Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

MAMBA projekta mērķis ir veicināt mobilitātes risinājumus lauku apvidos, kā arī iedzīvotāju līdzdalību lauku mobilitātes pilnveidošanas procesos. Projekta MAMBA partneri no sešām Eiropas valstīm ir apņēmušies kopīgi uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku reģionos.

Demogrāfiskās izmaiņas un ierobežots valsts finansējums attālajos lauku reģionos apdraud preču un sociālās dzīves pakalpojumu pieejamību daudzās no Baltijas jūra reģiona valstīm.

Attālajos lauku reģionos aizvien grūtāk ir nodrošināt ne tikai individuālus pakalpojumus “cilvēki pēc pakalpojuma” pieejamību, bet arī tādus pakalpojumus kā “pakalpojumi pie cilvēkiem” (piemēram: mājas aprūpe gados veciem cilvēkiem vai dažādus preču/pakalpojumu nodrošināšanu).

Vidzemes Plānošanas reģions projekta MAMBA ietvaros īstenos modeli “Transports pēc pieprasījuma” (TPP) pilotēšanu un vadīs aktivitāšu darba paku “Spēju veidošana par inovatīviem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem”. Šīs darba pakas ietvaros projekta partneri izstrādās datubāzi par mobilitātes risinājumiem, rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei, kā arī vadlīnijas jaunu mobilitātes risinājumu plānošanai, analizējot pastāvošos juridiskos šķēršļus jaunu risinājumu ieviešanai. Šīs darba pakas ietvaros tiks organizēti arī nacionālie ieinteresēto pušu pasākumi, kā arī lauku mobilitātes semināri, par kuriem atbildīgais partneris būs tieši Vidzemes plānošanas reģions.

lasīt vairāk...


2018. gada septembrī Rīgā ar semināru “Vai inovatīvi mobilitātes risinājumi jāmeklē tikai lielpilsētām?” tika atklāts projekta MAMBA mobilitātes semināru cikls (neliels atskats video formātā pieejams šeit). Pienācis laiks tēmu attīstīt, tāpēc jau 2019. gada 21. februārī Dānijā, Vejlē notiks cikla otrais seminārs. Šoreiz semināra galvenā tēma - vietējās kopienas iespējas īstenot dažādas iniciatīvas, par pamatu ņemot gan izaicinājumus, ar kurām tās saskarās, gan arī risinājumus, ko tās piedāvā.

16.01.2019

Vidzemes plānošanas reģions projekta MAMBA (“Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos”) ietvaros plāno divās Vidzemes pašvaldībās īstenot pilotprojektu un ieviest pakalpojumu “transports pēc pieprasījuma”.

Aktivitātes īstenošanai nepieciešams izstrādāt “transports pēc pieprasījuma” (turpmāk- TPP)  informāciju sistēmu, kas tiks izmantota TPP pakalpojuma nodrošināšanai.

Pirms iepirkuma veikšanas Vidzemes plānošanas reģions organizē tirgus priekšizpēti par programmatūras izstrādes prognozētajām izmaksām.

11.01.2019

Diskutējot par mobilitātes jautājumiem, tie arvien vairāk skar ne tikai pārvietošanās problēmas pilsētās, bet liek nākt kopā nozares speciālistiem un pētniekiem, lai risinātu mobilitātes izaicinājumus tieši lauku teritorijās. Šobrīd iedzīvotāju skaita samazinājums lauku apvidos ietekmē arī to iespējas brīvi pārvietoties. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana pie esošā pasažieru skaita nav ekonomiski izdevīga un nes lielus zaudējumus. Tomēr vienlaikus tas nav iemesls, lai iedzīvotājiem atņemtu jebkādas iespējas brīvi pārvietoties ar sabiedrisko transportu, kas ļautu tiem nokļūt uz pakalpojumu saņemšanas vietām - ne visiem ir privātās automašīnas vai kaimiņi, kas piedāvā aizvest “pa ceļam”. Vidzemes plānošanas reģions kopā ar projekta “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)” partneriem 2018. gada 27. septembrī Rīgā organizē mobilitātes semināru, tieši Latvijā atklājot Eiropas mobilitātes semināru ciklu.

05.09.2018

Lai piemeklētu Vidzemes situācijai piemērotāko transports pēc pieprasījuma (turpmāk – TPP) modeli, Vidzemes plānošanas reģions Mazsalacas un Alūksnes novadā pilotēs atšķirīgus TPP modeļus. Alūksnes novadā tiks izmēģināts klasiskais TPP sabiedriskā transporta maršruta modelis, kas nozīmē, ka sabiedriskais transports kursēs jau esošajā  maršrutā, taču atsevišķi iebraucieni tiks veikti vienīgi tad, ja iedzīvotāji iepriekš būs pieteikuši braucienu. Šobrīd plānots, ka zvanu centrs atradīsies novada pašvaldībā, kas iedzīvotājiem varētu būt ērtākais saziņas veids.

24.05.2018

Tiekoties ar Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, tika pieņemts lēmums, ka viena no pilotteritorijām, kurā testēt “transports pēc pieprasījuma” darbību būs Mazsalacas novada Sēļu pagasts. Laika posmā no 12.-16. martam tiks veikta Sēļu iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu par esošā maršruta nepieciešamību. Pašvaldības pārstāvji snieguši priekšlikumu iedzīvotājus aptaujāt par četriem konkrētiem maršrutiem.

Domājot par efektīvu līdzekļu izlietojumu projektā “MAMBA”, kura ietvaros Vidzemes teritorijā būs iespējams veikt pilottestus “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumam, projekta komanda šobrīd plāno katrā no nolūkotajām pilotteritorijām izmēģināt atšķirīgus risinājumus.

01.03.2018

Janvārī Alūksnes Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Vidzemes Plānošanas Reģions projekta «Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)» ietvaros tikās ar Alūksnes novada un pagastu pārstāvjiem, lai runātu par iespēju Alūksnes novadā vairākos nerentablos sabiedriskā maršruta autobusu maršrutos ieviest "transports pēc pieprasījuma" modeli.

28.02.2018

Mobilitāte ir svarīgs priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātei un sabiedrības funkcionēšanai. Vidzemē situācija ir neapskaužama – iedzīvotāju blīvums vērtējams kā zems (15,3 cilv/km2), no kuriem 58% vidzemnieku dzīvo tieši lauku teritorijā (kamēr Eiropas Savienībā kopumā tikai 28% iedzīvotāju dzīvo laukos).  Līdz ar to, ir apgrūtināta teritorijas sasniedzamība ar sabiedrisko transportu, jo mazapdzīvotās teritorijās nav iespējams organizēt regulārus pasažieru pārvadājumus. Jau šobrīd valstij jādotē sabiedriskā transporta pakalpojumi, jo zemais pasažieru skaits ir ekonomiski neizdevīgs pārvadātājam. Reizēm vienīgais risinājums ir reisu skaitu vai nu samazināt, vai atsevišķus maršrutus slēgt pavisam.

03.01.2018

Notikumi

«Februāris 2019»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728