Jaunumi Vidzemē

2019. gada pavasara semestra ikmēneša pētniecisko diskusiju pēcpusdienas katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.16:00, lai sarunātos par atklājumiem, problēmām pētniecībā un rastu jaunas idejas kopīgās sarunās starp cilvēkiem, kuriem ir savs redzējums par vietām, lietām, cilvēkiem un procesiem.

PĒTNIECISKO DISKUSIJU PĒCPUSDIENU CIKLS VIDZEMES AUGSTSKOLĀ 

PLĀNOTAIS PĒTNIECISKO PĒCPUSDIENU DISKUSIJU CIKLS 2019.G. PAVASARA SEMESTRĪ:

2019. g. 31. janvārī -  HESPI pētniecības apakšvirziena "Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas" pētnieki "Mediji un sabiedrības integrācija: ViA devums problēmas izpētē un risinājumu radīšanā"

2015.-2016.gadā Latvijas publiskajā telpā plosījās "bēgļu krīze". Virmoja viedokļi un kaislības. Vieni baidījās un baidīja apkārtējos, zīmējot traģisku galu latviešu kultūrai un Latvijai, kādu to pazīstam. Citi pauda atbalstu patvēruma meklētāju uzņemšanai, tika saukti par velkomistiem un pragmatiski nodarbojās ar palīdzības sagatavošanu un sniegšanu. Mediji šajā "krīzē" gan lēja eļļu ugunī, gan arī centās skaidrot notiekošo pēc būtības. Virkne jautājumu, kas izgaismojās šajā "bēgļu krīzes" periodā, iezīmēja plašāku problēmu loku, kas saistās ar mediju lomu sabiedrības saliedētības sekmēšanā. HESPI zinātniskās pēcpusdienas ietvaros Komunikācijas ekosistēmas un tehnoloģiju apakšvirziena pētnieki iepazīstinās ar pētījuma projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" rezultātiem, tai skaitā pētījuma datiem, vairākos Latvijas reģionos īstenotajām mediju pārstāvju apmācībām, gan arī kopīgi ar Rīgas Stradiņa universitāti izstrādātajiem dokumentiem: priekšlikumiem mediju ētikas kodeksam un mediju redakcionālajām vadlīnijām.

2019. g. 1. martā plkst. 14:00 - HESPI pētniecības apakšvirziena "Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība" pētnieki "Cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai"

“Katrai vietai, tāpat kā cilvēkam, piemīt noslēpums, bet ideja par noslēpumu rodas tikai tad, ja šī vieta mums patīk. Patika, kas dzimst no netveramām zīmēm, ierosina noslēpumu, un noslēpums sagūsta prātu.” (Tālis Tisenkopfs, 2008)

Dzīve pilsētā ir paradokss, šeit ir relatīvi piesārņotāks gaiss, vairāk svešinieku, lielāka vientulība, dzīves dārdzība, un tomēr, par spīti tam, cilvēki sapņo par dzīvi pilsētā. Arī valmieriešiem un apkārtējiem iedzīvotājiem pilsēta ir tā vieta, kur viņi dodas mācīties un visdrīzāk nākotnē strādās. Lai bizness un tehnoloģijas attīstītos, Valmierai ir jāpiesaista talantīgi cilvēki, kuri dzīvo un strādā Valmierā, tās apkārtnē, citos reģionos un citās valstīs. Par pilsētu var runāt no sociālekonomiskā skatu punkta - iedzīvotāju skaits, apdzīvotība, ekonomiskā aktivitāte, ienākumi, bet tikpat būtisks ir dzīves stils.

2019. g. 28. martā– HESPI zinātniskais asistents Mg.sc.env. Jānis Bikše “Par transporta mobilitātes alternatīviem risinājumiem lauku reģionos”

MAMBA (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos) projekts ietver deviņus pilotprojektus sešās valstīs apkārt Baltijas jūrai un Vidzemes Augstskolas pētnieki Agita Līviņa, Sarmīte Rozentāle un Jānis Bikše piedalās vairākās projekta aktivitātēs.  

HESPI zinātniskā asistenta Jāņa Bikšes galvenais pētniecības virziens ir jaunie neformālie transporta mobilitātes virzieni lauku apvidos kā kopbraukšana (ride share), kopīga transportlīdzekļu lietošana (car share), transports pēc pieprasījuma, transports kā serviss. Pēcpusdienā Jānis Bikše pastāstīs par šiem virzieniem un ar tiem saistītajām problēmām, kurām ir jārod risinājumi. 

2019. g. 25. aprīlī – HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki "Pagrieziena punkti Latvijas politikas kontekstā un atkarības takas ietekme uz politikas veidošanu"

Pētnieciskās pēcpusdienas ietvaros HESPI pētniecības apakšvirziena "Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika" pētnieki Vidzemes Augstskolā šobrīd noritošā VPP „Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros diskutēs par dažiem rīcībpolitiku (t.sk. pensiju, ģimenes, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu u.c.) procesiem, izvērtējot tos caur atkarības takas (Path Dependency) teorijas prizmu, analīzei izmantojot arī laika dimensiju.

2019. g. 16. maijā Ogres novadā– HESPI pētniecības apakšvirziena "Dabas un kultūras mantojuma izpēte" pētnieki "Tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētā prakse"

Š.g. maijā ViA HESPI pētniecības virziena “Dabas un kultūras mantojuma izpēte” pētnieku grupa sev ierastajā un regulārajā pētnieciskajā pēcpusdienā tiksies neikdienišķā formātā – tūrisma organizācijas un vadības bakalaura studentu integrētās prakses vietā Ogres novadā. Tā būs lieliska iespēja HESPI kolēģiem redzēt un vērtēt studentu prakses vietu, viņu darbu, un arī otrādi – studenti varēs iepazīt pētnieku veikumu un nākotnes pētnieciskos izaicinājumus, iespējams, arī saskatīt sava potenciālā ieguldījuma nišas. Tādējādi tiks nodrošināta abpusēja informācijas apmaiņa un aktualizētas HESPI pētniecības stratēģiskās vadlīnijas, laboratoriju mobilitāte praksē.

Laipni aicināts piedalīties  ikviens  interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls. Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4- 114.telpa, Valmiera, izņemot 16 maiju un 1. martu, kad pasākums notiks 217. telpā. Ja Jūs vēlaties saņemt apliecinājumu par piedalīšanos pētnieciskās diskusijas pēcpusdienā, lūdzu vienu dienu iepriekš par to paziņojiet, rakstot uz e-pastu: hespi PIE va PUNKTS lv.

06.02.2019

Notikumi

«Jūlijs 2019»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031