Arhīva kalendārs

« June 2024 »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

28. maijā Raiskuma pagasta Ungurmuižā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) komanda pulcēja ekspertus un pārstāvjus no Vidzemes pašvaldībām, vides pārvaldības organizācijām un citām nozīmīgām iesaistītajām pusēm, lai turpinātu dialogu par dabas daudzveidības pārvaldību sasaistē ar dabas tūrismu attīstību Vidzemē, iesaistot vietējos iedzīvotājus. Dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar dabas daudzveidību Ungurmuižas parkā.

Tikšanās laikā klātesošie diskutēja par dažādiem dabas daudzveidības pārvaldības piemēriem ne tikai Latvijā, bet arī Valonijas reģionā Beļģijā, ko VPR komanda izzināja starptautiskās pieredzes apmaiņas brauciena laikā. Kopā ar klātesošajiem tika pārrunātas gan iespējas, gan izaicinājumi, kas saistīti ar dažādu metožu iespējamu ieviešanu sabiedrības iesaistīšanai dabas datu ieguvē un analīzē un to pielietošanu Vidzemes reģionā.

Latvijas Dabas fonda (LDF) pārstāve Liene Brizga-Kalniņa dalījās ar pieredzi un sniedza praktiskus padomus par to, kā ikviens var iesaistīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Viņa iepazīstināja ar LDF īstenoto pilsētas pļavu kustību, kuras mērķis ir saglabāt, pilnveidot un ilgtspējīgi apsaimniekot zaļo infrastruktūru pilsētās, palielināt bioloģisko daudzveidību, atjaunot un uzlabot ekosistēmu savienojamību un veselību, kā arī radīt jaunas atpūtas zonas iedzīvotājiem. L. Brizga-Kalniņa skaidroja, kā šādas aktivitātes padarīt tuvākas vietējai kopienai un mudināt viņus iesaistīties.

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Inta Soma stāstīja par sabiedrisko monitoringu, uzsverot tā nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā. Savās pārdomās par dzirdēto dalījās arī pārstāvji no Ogres, Smiltenes, Cēsu un Valmieras novada. Diskusijā galvenā uzmanība tika pievērsta dabas tūrisma attīstīšanai, neaizmirstot par dabas daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas vides pārvaldības vērtībām. Arī šajā diskusijā dalībnieki uzsvēra nepieciešamību veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, privātu teritoriju īpašniekiem, pašvaldībām un dabas aizsardzības organizācijām, lai sabalansētu dabas daudzveidības un dabas tūrisma vajadzības.

Secināts, ka cilvēku iesaiste dabas saglabāšanā nereti rada ne tikai ieguvumu, reizēm tas ietver arī riskus, kam nepieciešams dabas aizsardzības organizāciju, pašvaldību vai citu atbildīgo institūciju skaidrojošs darbs ar cilvēkiem. Dažos jautājumos trūkst skaidra regulējuma un izpratnes, kā efektīvi sabiedrības iesaisti organizēt. Kā efektīvs rīks iedzīvotāju aktivizēšanai un iesaistei dabas aizsardzībā tika apsvērtas pašvaldību iedzīvotāju padomes.

Jūnija sākumā VPR kopā ar pārstāvjiem no vides pārvaldības organizācijām, kas piedalījās diskusijā, projekta CIBioGo  ietvaros dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Rumāniju. Šis brauciens sniegs iespēju iepazīties ar novatoriskām finansēšanas metodēm un dažādiem dabas daudzveidības pārvaldības piemēriem, kas īstenoti Rumānijā, Hargitas reģionā. Plašāka informācija: Projekta CIBioGo vadītāja Ieva Upeniece, ieva.upeniece PIE vidzeme PUNKTS lv

Projekts “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo) tiek īstenots Interreg Europe pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam ietvaros. Tā mērķis ir paplašināt zināšanas par līdzdalīgas pārvaldības metodēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un  veicināt efektīvu aizsargājamo teritoriju pārvaldību. Vairāk par projektu: https://ej.uz/bd2d. 


