Arhīva kalendārs

« August 2019 »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

22. augustā koncertzālē “Valmiera” norisināsies seminārs par biznesa sadarbības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī iespējamo atbalstu uzņēmēju sadarbībai ar pētniekiem un zinātnes organizācijām jaunu produktu radīšanai. Piedalīties aicināti pārstāvji no uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, uzņēmēji un citi interesenti. 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iepazīstinās ar veiktā pētījuma rezultātiem par Vidzemē perspektīvākajām nozarēm, kā arī ar Vidzemes inovāciju brokera un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju skautu darbību.

Jau vairākus mēnešus Vidzemē darbojas inovāciju brokeris Ilona Platonova, kura konsultē mazos un vidējos uzņēmumus par to potenciālajām attīstības iespējām. Brokeris palīdz uzņēmējiem gūt plašāku skatījumu par vēl neapjaustām, bet perspektīvām pārrobežu tirgus nišām un iespējām. Ilona pastāstīs par pieredzi darbā ar reģiona uzņēmējiem un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Papildus dalībnieki tiks iepazīstināti ar teju 15 aktuāliem sadarbības piedāvājumiem, ko caur starptautisku brokeru tīklu izteikuši ārvalstu partneri no Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Somijas un Dānijas.

Uzņēmējam, kurš plāno attīstīt jaunu produktu vai ražošanas tehnoloģiju, LIAA Tehnoloģiju skauti palīdzēs piemeklēt atbilstošo zinātnes organizāciju vai pētnieku, kuru kompetencēs ietilpst konkrēto jautājumu risināšana. LIAA tehnoloģiju skauti veicina sadarbību starp pētniecību un uzņēmējiem, pārzina zinātnes organizācijas, to personālu un sniegtos pakalpojumus. Skauti iepazīstinās ar praktiskiem piemēriem, kā notiek sadarbības process ar uzņēmēju un, kādi ir galvenie ieguvumi no šādas sadarbības.

Seminārs notiks 22. augustā plkst.10:00 koncertzāles “Valmiera” semināru telpā (Leona Paegles iela 10).

Reģistrācija pasākumam līdz 19. augustam >> ŠEIT

Programma >> ŠEIT

Produktu attīstība un to ražošana, kā arī noderīgu sadarbību rašana, ir ikviena uzņēmēja ikdienas sastāvdaļa. VPR ir secinājis, kas ir tie izaicinājumi, ar ko uzņēmēji sastopas, lai uzsāktu sadarbību ar pētniekiem un zinātniekiem sava biznesa un sniegto pakalpojumu attīstībai. Jau šobrīd Vidzemē ir vairāki piemēri, kas parāda, ka soli pa solim, sadarbojoties ar pētniecības organizācijām, ir iespējams rast risinājumu labākajam produkta iepakojumam vai no ražošanas blakusprodukta radīt pavisam jaunu un pieprasītu produktu. Tomēr pēc uzņēmēju paustā, joprojām pētnieki vai valsts atbalsts finansējuma veidā bieži netiek piesaistīts dēļ informācijas trūkuma vai tās sarežģītības. Lai palīdzētu uzņēmējiem sasniegt savus biznesa mērķus, izmantojot arī pētniecību, tīklošanās seminārā varēs uzzināt par vairākām pieejamām atbalsta iespējām.

Papildu informācijai: Laima Engere, "EcoRIS3" vadītāja (e-pasts: laima.engere PIE vidzeme PUNKTS lv) vai Santa Niedola, "GoSmart BSR" vadītāja (santa.niedola PIE vidzeme PUNKTS lv, +371 26674261).

Semināru organizē Vidzemes plānošanas reģions tā īstenoto projektu ecoRIS3 (Interreg Europe) un GoSmart BSR (Interreg Baltijas jūras reģions) ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: ieva.bivina PIE vidzeme PUNKTS lv. 

 

2019.gada 5.augustā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam (turpmāk – Plāns).

