VPR jaunumi

Lai stiprinātu pašvaldību speciālistu zināšanas un iepazīstinātu ar lēmumu pieņemšanas rīku degradētu kūdras atradņu vietu rekultivācijas iespēju izvērtēšanai, kas izstrādāts Eiropas Komisijas piedāvātās Tehniskās palīdzības (JTP Groundwork) ietvaros, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar uzņēmumu AS COWI un Rīgas Tehnisko universitāti š.g. 21. un 22. augustā Bīriņos organizēja semināru tiem pašvaldību speciālistiem, kuri iesaistīti degradētu kūdras atradņu teritoriju pārvaldībā.

Zināms, ka Eiropas Komisija piešķīrusi ievērojamus finanšu līdzekļus, kas mērķēti vēsturisku kūdras ieguves vietu rekultivācijai un izmantošanai dabas aizsardzības, mežsaimniecības un lauksaimniecības vajadzībām. Seminārs uzskatāms par priekšsagatavošanās aktivitāti veiksmīgai projektu pieteikumu izstrādei un ieviešanai Vidzemes reģionā.

Pasākumā un diskusijās tika pārstāvēta arī Latvijas kūdras asociācija.

 

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm kūdras nozarē Latvijā, Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kā arī klātesošie iepazina visaptverošu un vienkāršotu lēmumu pieņemšanas rīku degradētu kūdras atradņu vietu rekultivācijas iespēju izvērtēšanai.

Rīks paredz lēmumupieņemšanu dalīt posmos, kas iekļaujas degradēto kūdras purvu novērtēšanas un rekultivācijas veida noteikšanas procesā (datu ieguve, SEG emisiju, ekosistēmu pakalpojumu un socioekonomiskās ietekmes  novērtējums).

Pēc rīka apguves pašvaldību speciālisti tika aicināti uz diskusiju, lai identificētu nepieciešamos rīka uzlabojumus un noskaidrotu, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešams pilnveidot, lai lēmumpieņemšanas rīku veiksmīgi izmantotu un profesionāli pārvaldītu rekultivācijas procesus.

Speciālistu vērtējums tiks ņemts vērā, lai pilnveidotu rīku, un nākamajos darbsemināros plānots to atkārtoti testēt. Tāpat pasākuma organizētāji noskaidroja, kādi kapacitātes paaugstināšanas pasākumi turpmāk pašvaldību speciālistiem ir nepieciešami.

Semināra apmeklētāja, Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa: “Pašvaldībai, neapšaubāmi, svarīgi ir zaļā kursa mērķi, tomēr ne vienmēr zinām, kas tieši un kādā apmērā ikdienā ietekmē šo mērķu sasniegšanu. Darbseminārs bija iespēja vispusīgi paplašināt profesionālās zināšanas purvu apsaimniekošanā, kas vērtējama kā gana specifiska joma. Pēc pasākuma gūts priekšstats, kas ir tie dati, ar kuru palīdzību iespējams izvērtēt purva stāvokli, kā novērtēt SEG emisijas, kā identificēt tehnoloģiskos procesus, kas tiek izmantoti purvu izstrādē. Iepazināmies ar vairākiem rekultivācijas paņēmieniem un to priekšrocībām, lai zinātu, kā turpmāk rīkoties, apsaimniekojot teritorijas dažādā to statusā – tādās, kurās patlaban vēl notiek aktīva kūdras izstāde, kurās tā beigusies, vai kur saredzams potenciāls kūdras izstrādei dārzkopības vajadzībām. Rīks, kas šobrīd tiek izstrādāts, būs liels atbalsts pašvaldībai, lai pieņemtu lēmumus un izvēlētos piemērotāko rekultivācijas metodi  – dabai un klimatam draudzīgu, kā arī ekonomiski izdevīgu.”


Semināra ietvaros dalībnieki apmeklēja Laugas purvā esošo dzērveņu audzētavu un teritoriju, kurā “LIFE REstore” projekta ietvaros veikti renaturalizācijas (teritorijas dabiskās vides atjaunošanas) pasākumi, iepazīstoties ar izaicinājumiem, kas rodas, lai, veicot saimnieciskās darbības, vienlaikus ievērotu dabas aizsardzības intereses.

Saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanas teritoriālā plāna 9. pielikumu Vidzemes plānošanas reģionā (atbilstoši teritoriālajam iedalījumam līdz  2021. gada Administratīvi teritoriālajai reformai) nerekultivēto vēsturisko kūdras ieguves vietu platība sasniedz 8900 ha, kas ir augstākais rādītājs Latvijā.

 

Par projektu “JTP Groundwork”

ES Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF) ir finanšu instruments kohēzijas politikas jomā, kas atbalsta TPF reģionā esošās teritorijas, kuras saskarās ar lielām sociālekonomiskām grūtībām pārejā uz klimatneitralitāti, piedāvājot tām mērķtiecīgu atbalstu.

2022. gada 14. jūlijā tika apstiprināts Latvijas Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, un Eiropas Komisija šī plāna īstenošanai piešķīrusi ES Taisnīgas pārkārtošanās fonda finanšu līdzekļus. Taisnīgas pārkārtošanas teritoriālajā plānā prognozēts, ka, rekultivējot Latvijā esošās degradētās vēsturiskās kūdras ieguves vietas (26 232 ha platībā), var tikt radītas aptuveni 1260 darba vietas.

Taisnīgas Pārkārtošanās platforma (Just Transition Platform – JTP) nodrošina tehnisko palīdzību TPF reģioniem, tai skaitā Vidzemei, lai veicinātu Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāna ieviešanu.

“JTP Groundwork” tehniskās palīdzības saņēmēji ir Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums, bet ievieš AS COWI.

Projekta mērķis ir izveidot vienkāršotu un praktisku lēmumu pieņemšanas rīku, lai novērtētu rekultivācijas iespējas degradētajām kūdras atradnes vietām, tai skaitā novērtētu finansiālus ieguvumus dažādām rekultivācijas metodēm.

Jautājumiem: Elīna Račko, Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās plānošanas speciāliste, elina.racko PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. +371 25452695.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

04.09.2023

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930