Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)

Attālos lauku apvidos apmierinošas kvalitātes mobilitātes pakalpojumu nodrošināšana ir liels izaicinājums, kas būtiski ietekmē reģiona sociālekonomiskās attīstības iespējas. Lielāki attālumi starp galamērķiem un mazāks apdzīvojuma blīvums, salīdzinot ar vidēja un liela izmēra pilsētām, ir galvenie šķēršļi. Efektīvu risinājumu ieviešanu kavē informācijas trūkums par faktiskajiem iedzīvotāju un tūristu pārvietošanās paradumiem un vajadzībām mobilitātes kontekstā, ņemot vērā svārstmigrāciju un pārvietošanās sezonalitāti. 

 

Projekts MARA risinās augstākminētās esošās sistēmas nepilnības, lai uzlabotu mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Uzlabojot esošo mobilitātes pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un pārbaudot inovatīvus un ilgtspējīgus mobilitātes risinājumus, MARA projekta partneri vēlas stiprināt par reģionālo un vietējo mobilitāti atbildīgo organizāciju un speciālistu spēju risināt daudzpusīgus ar mobilitāti saistītus izaicinājumus. Šī lokāli-reģionālā, uz vietām balstītā pieeja ir MARA projekta pamatelements, kā arī svarīga “Eiropa 2020” stratēģijas sastāvdaļa.

 

Nosaukums:        Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos
Abreviatūra: MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas - new approaches for developing mobility concepts in remote areas)
Vadošais partneris:     Mēklenburgas - Priekšpomerānijas Enerģētikas, infrastruktūras un digitizācijas ministrija (Vācija)
Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Partneri:

Mēklenburgas - Priekšpomerānijas Enerģētikas, infrastruktūras un digitalizācijas ministrija (Vācija)

Belostokas Tehnoloģiju Universitāte (Polija)

Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

Setesdalas reģiona padome (Norvēģija)

Viļņas Ģedemina tehniskā universitāte (Lietuva)

Zviedrijas transporta administrācija (Zviedrija)

Petrozavodskas pilsēta (Krievija)

Hajinovkas apriņķis (Polija)

Dalarnas Universitāte (Zviedrija)

Karēlijas tūrisma centrs (Krievija)

Tartu Universitāte (Igaunija)

Somu vides institūts (Somija)

Virsmērķis:  Uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos 
Rezultāts:   Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti un uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu
Pasākumi:
  • Veikt digitālu mobilitātes vajadzību kartējumu partneru reģionos;
  • Izstrādāt vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei mobilitātes risinājumu plānošanas procesā;
  • Izstrādāt vairāku mobilitātes risinājumu realizācijas lietderības priekšizpētes (feasibility plan);
  • Pilotēt vairākus mobilitātes risinājumus.
Budžets: Kopējais budžets: 2 366 651,00 EUR
VPR budžets: 228 050,00 EUR
Programmas līdzfinansējums: 193 842,50 EUR (85%)
Ieviešanas laiks:   01.01.2019 - 30.06.2021
Kontaktpersonas: 

Rita Merca
Tel. +371 29476373
rita.merca@vidzeme.lv 

Andžejs Stepančuks
Tel. +371 25951714
andzejs.stepancuks@vidzeme.lv


Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos

lasīt vairāk...

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gadus mērķtiecīgi strādā pie transporta nozares attīstības jautājumiem, t.sk. aktualizējot diskusiju par alternatīviem risinājumiem mobilitātes nodrošināšanai iedzīvotājiem reģionos.

Š.g. 16. oktobrī Līgatnē (Zeit, Gaujas ielā 4) tiks organizēts seminārs-darbnīca, rosinot pašvaldību un transporta speciālistus saskatīt radošu mobilitātes risinājumu potenciālu ikdienas darbā.

01.10.2019

Iesaiste starptautiskā pārrobežu projektā “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos (MARA)” ļaus Vidzemē testēt jaunu mobilitātes risinājumu – koplietošanas elektrisko velosipēdu sistēmu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem gan pārvietošanās nolūkos, gan arī nelielu kravu pārvadājumiem. Šobrīd plānots sistēmu izmēģinājuma režīmā testēt vienā vai divās vietās Vidzemē. Konkrēta vietu izvēle notiks pēc priekšizpētes veikšanas, taču visticamāk tās būs pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir robežās no 5000 līdz 10 000 iedzīvotāju. 

Daudz teritoriju Vidzemes plānošanas reģionā ir reti apdzīvotas, tāpēc vērojama tendence  samazināties motorizētajiem sabiedriskā transporta risinājumiem, vai arī, tos plānojot, netiek ņemtas vērā tūristu vajadzības. Bieži vien tūristiem tiek piedāvāts apmeklēt dabas objektus, piemēram, doties izzinošā pastaigā pa dabas takām, taču problēma rodas brīdī, kad pēc galamērķa sasniegšanas, tūristiem jāatgriežas takas sākumpunktā. Šis ir tikai viens piemērs problemātikai, kas tiks risināta ar projekta partnerības ietvaros pieejamās pieredzes un zināšanu palīdzību.

11.07.2019

Risinot transporta nozares izaicinājumus attālajos lauku apvidos, Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies jauna starptautiska projekta īstenošanā, lai kopā ar citiem jau uzsāktiem transporta nozares projektiem kompleksi risinātu mobilitātes problēmas attālos Vidzemes lauku apvidos.

Domājot par reālās vajadzībās balstītu risinājumu radīšanu, īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju līdzdalībai – tiks izstrādātas vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei mobilitātes risinājumu plānošanas procesā, kas īpaši noderēs pašvaldībām, plānojot savu teritoriju attīstību. Arī pati projekta partnerība pirms inovatīvu mobilitātes risinājumu testēšanas projekta ietvaros veiks rūpīgu iedzīvotāju mobilitātes vajadzību kartējumu, nodrošinot plānotā risinājuma lietderības priekšizpēti.

13.06.2019

Notikumi

«Novembris 2019»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930