Plānā veikti vairāki redakcionāli un tehniski precizējumi, taču galvenās izmaiņas skar pašvaldību plānotos infrastruktūras risinājumus.

Saskaņā ar Apes novada domes lēmumu neveidot  Plānā paredzēto Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Apes novadam plānotais finansējums novirzīts Smiltenes un Alūksnes pašvaldībām.  Ņemot vērā to, ka gan Alūksnes, gan Smiltenes novada pašvaldības plānojušas ieguldīt pašvaldības līdzfinansējumu lielākā apmērā, nekā noteikts MK noteikumos nr. 871, vietu skaits Dienas aprūpes centros šajās pašvaldībās netiek palielināts, taču tiek palielināts pakalpojumu saņēmēju skaits, tādējādi pašvaldības apņēmušās nodrošināt DAC pakalpojumu arī Apes novada iedzīvotājiem.

Atbilstoši Mazsalacas novada domes lēmumam, samazināts vietu skaits grupu dzīvokļos no 16 vietām uz 13 vietām. Plānojot telpu izvietojumu grupu dzīvokļa pakalpojumā Mazsalacā, Parka ielā 9, secināts, ka esošo telpu platība ir nepietiekama, lai nodrošinātu kvalitatīvu grupu dzīvokļa pakalpojumu ar 16 vietām. Lai nodrošinātu kvalitatīvu grupu dzīvokļa pakalpojumu, ir iespējams esošo telpu pārbūvi paredzēt tā, lai izveidotu pakalpojumu ar 13 vietām. Mazsalacas novada domes ieskatā tas, vai pašvaldības izveidotais pakalpojums būs pieprasīts, vislielākā mērā ir atkarīgs nevis no tā, cik vietas tiks izveidotas, bet gan no izveidotā pakalpojuma kvalitātes.

Vislielākās izmaiņas skar Madonas novada pašvaldības plānotos pakalpojumu sniegšanas vietu izveides risinājumus. Atbilstoši Madonas novada domes lēmumam, samazināts vietu skaits jaunveidojamajā ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem no 12 vietām uz 6 vietām. Vietu skaits samazināts, ņemot vērā bērnu, kam nepieciešama institucionālā aprūpe, skaita samazināšanos. To ietekmējusi gan valsts, gan nevalstiskā sektora īstenotā sabiedriskā kampaņa, gan audžuģimeņu kustības aktivitātes valstī, kā arī valsts sniegtais atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm. Tāpat mainīta  jaunieši mājas adrese no Jaunatnes ielas 1, Ozolos, Liezēres pagastā uz Zaļo ielu 3, Ozolos, Liezēres pagastā. Savukārt grupu dzīvokļus plānots izveidot  Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā. Šobrīd ēkas 2. un 3. stāvā atrodas bērnu sociālās aprūpes centrs “Ozoli”, kas tiks reorganizēts. Pēc reorganizācijas tiks mainīta ēkas funkcionalitāte, pārveidojot ēkas 2. un 3. stāvu ar kopējo platību 769 m² par grupu dzīvokļiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam pieejams šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/deinstitucionalizacijas_plans_2017_2020_gadam.

Vairāk informācijas:

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone PIE vidzeme PUNKTS lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite PIE vidzeme PUNKTS lv.

Informāciju sagatavoja: Ina Miķelsone, projekta "Vidzeme iekļauj" vadītāja. 

Jau gada sākumā ziņojām, ka Vidzemes plānošanas reģions veicis pētījumu ar mērķi identificēt reģiona uzņēmumu vajadzības inovāciju attīstīšanai sadarbībā ar pārrobežu partneriem, kā arī saprast, kādi ir iemesli, kāpēc šāda sadarbība ir ierobežota vai vispār nenotiek.

