rudens darbseminārs notiks 4. oktobrī Kocēnu Kultūras namā, Alejas ielā 3, Kocēnos, Valmieras novadā, sadarbojoties Valmieras novada pašvaldībai ar Vidzemes plānošanas reģionu. Tā fokusā būs pašvaldību enerģijas un klimata rīcības plāni kontekstā ar nacionālo un Eiropas enerģētikas un klimata politiku. Šobrīd Latvijas nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam tiek pārskatīts, un par tā virzību, aktualitātēm klimata un enerģētikas politikā darbseminārā vairāk pastāstīs pārstāvji no Klimata un enerģētikas ministrijas.

Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona vecākā eksperte Laura Dzelzkalēja vērsīs darbsemināra dalībnieku uzmanību uz pielāgošanās pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai, kurus iekļaut pašvaldību enerģijas un klimata rīcības plānos. Jāuzsver, ka līdz šī gada 18. septembrim publiskajai apspriešanai tika nodots Klimata likumprojekts, kā mērķis ir veicināt klimata pārmaiņu un to negatīvo seku ierobežošanu Latvijā, nodrošinot virzību uz klimatneitralitāti un veicinot klimatnoturību. Turklāt pašvaldībām to ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un teritorijas plānojumā, atbilstoši plānošanas reģiona noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un nosacījumiem, jāparedz un jāīsteno klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi. Pasākumos ietverot risinājumus integrētas mobilitātes un apdzīvojama plānošanā, atjaunojamās enerģijas ražošanā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā.

Pirmā darbseminārā pasākuma programma pieejama ŠEIT.

Aicinām citus interesentus pieteikt savu dalību, aizpildot reģistrācijas saiti līdz 2. oktobrim plkst. 11:00 https://forms.gle/fZ2xL2Px2XxK5WSk8 

Līdz nākamā gada rudenim Vidzemes plānošanas reģions izstrādās Reģionālo enerģijas un klimata rīcības plānu 2030. gadam. Būtisks atbalsts plāna sagatavošanā būs 11 Vidzemes reģiona pašvaldības un to esošie enerģijas un klimata plāni, kā arī ieviestā energopārvaldības sistēma.

Gan darbsemināri, gan arī reģionālais plāns tiks izstrādāts Eiropas Savienības “Life” programmas projekta “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienības reģionālo pārvalžu iniciatīvu izstrāde un ieviešana taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai enerģētikas nozarē” (turpmāk arī CEESEU-DIGIT) ietvaros. CEESEU-DIGIT galvenais mērķis ir sešos Centrālās un Austrumeiropas valstu reģionos, tostarp Vidzemes plānošanas reģionā, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata rīcības plānu, kā arī pilnveidot pašvaldību spējas sagatavot, finansēt un ieviest savus enerģijas un klimata rīcības plānus saskaņā ar nacionāla un reģionāla līmeņa enerģētikas plānošanas dokumentiem.

Šis projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu saskaņā ar granta līgumu Nr. 892270. Visu atbildību par darbsemināru saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu

Jautājumiem: Maija Rieksta, Vidzemes plānošanas reģions, e-pasts: baiba.selkovska PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.nr. 26099521

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā. Saziņai: baiba.selkovska PIE vidzeme PUNKTS lv

Septembra vidū Vidzemes plānošanas reģions Latvijā uzņēma RenoWave projekta komandu, kas apvieno vairākas Baltijas jūras reģiona valstis - Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Zviedrija un Vācija. Katrā valstī, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, tiks izveidota vienas pieturas aģentūra ar mērķi veicināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Vienas pieturas aģentūras izveide plānota nākamā gada pavasarī, kur ēku apsaimniekotāji un citi interesenti varēs  saņemt informatīvo un tehnisko atbalstu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Līdztekus vienas pieturas aģentūras izveidei Vidzemē plānots tās ietvaros regulāri tikties ar ēku apsaimniekotājiem, pašvaldību speciālistiem un pieaicinātiem ekspertiem, lai kopīgās diskusijās izprastu problēmjautājumus ēku atjaunošanas soļos un kopā piemeklētu atbilstošākos risinājumus. Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaisti lēmuma pieņemšanā par ēkas atjaunošanu, tiks organizētas arī vairākas tikšanās ar pašiem iedzīvotājiem.

RenoWave partneru sanāksmes laikā aicinājām pieredzē dalīties arī Rīgas enerģētikas aģentūras  pārstāvi Valteru Libertu Muzikantu, kurš pastāstīja par vienas pieturas aģentūras darbību Rīgā un līdz šim paveikto. V.L. Muzikants stāsta, ka kopš aģentūras izveides 2021. gadā līdz šim gadam ir notikušas vairāk kā 500 konsultācijas ar iedzīvotājiem dažādās tēmās - ēku energoefektivitāte, apkures sistēma, pāreja uz atjaunojamo enerģiju, energokopienu veidošana, kā arī lēmumu pieņemšana.  


Lai iepazīstinātu ārzemju partnerus ar daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas pieejām Latvijā, devāmies uz Siguldu, Cēsīm un Valmieru. Stacijas ielā 28, Siguldas pilsētā, klātienē apskatījām 42 dzīvokļu māju, kurai vienkāršotā renovācija tika pabeigta 2013. gadā. Šīs ēkas atjaunošanā tika slēgts līgums ar Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Līgums tiek noslēgts, lai īstenotu energoefektivitātes veicinošus pasākumus ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu, kas sedz visus vai daļu no atjaunošanas darbiem nepieciešamajiem ieguldījumiem.

Savukārt Cēsīs devāmies uz Lenču ielu 42, kurā ēkas atjaunošana veikta pateicoties aktīviem mājas iedzīvotājiem un piesaistot namu pārvaldīšanas uzņēmumu SIA CDzP. Ēka atjaunota pirms diviem gadiem, un mājas iedzīvotāji ir lēmuši arī par dzīvojamās mājas piegulošā zemesgabala labiekārtošanu ar Cēsu novada pašvaldības atbalstu.

Valmierā projekta partneriem bija iespēja pirmajiem apskatīt tikko atjaunoto ēku Linarda Laicena ielā 12, un kopā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumu SIA Valmieras Namsaimnieks doties uz Gaujas ielu 2. Jāuzsver, ka daudzdzīvokļu ēka Gaujas ielā 2 ieguva 2. vietu Dzīvo siltāk konkursa nominācijā ”Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”.


Latvijā projektu “Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā” (RenoWave) īsteno Vidzemes plānošanas reģions un Baltijas Vides Forums. Tas tiek ieviests Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, eva.meijere PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā. Saziņai: baiba.selkovska PIE vidzeme PUNKTS lv