VPR jaunumi

Lai sniegtu ieguldījumu inovāciju jomas attīstībā ne tikai vietēji, bet arī pārrobežu kontekstā, Vidzemes plānošanas reģions pieņēmis uzaicinājumu turpmāk vadīt Inovāciju pārneses darba grupu Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas (BSSSC) ietvaros.

Vidzemes plānošanas reģions jau vairākus gadus savu prioritāšu augšgalā ierindojis reģiona attīstību inovāciju vidē, organizējot konferences, seminārus, diskusijas, hakatonus, inovāciju koprades laboratoriju un citus saistošus, uz novatoriskiem risinājumiem vērstus pasākumus. Šobrīd ir pieņemts jauns izaicinājums, kas attīstīs un uzlabos Baltijas jūras makroreģiona konkurētspēju globālā mērogā, rūpējoties arī par iesaistīto valstu straujāku attīstību inovāciju sektorā.

Inovāciju pārneses darba grupas ietvaros Baltijas jūras reģiona (BJR) pārvaldes institūciju, izglītības iestāžu un citu ieinteresēto pušu pārstāvji satiksies, lai kopīgi apmainītos ar zināšanām, idejām, kontaktiem, iedvesmotos un diskutētu par labās prakses piemēriem un to integrēšanu reģionālā līmenī. Šāda veida pieeja ir efektīvs veids, kā stiprināt sadarbību un sekmēt uz reģioniem orientētu inovāciju politiku.

Inese Suija-Markova, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece, norāda: “Vairākiem no BSSSC organizācijā pārstāvētajiem reģioniem inovācija ir neatņemama reģiona attīstības sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka reģionos tiek radīti daudz un dažādi novatoriski risinājumi –  tehnoloģiski un  netehnoloģiski –  vides aizsardzības, uzņēmējdarbības attīstības, izglītības, kultūras un tūrisma, sociālo pakalpojumu un citās jomās. Prakse pierāda, ka šie izgudrojumi var būt noderīgi arī citiem reģioniem, taču vispirms par tiem ir jāuzzina. Tāpēc ir nepieciešama regulāra informācijas apmaiņa, mācīšanās, lai to, kas jau ir radīts, varētu turpināt pielāgot un izmantot arī citos kontekstos. Ne vienmēr ir lietderīgi vēlreiz izgudrot velosipēdu! Mācoties, uzturot dialogu un kontaktus ar citām valstīm, arī mēs paši kļūstam gudrāki un daudz labāk spējam izvērtēt, ko gribam darīt tāpat vai labāk kā kaimiņi, vai gluži pretēji – no kādām kļūdām vajadzētu izvairīties!”

Pirmā Inovāciju pārneses darba grupas sanāksme tika organizēta šī gada 29.aprīlī, kad darba grupas fokusā bija kultūras plānošana kā pilsētu sociālās inovācijas metode. Klātesošie tika iepazīstināti ar Dānijas Kultūras institūta Latvijā vadītā projekta “URBCultural Planning” rezultātiem, lai kopīgi diskutētu par galvenajiem ieguvumiem, klupšanas akmeņiem un labās prakses pārņemšanu arī citās makroreģiona valstīs.

Kultūras plānošana ir pieeja, kurai jāstrādā trīs līmeņos: politikas līmenī, stratēģijas līmenī un īstenošanas līmenī. Vienlaikus to var pieņemt vietējās varas iestādes, neieviešot radikālas izmaiņas esošajā politikā. Kultūras plānošanas piedāvātais prakšu kopums ir ļoti pielāgojams, tāpēc to var izmantot apdomīgi, ļaujot ņemt vērā vietas individualitāti,” pirmajā tikšanās reizē uzsvēra Dānijas Kultūras institūta Latvijā pārstāvis Emīls Rode.

Nākamā Inovāciju pārneses darba grupas sēde plānota nākošā gada sākumā.

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina PIE vidzeme PUNKTS lv

13.12.2021

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930