Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)

Daudzi no mums vairs nevar iedomāties savu ikdienu bez datora un interneta pieslēguma. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT)  strauji attīstās un līdztekus attīsta arī jomas, kurās IKT izmantojam. Audio vizuālās jomas īstenošana ir viena no tām, kura bez IKT nebūtu iedomājama. Šīs jomas uzņēmumiem ikdienas darbā nepieciešams meklēt aizvien jaunus veidus un tehnoloģijas, kā turpināt būt konkurētspējīgiem informācijas laikmetā. Lai atbalstītu audio vizuālos uzņēmumus (tā skaitā arī reģionālo televīziju), projekta „Medi@TIC” uzdevums ir veicināt starptautisko sadarbību starp projekta partneru reģiona uzņēmējiem un augstskolām. Sadarbojoties ar jomas profesionāļiem un IKT risinājumu veidotājiem - augstskolām un zinātniskajiem centriem - projekta laikā meklēsim labāko citu valstu pieredzi un jaunas idejas, kā tehnoloģijas izmantot audio vizuālajā jomā.

lasīt vairāk...

 

Vidzemes plānošanas reģions ir izveidojis bukletu „Radošā digitālā Vidzeme“, kurā atspoguļo Vidzemi kā izcilu vietu radošam un digitālam darbam.

19.12.2014

 

Aicinām iepazīties ar projekta "Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā" (Medi@TIC) jaunāko ziņu lapu. Šajā informatīvajā ziņojumā lasiet par katra projekta partnera aktivitātēm un projekta devumu pārstāvētajiem reģioniem.  

12.12.2014Vidzemes plānošanas reģions, turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, organizē ikgadējo Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību attīstības un plānošanas speciālistu konferenci. Konference notiks 5. decembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, kino zālē.

25.11.2014Aicinām iepazīties ar projekta "Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā" (Medi@TIC) jaunāko ziņu lapu. Šajā informatīvajā ziņojumā lasiet par notikušo noslēguma konferenci, kuras galvenā tēma bija video spēļu sektors un uzziniet par aktualitātēm projekta partneru reģionos, to starpā par Vidzemes Augstskolas studiju programmām saistībā ar audiovizuālo sektoru.

07.11.2014

No 28. oktobra līdz 29. oktobrim Spānijas pilsētā San Sebastianā notika projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) projekta partneru tikšanās un noslēguma konference, kura bija veltīta video spēļu sektora attīstībai.   

04.11.2014

Klajā nākusi projekta "Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā" (Medi@TIC) jaunākā ziņu lapa. Šajā informatīvajā ziņojumā lasiet par jaunākajām projekta aktualitātēm – gaidāmo noslēguma pasākumu Spānijas pilsētā Sansebastianā, Vidzemē notikušo  audiovizuālās jomas un komunikācijas semināru un citiem jaunumiem no projekta partneriem.

06.10.2014

Audiovizuālais sektors ir viens no straujāk augošajiem pasaulē. Tiek paredzēts, ka līdz 2015. gadam tā jau būs aptuveni 115 miljardu vērta industrija. Ar audiovizuālajiem risinājumiem mēs saskaramies ik uz soļa, tā ir mūsu ikdienas realitāte, tāpēc informācijas pārbagātības laikmetā jāmācās būt pēc iespējas lakoniskākiem, uztveramākiem un, kas pats galvenais, vērtīgiem. 14. augusta seminārā Vidzemes plānošanas reģions bija sapulcējis audiovizuālās jomas un komunikācijas gaišākos prātus un veiksmīgākos piemērus, lai sniegtu vietējiem interesentiem iespēju gūt jaunas zināšanas par aktuālākajām tendencēm un veiksmes piemēriem šajā jomā. Šī semināra uzsvars tika likts uz audiovizuālā sektora attīstības iespējām Latvijā un audiovizuālo risinājumu efektīvu un radošu izmantošanu uzņēmumu un organizāciju mārketingā.

18.08.2014

Iznākusi projeka "Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā" (Medi@TIC) jaunākā ziņu lapa. Šajā informatīvajā izdevumā lasiet par partneru īstenotajām aktivitātēm projekta ietvaros, tajā skaitā arī par Vidzemes plānošanas reģiona rīkoto semināru, kurā laikā tika prezentēts izstādātais politikas ieviešanas plāns Vidzemes reģiona audiovizuālā sektora attīstībai. 

