VPR jaunumi

Vidzemes plānošanas reģions kļūst par pirmo dalībnieku no Latvijas, kas pievienojies Eiropas Komisijas misijai ”Pielāgošanās klimata pārmaiņām” ar mērķi veicināt aktīvāku pasākumu īstenošanu pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. Līdz šim misijā “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”  pievienojušies 215 reģioni, pašvaldības un vietējās organizācijas no 24 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2022.gada martā Eiropas Komisija izsludināja aicinājumu ES reģioniem un pašvaldībām pievienoties misijai “Pielāgošanās klimata pārmaiņām”, veicinot Zaļā kursa un ES Pielāgošanās stratēģijas īstenošanu, nodrošinot reģionu virzību uz klimatnoturību. Misija ir viena no piecām pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021.–2027. gadam iniciatīvām, ar kuru īstenošanu plānots risināt dažas no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība. Misija ietver konkrētus pasākumus, kas sniedz tiešu atbalstu visaptverošajām Eiropas Savienības prioritātēm tādās jomās kā vēža slimības uzveikšana; klimatneitrālas un viedas pilsētas; okeāna, jūru, piekrastes ūdeņu un upju attīrīšana un atjaunošana; augsnes veselības nodrošināšana veselīgas pārtikas, cilvēka veselības, dabas un klimata labā; pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Ar misijas “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” starpniecību plānots atbalstīt Eiropā vismaz 150 reģionus un pašvaldības klimatnoturības sasniegšanā līdz 2030. gadam, apzinot esošos un paredzamos klimata pārmaiņu radītos riskus un nepieciešamos pielāgošanās pasākumus. Misijas dalībnieki izstrādās pielāgošanās stratēģijas pašvaldību un reģionu līmenī, tādējādi sniedzot ieguldījumu ES Pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas īstenošanā. Daloties savā pieredzē, misijas dalībnieki kļūs par daļu no lielākas kopienas ar vienotiem uzdevumiem veidot klimatnoturību.

Ieguvumi, pievienojoties misijai:

  • Pētniecības un inovācijas finansēšanas iespējas, piedaloties aktivitātēs inovāciju jomā, izmēģinājuma projektos un demonstrējumos; 
  • Atbalsts kopienas praksei pielāgoties klimata pārmaiņām;
  • Metodiskie ieteikumi un vadlīnijas, kas misijas dalībniekiem sākot ar 2023.gada sākumu būs pieejami speciāli izstrādātajā platformā;
  • Palīdzība izmēģinot inovatīvus pielāgošanās risinājumus;
  • Sadarbības veidošanas iespējas, mācoties un apmainoties ar pieredzi starp reģioniem, pašvaldībām un kopienām;
  • Atbalsts, veicinot iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām;
  • Dalība ikgadējā misijas forumā;
  • Iesaistīto reģionu un vietējo iestāžu redzamība/atpazīstamība.

Līdzšinējo klimatisko apstākļu, kā arī nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju analīze uzskatāmi demonstrē, ka klimata pārmaiņu tendences turpināsies visa šī gadsimta laikā. Turklāt visbūtiskākās izmaiņas skars klimatisko parametru ekstremālās vērtības – nākotnē aizvien biežāk nāksies saskarties ar Latvijas teritorijai neraksturīgiem un ekstremāliem laikapstākļiem.  Šīs izmaiņas laika gaitā ietekmē ne tikai dabas kapitālu (sugas, biotopus, ekosistēmas), bet arī iedzīvotāju veselību, labsajūtu, drošību un saimnieciskās aktivitātes. Latvijā identificētie nozīmīgākie riski ir sezonu, t.sk. veģetācijas perioda izmaiņas, ugunsgrēki, kaitēkļu un patogēnu savairošanās, koku slimības, jaunu sugu ienākšana, elpošanas sistēmu slimību izplatība, karstuma dūrieni, nokrišņu izraisīti plūdi, vējuzplūdi, elektropadeves traucējumi, hidroenerģijas svārstības, sasaluma mazināšanās, kailsals, infrastruktūru bojājumi, aprīkojuma pārkaršana, ūdens noteces samazināšanās vasaras sezonā ilgāku sausuma periodu dēļ. Nepieciešams atbilstoši riskiem īstenot pielāgošanās pasākumus, kas ir orientēti uz šo risku ietekmes mazināšanu un novēršanu.

Sagaidāms, ka ar 2030. gadu jau būs ieviesti virkne pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu, kas veicinās klimatnoturību arī turpmākā nākotnē. Pateicoties pasākumu ieviešanai, tiks mazināta Latvijas cilvēku, tautsaimniecības, infrastruktūras, apbūves un dabas ievainojamība pret klimata pārmaiņu ietekmēm un veicināta klimata pārmaiņu radīto iespēju izmantošanu.

Plānošanas reģioniem un pašvaldībām ir būtiska loma valsts virzībā uz klimatneitralitāti un klimatnoturību, tāpēc dalība EK iniciatīvās un misijās, kas palīdz sasniegt Latvijas klimata mērķus, ir ieteicama arī citiem Latvijas reģioniem un pašvaldībām. Lai stiprinātu pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas un projektu speciālistu zināšanas un prasmes klimata politikas jomā, un veicinātu klimata mērķu integrāciju attīstības plānošanas dokumentos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi Metodiskos ieteikumus pašvaldībām klimata pārmaiņu politikas jomā.

Plašāku informāciju par EK misiju “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” skatīt te.

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.selkovska PIE vidzeme PUNKTS lv sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamentu un Klimata pārmaiņu departamentu. 

02.11.2022

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930