Individuāli tiekoties ar 29 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) no ražošanas un rūpniecības, atslēgtehnoloģiju, veselības un uztura, IKT un ilgtspējīgu inovāciju nozarēm un Latvijas Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes pārstāvi tika iezīmēti trūkumi un stiprās puses līdz šim pieejamajos atbalsta instrumentos, kā arī izstrādāts plāns atbalsta stiprināšanai tieši reģionā.

Internacionalizācija ir paaugstināta riska pasākums, jo ietver gan finanšu, gan cilvēkresursus, turklāt rezultāts ne vienmēr ir paredzams. Kā norādīja uzņēmēji, visefektīvāk starptautiskai sadarbībai tiem palīdz tieši finansiālais atbalsts, dalība starptautiskās izstādēs un atbalsts eksportam. Saņemot šādu atbalstu, MVU daudz drošāk iesaistās uz internacionalizāciju vērstos projektos. Piemēram, atbalsts dalībai starptautiskā izstādē ļauj uzņēmējam satikt ārzemju klientus, parādīt sevi, iepazīt citus uzņēmējus, veidot jaunus kontaktus un iegūt informāciju par konkurentiem.

Par vismazāk efektīvu atbalstu tiek uzskatīta sadarbība ar tirdzniecības kamerām, apmācības, dalība biznesa organizācijās un semināros, kas bieži ir skaidrojams ar sliktu pakalpojumu kvalitāti. Par nozīmīgu atbalsta veidu ir norādīta sadarbības partneru atrašana un klientu piesaistīšana noieta tirgus paplašināšanai, vienlaikus minot finanšu līdzekļu trūkumu un spēcīgo konkurenci kā galvenos pārrobežu sadarbības šķēršļus. Analizējot pētījuma rezultātus, ir redzams, ka uzņēmēji sagaida personiskas konsultācijas un personalizētus pakalpojumus, kur vienkopus ir pieejama vispusīga un kvalitatīva informācija par uzņēmējiem pieejamiem atbalsta mehānismiem.

Balstoties uz uzņēmēju norādīto vajadzību, no maija Vidzemes plānošanas reģionā darbojas starptautisku inovāciju brokeris Ilona Platonova, kas Cēsīs un Valmierā sniedz individuālas konsultācijas uzņēmējiem. Inovāciju brokeris ir atbalsta persona uzņēmējiem, kas palīdz orientēties pieejamās atbalsta programmās, analizē un novērtē uzņēmuma attīstības iespējas pārrobežu kontekstā un palīdz meklēt atbilstošus starptautiskus partnerus Vācijā, Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Polijā, sadarbības tīkla ietvaros.

Jau notikušās konsultācijas liecina par situāciju, ka uzņēmējiem trūkst informācijas par pieejamiem aktuālajiem atbalsta mehānismiem, jo tie pastāvīgi mainās – piemēram, viena atbalsta programma noslēdzas, tiek piedāvāta cita. Inovāciju brokeris apskata uzņēmuma situāciju un piedāvā risinājumu, kā esošās idejas attīstīt tālāk – kuram no attīstības virzieniem attiecīgajā situācijā var saņemt atbalstu, kuru ideju var attīstīt starptautiski.

G-DOG ir viens no uzņēmumiem, kas jau ir ticies ar inovāciju brokeri. Uzņēmuma vadītājs Uldis Reņģe uzskata konsultāciju ar brokeri kā ļoti vērtīgu pieredzi, kas ļāvusi paskatīties uz uzņēmuma procesiem no malas un ieraudzīt jaunas iespējas produktu virzīšanai ārvalstīs.

Konsultācijas ir bez maksas un tās ir pieejamas, iepriekš piesakoties pa e-pastu ilona.platonova PIE vidzeme PUNKTS lv vai tālruni 29 282 826, vai aizpildot anketu ŠEIT.

Pētījums veikts projekta “GoSmart BSR” un Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, un ir skatāms ŠEIT (angļu valodā).

 

“GoSmart BSR” īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedās specializācijas pieeju.

Informāciju sagatavoja: Liene Leonoviča, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, liene.leonovica PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. +371 27724884.