11.08.2014

14. augustā Vidzemes plānošanas reģiona projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) komanda aicina visus, kuriem interesē digitālie mediji, mobilās aplikācijas, datorspēles, kino montāža, datorgrafika jeb viss, kas saistīts ar audiovizuālo sektoru, uz radošu tikšanos gan ar jomas profesionāļiem, gan studentiem un topošajiem profesionāļiem, lai kopīgi meklētu veiksmīgākos risinājumus jomas attīstībai Vidzemē. Valmierā, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā (VBII), plkst. 13:00 notiks seminārs par audiovizuālā sektora iespējām, iepazīstot vairākus Latvijas labās prakses piemērus. Šī semināra uzsvars likts uz audiovizuālā sektora attīstības iespējām Latvijā un audiovizuālo risinājumu efektīvu un radošu izmantošanu uzņēmumu un organizāciju mārketingā.

24.07.2014


Iznākusi projeka "Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā" (Medi@TIC) jaunākā ziņu lapa. Šajā informatīvajā izdevumā lasiet par pēdējo partneru tikšanos Krakovā, Polijā, kuras laikā partneri ziņoja par progresu politikas īstenošanas plāna izstrādē, kas tuvojas nolsēgumam. Tāpat dalībnieki apmeklēja Eiropas mēroga filmu studiju Alvernia, kas atrodas netālu no Krakovas un izceļas uz pasaules līmeņa audiovizuāla satura veidošanas tehnoloģijām. Vēl ziņu lapā iepzīstiet tuvāk vairākus projekta partneru -Dženovas pašvaldība – Kultūrmantojuma izpētes centrs un universitāte (Itālija), kā arī Vidzemes plānošanas reģionu.

07.07.2014

Filmas, datorspēles, aplikācijas, saraksts ir nebeidzams - audiovizuālais sektors ir viens no straujāk augošajiem pasaulē, tostarp arī Eiropā. Tiek paredzēts, ka līdz 2015. gadam tā jau būs 115 miljardu vērta industrija. Lai izpētītu Vidzemes perspektīvas šajā jomā, Vidzemes plānošanas reģiona īsteno projektu „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC). Projekta ietvaros ir izstrādāts politikas īstenošanas plāns audiovizuālā sektora attīstībai Vidzemes reģionā. Plāns paredz rīcības virzienus un nepieciešamos priekšnoteikumus veiksmīgai sektora izaugsmei. 27. jūnijā norisinājās vietējo iesaistīto pušu diskusija par iespējām plānu realizēt, kā arī vajadzīgajiem uzlabojumiem, lai tas spētu kvalitatīvi kalpot jomā iesaistītajiem.

03.07.2014

No 10. līdz 11. jūnijam norisinājās projekta Medi@TIC partneru tikšanās Krakovā, Polijā, kurā piedalījās projekta vadītāja Laila Gercāne, VPR speciālists Kristaps Ročāns un Vidzemes plānošanas reģiona piesaistītā eksperte Agnese Karaseva. Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar labākajiem piemēriem audiovizuālās jomas uzņēmumu attīstīšanā, tāpat tika pārrunāts projekta noslēguma konferences saturs.

26.06.2014


Vidzemes plānošanas reģions projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC) ir izstrādājis politikas īstenošanas plānu audiovizuālā sektora attīstībai Vidzemes reģionā. Lai iepazīstinātu ar šo plānu un izstrādātajiem ieteikumiem, Vidzemes plānošanas reģions 27. jūnijā, plkst. 11:00 Vidzemes Augstskolā (310.auditorija) aicina uz diskusiju.

20.06.2014

Vidzemes plānošanas reģions projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC) ir izstrādājis politikas īstenošanas plānu audiovizuālā sektora attīstībai Vidzemes reģionā. Lai iepazīstinātu ar šo plānu un izstrādātajiem ieteikumiem, Vidzemes plānošanas reģions 27. jūnijā aicina uz diskusiju, Valmierā, plkst. 11:00 (norises vieta un darba kārtība tiks precizēta un izsūtīta tuvāko nedēļu laikā).

Politikas īstenošanas plāns izstrādāts, balstoties uz esošās situācijas izpēti, audiovizuālā sektora SWOT analīzi, kā arī komentāriem un priekšlikumiem, kas saņemti divās iepriekšējās iesaistīto pušu darba sanāksmēs. Tāpat darba procesā analizēta arī projektā iesaistīto partneru pieredze un īstenotie pasākumi audiovizuālās sektora attīstīšanai savos reģionos vai pašvaldībās. 10.06.2014


4. un 5. martā Vidzemes plānošanas reģionā viesojās projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) parteri no vairākām Eiropas valstīm, lai tiktos vadības grupas sanāksmē, kā arī piedalītos seminārā par audiovizuālā sektora sniegtajām iespējām un attīstību Vidzemē. Semināra laikā kā ārvalstu viesiem, tā arī vietējiem interesentiem bija iespēja uzzināt par aktualitātēm un veiksmes stāstiem pašmāju audiovizuālajā sektorā, kā, piemēram, par pasaules atzinību guvušo mobilo aplikāciju "Motocross Elite", kino blogeru kustība Latvijā, virtuālās un papildinātās realitātes risinājumiem, audiovizuālo iespēju izmantošana Rīgas, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu programmā un citiem saistošiem tematiem.