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

 

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā Laima Spalva, laima.spalva PIE vidzeme PUNKTS lv 

Jūnija sākumā, 3. un 4. jūnijā, Vidzemes plānošanas reģiona un invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvji aizsāka kultūras mantojuma objektu, dabas taku, ēdināšanas un nakšņošanas vietu apsekošanu Vidzemē. Tā turpināsies arī nākamajos mēnešos.

Objektu vides pieejamības apsekojumu mērķis ir noteikt apskates un tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietas, kuras ir pieejamas ikvienam ceļotājam, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un vecākiem ar maziem bērniem ratiņos. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekta Access Routes ietvaros šie objekti tiks apkopoti vietnē mapeirons.eu un iekļauti 1-3 dienu tūrisma maršrutos.

Dabas taka gar Zvanu klintīm. Foto: VPR

Pieejamības vērtēšana iesākās ar tūrisma objektiem Cēsīs un novadā, bet turpinājās - Valmieras pilsētā un novadā. Cēsīs un pilsētas pievārtē tika apsekota dabas taka gar Zvanu klintīm, Cīrulīšu dabas taka, Ērgļu klinšu pastaigu taka, Pasaules latviešu mākslas centrs, Cēsu vēstures un mākslas muzejs, kā arī dažas kafejnīcas un nakšņošanas vietas. Valmieras apkārtnē tika izpētīta Dziesmu svētku taka Dikļos, Burtnieku muižas parks un Vīsraga dabas taka, Gaujas dabas taka un Koka skulptūru parks, kā arī aplūkota Strenču evanģēliski luteriskā baznīca. Valmierā vides pieejamība tika novērtēta Jāņa Daliņa stadionā, Valmieras muzeja jaunajā ekspozīcijā “de Woldemer” un Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā.

Ērgļu klinšu pastaigu taka. Foto: VPR

Pasaules latviešu mākslas centrs. Foto: VPR

Apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperti novērtēja to, kāda ir situācija objektos patlaban, kā arī sniedza ieteikumus pieejamības uzlabojumiem. Eksperti norādīja uz to, kas būtu pilnveidojams - ērtāka piekļuve, uzbrauktuves/nobrauktuves ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem ar vajadzīgo slīpumu. Viņi uzsvēra, ka jābūt visiem ērtām labierīcībām, viegli uztveramām norādēm, kontrastējošam marķējumam uz pakāpieniem, tiktu ievērots vajadzīgais durvju ailes platums un sliekšņu augstums. Eksperti vērsa uzmanību uz to, ka jābūt durvīm, kuras var atvērt, nepieliekot lielu spēku. Apsekoto objektu vidū bija tādi, kuri ir ērti pieejami visiem viesiem, gan tādi, kuri ciemiņam ar kustību traucējumiem, ir pieejami ar asistenta palīdzību.

Burtnieku muižas parks. Foto: VPR

Taktilais objekts pie Valmieras muzeja ekspozīcijas “de Woldemer”. Foto: VPR

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis apsekošanas laikā teica: “Ja esi ar invaliditāti, vēlies to pašu, ko visi citi. Jautājums – vai vari? Galvenā sajūta – nebūt par apgrūtinājumu citiem. Vai, piemēram, apmeklējot dabas taku, redzi arī dabu, vai skaties tikai uz šķēršļiem? Vietām ir jābūt pieejamām, un tev jāvar brīvi un pastāvīgi pašam pārvietoties.”

_____

Jautājumiem: Ilze Liepa, projekta Access Routes vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, ilze.liepa PIE vidzeme PUNKTS lv.

Informāciju sagatavoja: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake PIE vidzeme PUNKTS lv.

Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta "Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes (EE-LV00043)). Projekts tiek īstenots ar ES Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atbalstu. Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

.

Interesenti no pētniecības, augstākās izglītības institūcijām, uzņēmumiem, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijām aicināti pieteikties konkursam, iesniedzot idejas nelieliem pētījumiem, kas ietver labo prakšu un ieteikumu apkopojumu un ieinteresēto pušu iesaisti, veicinot Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas uzraudzības ietvara izstrādi. Konkursā iespējams pretendēt uz finansējumu neliela pētījuma veikšanai līdz 5000 EUR apmērā, tiks atbalstīts viens pieteikums.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iesaistījies plašā Apvārsnis Eiropa programmas projekta PoliRuralPlus partnerībā, kā ietvaros VPR veidos iestrādnes vienotai Vidzemes attīstības uzraudzības sistēmai teritoriālā līmenī.

