VPR jaunumi

Š.g. 21. martā notika Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk arī VPR) attīstības padomes sēde. Sēdē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, turpinot diskusiju par plānošanas reģionu stiprināšanu, t.sk. reģionu mērķtiecīgāku iesaisti reģionālās politikas veidošanas un īstenošanas procesos. Attīstības padomes locekļiem tika prezentēts VARAM redzējums par turpmāko plānošanas reģionu darbību, kas ietver pārskatīt arī reģioniem deleģētās funkcijas. Kopumā pausta vēlēšanās stiprināt reģionus kā efektīvu sadarbības un lēmumu pieņemšanas platformu starp ministrijām un pašvaldībām.

Sēdes laikā tika skatīti vēl citi jautājumi. SIA “Ķemers Business and Law Company” eksperts Alens Martīni attīstības padomes sēdes dalībniekus iepazīstināja ar dokumenta “Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas jomām” 1. redakcijas kopsavilkumu. Dokumentā iekļauts esošās situācijas apraksts un uzskaitītas reģiona priekšrocības investīciju piesaistē nākotnē. Pašvaldību pārstāvji aktīvi iesaistījās diskusijā par stratēģijas pilnveidošanas iespējām, un tika lemts, ka ar dokumenta 1. redakciju iepazīsies visu 11 pašvaldību atbildīgie speciālisti, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu savus komentārus un ieteikumus.

Investīciju piesaistes stratēģijas mērķis ir veidot pamatu investīciju piesaistei viedās specializācijas prioritārajām jomām visā Vidzemes plānošanas reģionā,  uzrunājot ārvalstu investorus efektīvi un mērķtiecīgi. Viedās specializācijas jomas ir noteiktas Vidzemes plānošanas reģiona Viedās specializācijas stratēģijā 2022. – 2030.gadam, kurā par prioritārajām izvirzītas: kokapstrāde, iekļaujot mēbeļu ražošanu*; pārtikas un dzērienu ražošana*; mežsaimniecība; lauksaimniecība, iekļaujot lopkopību*; atjaunojamo resursu enerģijas ražošana; veselības aprūpe un rehabilitācija; zilā bioekonomika, iekļaujot zivsaimniecību* – visas tehnoloģiju un eksporta ietilpīgas, ilgtspējīgas.

Kopumā, analizējot potenciālo investoru izcelsmes valstis, kā ārējās tiešo investīciju piesaistes mērķa valstis definētas: Igaunija, Vācija, Somija, Ķīna, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, ASV, Nīderlande, Austrija, Lielbritānija, Lietuva, Dienvidkoreja. Katrā no viedās specializācijas jomām noteiktas atšķirīgas valstis ar augstu prioritāti.

Ievērojot vienlīdzības principu starp reģiona novadiem, investīciju piesaistes stratēģijā paredzēts izvirzīt kopumā 14 investīciju piesaistes teritorijas. Katra no tām būs attiecināta uz kādu no prioritārajām viedās specializācijas jomām.

Investīciju piesaistes stratēģija kalpos kā pamats mārketinga kampaņai, kuras ietvaros tiks izstrādāts vienots reģiona tēls un pozicionējums, lai ar dažādiem komunikācijas rīkiem Vidzemi reklamētu kā investoriem pievilcīgu reģionu.

Turpinoties attīstības padomes sēdei, viens no jautājumiem, kuru apsprieda, bija par VPR dalību Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā reģionālo kultūras programmu (“Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma”) konkursā. Sarīkotais konkurss, kā iepriekš jau ziņots, paredzēts programmu administratoriem piecās latviešu vēsturiskajās zemēs – Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Sēlijā. Kultūras programmu mērķis ir - veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs, latviešu vēsturisko zemju savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. 

VPR Administrācijas vadītāja G. Kalniņa-Priede iepazīstināja padomes dalībniekus ar sagatavoto “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” konkursa nolikumu. Klātesošo uzmanība tika vērsta uz to, ka Vidzemes vēsturiskā zeme nesaskan ar VPR teritoriju, ir zemes daļas, kuras ietilpst citās vēsturiskajās zemēs (Latgale, Sēlija). Sagatavoto konkursa nolikumu, pēc dažiem veiktajiem precizējumiem, kopā ar pieteikumu VPR iesniedza VKKF. Šīs programmas īstenošanai šogad tika pieprasīti 200 tūkstoši EUR. Dalībai konkursa vērtēšanas komisijā nolēma virzīt VPR Attīstības padomes locekli, Valkas novada pašvaldības vadītāju Ventu Armandu Kraukli. Mērķprogrammas „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” konkursa rezultāti būs zināmi aprīļa vidū.   

________

Ar * atzīmētas tās viedās specializācijas jomas, kas, raugoties no investoru perspektīvas, atzītas par pievilcīgām. 

 

Jautājumiem: Guna Kalniņa-Priede, VPR administrācijas vadītāja, guna.kp PIE vidzeme PUNKTS lv

06.04.2023

Notikumi

«Decembris 2023»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031