07.03.2014

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 5. martā, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā, organzē semināru „Sadarbība konkurences apstākļos: IKT* un audiovizuālās* nozares attīstība. Seminārs tiek rīkots projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) ietvaros, kura galvenais uzdevums ir veicināt starptautiskas nozīmes sadarbību un pieredzes apmaiņu starp projekta partneru reģionu uzņēmējiem un augstskolām, meklējot risinājumus audiovizuālās jomas straujākai attīstībai Eiropā. 

17.02.2014

Vai audiovizuālajam sektoram ir potenciāls Vidzemes reģionā? Vidzemes plānošanas reģions uzskata, ka jā, tādēļ arī tiek ieviests projekts „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” jeb Medi@TIC. Projekta ietvaros jau veikta detalizēta situācijas izpēte šī sektora novērtējumam Vidzemē, kas pierāda, ka tam ir potenciāls. Dokumentā skatīti gan audiovizuālās jomas attīstības priekšnosacījumi, gan vērtēts arī institucionālais atbalsts un finansējums sektora attīstībai. Tāpat pētīta likumdošana un izglītības iespējas, arī galvenie audiovizuālā satura izplatīšanas kanāli. Lai turpinātu darbu, ir nepieciešams uzzināt jomā iesaistīto attīstības redzējumu un ieteikumus, kā arī apzināt esošās sadarbības iespējas, tādēļ decembra sākumā norisinājās iesaistīto pušu diskusija par šiem jautājumiem.

20.12.2013


Šī gada 6. decembrī  no plkst. 11.00 – 14.00 Valmierā, viesnīcā „Wolmar” notiks Vidzemes plānošanas reģiona rīkotā diskusija - ideju apmaiņa par uzņēmēju, pašvaldību, nevalstiskā sektora, izglītības iestāžu un citu ieinteresēto pušu plašākām sadarbības iespējām audiovizuālā sektora attīstīšanai Vidzemes reģionā. Diskusijas sākumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar audiovizuālā sektora izvērtējumu un projekta saturu. Diskusijas mērķis ir iezīmēt konkrētas darbības šī sektora attīstības atbalstam. 

01.12.2013

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) vadītāja Laila Gercāne, eksperte Agnese Karaseva un Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora pārstāve Elīna Leimane 12. un 13. novembrī piedalās projekta vadības sanāksmē Seviljā, Spānijā. Sanāksmes laikā projekta partneri pārrunās veiktās audiovizuālās jomas situācijas izpētes galvenos rezultātus, kā arī tiks iepazīstināti ar vairākiem labās prakses piemēriem no Spānijas un Maltas.

12.11.2013

Trešdien, 19.jūnijā, Vidzemes plānošanas reģions uz tikšanos aicinājis pārstāvjus no Vidzemes Augstskolas, Vidzemes Televīzijas un Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora, lai diskutētu par audiovizuālās jomas attīstību Vidzemes reģionā. Tikšanās tiek organizēta projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” jeb Medi@TIC ietvaros.

 Sarunā iesaistītās puses diskutēs par plašākām savstarpējās sadarbības iespējām audiovizuālās jomas attīstībai Vidzemē, balstoties uz projektā veikto stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.

Tikšanās laikā izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā, turpinot jomas izpēti, lai projekta noslēgumā sniegtu praktiskus ierosinājumus politikas rekomendāciju izstrādei, veicinot audiovizuālā sektora attīstību. 18.06.2013


Projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)” ietvaros veikta audiovizuālās jomas situācijas izpēte Vidzemes reģionā. Tās mērķis bija noskaidrot vai un kā IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģijas) tiek izmantotas audiovizuālajā jomā Vidzemes reģionā. Dokumentā skatīti gan audiovizuālās jomas attīstības priekšnosacījumi, gan vērtēts arī institucionālais atbalsts un finansējums sektora attīstībai. Tāpat pētīta likumdošana un izglītības iespējas, arī galvenie audiovizuālā satura izplatīšanas kanāli.