VPR uzdevums ir koordinēt un veicināt reģiona ilgtermiņa un līdzsvarotu attīstību, kā virzieni noteikti VPR Attīstības programmā. Līdz šim VPR Attīstības programmas ieviešanas uzraudzībai nav bijis sistemātisks mehānisms, lai apkopotu informāciju par norisēm un progresu visā reģiona teritorijā, ko realizējuši arī uzņēmumi, NVO, izglītības iestādes, pētniecības institūcijas, pašvaldības un citas nozīmīgas iesaistītās puses. Šāda teritoriāla uzraudzības ietvara izveide Vidzemes reģionā ir būtiska, lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības procesu un uzraudzību katram no VPR Attīstības programmas rīcības virzieniem. Tādējādi tiktu veicināta informētība par reģiona attīstības procesiem,  iedzīvotāju ieinteresētība, uzticība attīstības progresam un palielinātos vēlme iesaistīties reģiona attīstībā un savas dzīves telpas veidošanā.

Atvērtā konkursa ietvaros VPR vēlas gūt ieteikumus un apzināt jau esošas labās prakses, kas palīdzētu veidot reģionālās attīstības uzraudzības sistēmu (NUTS3 līmenī) dažādiem rīcības virzieniem, balstītos uz dažādu iesaistīto pušu iesaistes mehānismiem un digitāliem risinājumiem. Piedāvātie risinājumi tematiski var aptvert kādu no zemāk uzskaitītajiem virzieniem, lai iezīmētu praktisku risinājumu pārnešanas potenciālu:

  • Ilgtspējīgas un noturīgas lauku ekonomikas attīstība Vidzemes reģionā.
  • Augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošana Vidzemes reģiona viedās specializācijas jomās un to teritoriālo efektu uzraudzība stiprināšana.
  • Efektīvi mehānismi iesaistīto pušu iesaistei lauku un pilsētu teritoriju pārvaldībā Vidzemes reģionā.
  • Inovāciju atbalsta instrumentu izmantošanas veicināšana reģiona uzņēmumos.

Konkurss vienlaikus notiek deviņās projekta partnervalstīs. Iesniegtie pētniecības pieteikumi var pretendēt uz vienreizēju finansējumu EUR 5000 apmērā. Nākamā gada laikā paredzēti vēl vairāki citi atvērtie pētniecības ideju konkursi.

Projektu ideju pieteikumi jāiesniedz angļu valodā no 24. jūnija līdz 31. jūlijam. Pētījumu īstenošana paredzēta 2024. gada oktobrī – decembrī. Plašāka informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem: https://www.poliruralplus.eu/open-calls/

Papildus iespējams noskatīties Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoto video prezentāciju par reģiona pētījuma vajadzības kontekstu: https://youtu.be/Iob4qfWeAIc

Kontakptersona informācijai: Santa Vītola, projekta vadītāja, e-pasts: santa.vitola PIE vidzeme PUNKTS lv.

Vēršam uzmanību, ka finansējums tiks piešķirts pēc projekta sekmīgas realizēšanas, saskaņā ar sākotnēji iesniegto projekta budžetu. Finansējuma izmaksāšanu koordinē projekta pārstāvis Čehijā, un Vidzemes plānošanas reģions nav maksājumu veikšanas starpnieks.


 

***

Aktivitātes notiek Horizon Europe projekta “Ilgtspējīga, līdzsvarota un sadarbībā balstīta pilsētu un lauku teritoriju attīstība, veicinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu” PoliRuralPlus ietvaros. Tā mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu, līdzsvarotu, sadarbībā balstītu, integrētu pilsētu un lauku teritoriju attīstību, kas veicina un atbalsta inovatīvu metožu lietošanu un datos balstītu lēmumu pieņemšanu  Plašāk Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Finansē ES. Izskanējušie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) pausti un neatspoguļo ES vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne ES, ne finansējumu piešķīrusī iestāde nevar būt atbildīga par tiem.

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Upeniece, Vidzemes plānošanas reģions.