12.06.2013

Maija sākumā Īrijā norisinājās projekta Medi@TIC partneru tikšanās, kurā piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona piesaistītie eksperti Agnese Karaseva un Jānis Buholcs. Tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar labākajiem audiovizuālās jomas attīstības piemēriem, tāpat tika pārrunātas pašvaldību atbalsta sniegšanas iespējas jomas uzņēmējiem.Semināra laikā tika gūtas atziņas par uzņēmēju savstarpējās sadarbības nepieciešamību un lietderību, kā arī publiskās pārvaldes lomu, koordinējot esošo sadarbību, kā arī meklējot jaunus partnerus. Viena no iespējām, kā pašvaldībai atbalstīt uzņēmumus, ir kontaktu datubāzu uzturēšana, kā arī projektu ieviešana, iesaistot to īstenošanā vietējos uzņēmējus, lai izmantotu konkrētā reģiona priekšrocības un potenciālu. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Londonderrijas (Londonderry) tirdzniecības kameras apstiprināto digitālās ekonomikas stratēģiju, kas kalpo par pamatu privātā un publiskā sektora sadarbībai audiovizuālajā jomā.

04.06.2013

Projektā “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) Vidzemes plānošanas reģions turpina pašreizējās situācijas  izpēti Vidzemē. Izpētes mērķis ir noskaidrot, vai un kā IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģijas) tiek izmantotas audiovizuālajā jomā Vidzemes reģionā. Situācijas analīzē paredzēts izstrādāt arī audiovizuālās jomas SVID analīzi, kurā nozīmīga loma tiks uzsvērta ne tikai iespējamiem draudiem, bet arī jomas attīstības iespējām.

03.05.2013

Janvāra beigās Maltā norisinājās projekta “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) partneru tikšanās. Kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona piesaistīto eksperti, Vidzemes Augstskolas programmas “Mediju studijas un žurnālistikas” direktori Agnesi Karasevu kā ierasts uz tikšanos devās arī kāds veiksmīgs reģiona piemērs IKT attīstībā. Šoreiz Maltā projekta partnerus ar Vidzemes plānošanas reģiona pieredzi IKT jomas attīstībā iepazīstināja Vidzemes Augstskolas īstenotā projekta “Eiropas Mārketinga un inovāciju centri/ EMIC” pārstāve Baiba Pāvule.

03.03.2013

Iznākusi projekta "Medi@TIC" ziņu lapa.

15.01.2013

Projekta “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) 2012. gads pavadīts meklējot radošus un veiksmīgus risinājumus IKT attīstībai Vidzemē. Kopā ar pārstāvjiem no Vidzemes Augstskolas, Vidzemes Televīzijas, kā arī uzņēmuma “Epata Studio” apmeklēti projekta ārzemju partneri Spānijā, Norvēģijā un Itālijā. Ar veiksmīgiem piemēriem no pašmāju audiovizuālās jomas speciālistiem Vidzeme pārsteigusi pārstāvjus no 11 Eiropas valstīm.

06.01.2013

Ar labiem piemēriem audiovizuālo mediju attīstībā nomaļos reģionos septembra vidū dalījās projekta “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība adiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (Medi@TIC) partneri no Norvēģijas pilsētas Kristiansandas. Informācijas komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir nomaļo reģionu attīstības nākotne. Norvēģijas pārstāvji vizītes laikā uzsvēra, ka jebkura attīstība balstās uz savstarpējo sadarbību, jo “be better together” (“būt labākiem kopā”) princips vienmēr darbojas veiksmīgāk nekā vienkārša konkurence. Kristiansandā kopā ar projekta pārstāvi no Vidzemes plānošanas reģiona projekta pasākumā piedalījās arī Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas “Mediju studijas un žurnālistika” direktore Agnese Karaseva.

31.10.2012

Mūsdienu reģionālā attīstība nav iedomājama bez tehnoloģijām. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions uzsācis dalību projektā “Informācijas sabiedrības un IKT attīstība adiovizuālajā uzņēmējdarbībā” (“Medi@TIC”), lai vietējos audio vizuālā sektora uzņēmējus un jomas pārstāvjus aicinātu dalīties pieredzē un apskatīt citu partnervalstu padarīto informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jautājumos un servisā. Projekta laikā plānots iesaistīt trīs svarīgākās audiovizuālā sektora grupas Vidzemē, ar kurām jūnija sākumā norisināsies pirmās sarunas par dalību projektā. 31.05.2012


Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930