Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)

 

Baltijas jūras reģiona (BJR) lauku teritorijas ir bagātas ar dabas resursiem, taču to bioekonomisko potenciālu līdz šim nav bijis iespējams pilnvērtīgi izmantot ierobežotā cilvēku kapitāla un aglomerācijas ekonomikas trūkuma dēļ.

Projekta mērķis ir atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās. Projekta RDI2CluB aktivitātes palīdzēs inovāciju ieviesējiem piemērot ES viedas specializācijas pieejas savai specifiskajai jomai un reģionam. Starptautiskā partnerība un tīkls paredz atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos un izveidot bio-biznesa centrus, lai uzlabotu inovāciju pārvaldību.

lasīt vairāk...

Oktobra noslēgumā bioekonomikas nozares politikas plānotāji un dažādu organizāciju un uzņēmumu pārstāvji, kas ikdienā darbojas kādā no bioekonomikas jomām, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju un Norvēģiju. Šādi braucieni iniciēti Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “RDI2CluB” ietvaros, sniedzot iespēju stiprināt pārrobežu sadarbību, pārņemt zināšanas un veidot jaunus kontaktus.Braucienā kopā ar projekta “RDI2CluB” komandu no Vidzemes plānošanas reģiona devās arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadošais nozares eksperts IKT jomā/RIS3 vienības vadītājs Jānis Paiders, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktors Andrejs Domkins un Agroresursu un ekonomikas institūta direktore Viktorija Zaremba.

20.11.2018

Oktobra vidū dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, klātesot Ziemeļvalstu vēstniekiem un dažādu interešu grupu pārstāvjiem, tika diskutēts par aprites ekonomiku un sabiedrības līdzatbildību vides ilgtspējas saglabāšanā.Semināra laikā ar pieredzes stāstiem par ražošanas atlikumu lietderīgu izmantošanu un dabu saudzējošiem ikdienas paradumiem uzņēmumā dalījās divi Vidzemes uzņēmēji – SIA “Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Ruņģis un funkcionālās pārtikas ražošanas uzņēmuma SIA “Felici” vadītāja Alise Balgalve. Abi uzņēmēji ir arī Latvijas Augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera ilggadēji biedri un projekta “RDI2CLuB” idejas atbalstītāji. Valmiermuižas alus darītavas saimnieks tic, ka aprites ekonomikas principi būtu jāievēro ikvienam uzņēmumam, jo “aprites ekonomika var lieliski kalpot par biznesa garšvielu”.

25.10.2018

Līdz 2018. gada beigām Vidzemē plānots izstrādāt rīcībplānu bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai reģionā, saskaņā ar kuru virkne definēto uzdevumu tiks pārbaudīti arī praksē. Lai plāns būtu praktiski lietojams un to savā ikdienas darbā varētu izmantot ikviens bioekonomikas nozarē strādājošais, Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk - VPR) to izstrādā, procesā mērķtiecīgi iesaistot ne tikai reģiona līmeņa bioekonomikas jomu pārstāvjus, bet arī valsts mēroga ekspertus un speciālistus.

01.10.2018

12.oktobrī Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” (CSA poligonā Daibe) notiks seminārs par aprites ekonomiku, kurā aicināti piedalīties arī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji. Par savu līdzšinējo pieredzi un atklājumiem stāstīs  Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes locekle, funkcionālās pārtikas ražošanas uzņēmuma SIA “Felici” idejas autore un vadītāja Alise Balgalve, kura aktīvi iesaistījusies Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)” īstenošanā,  un semināra paneļdiskusijā no uzņēmēja perspektīvas sniegs savu vērtējumu par bioekonomikas nozares attīstības potenciālu un lomu uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā. 

20.09.2018

Vidzemes plānošanas reģiona projekta “RDI2CluB” pārstāvji š.g. 21.septembrī piedalīsies un par pieredzi stāstīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra organizētajā seminārā “Bioekonomika: vadība un attīstības perspektīvas”. Semināra dalībnieki ne tikai uzklausīs pieredzes apmaiņas braucienā Nīderlandē gūtās atziņas par bioresursu izmantošanu netradicionālajās bioekonomikas nozarēs, viesojoties vienā no vadošajiem bioekonomikas klasteriem Eiropā “Biobased Delta”, bet arī tiks iepazīstināti ar projekta “RDI2CluB” aktivitātēm un plānotajām rīcībām bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšanai Vidzemē. Pasākuma laikā VPR pārstāvji aicinās semināra apmeklētājus – bioekonomikas nozaru speciālistus – arī uz diskusiju par bioekonomikas attīstības tendencēm un to ietekmi uz uzņēmējdarbību, vienlaikus aicinot tos sniegt rekomendācijas publiskā un privātā sektora sadarbības stiprināšanai.

17.09.2018

Lai turpinātu darbu pie vienotas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanas Vidzemē, jūnija vidū uz tikšanos tika aicināti bioekonomikas jomu eksperti, tai skaitā nozarē strādājošie profesionāļi – uzņēmēji.

27.06.2018


Lai turpinātu darbu pie vienotas bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanas Vidzemē, otrdien, 12. jūnijā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā (Marijas iela 13/3, Rīga), uz tikšanos aicināti bioekonomikas jomu eksperti, tai skaitā nozarē strādājošie profesionāļi – uzņēmēji. Strādājot pie Vidzemes reģionālā bioekonomikas profila un vienotas ekosistēmas attīstīšanas, Vidzemes plānošanas reģiona un nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” pārstāvji procesā aicina iesaistīties arī jomu ekspertus, lai saņemtu vērtīgus ieteikumus un redzējumu par to, kā reģiona resursu izmantošanas un pārrobežu sadarbības potenciālu iedzīvināt reālās rīcībās. Tikšanās laikā tiks pārrunātas ne tikai bioekonomikas jomu aktualitātes un diskutēts par potenciālajām sadarbības formām Baltijas jūras reģiona teritorijā, bet arī strādāts praktiski, lai kopīgi ar ekspertiem definētu konkrētas rīcības bioekonomikas ekosistēmas attīstīšanai reģionā.

28.05.2018

Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājuma institūta pārstāvji kopā ar uzņēmējiem un pētniekiem no Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera un Zemkopības ministrijas ekspertu no 18.-20. aprīlim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Nīderlandi, lai apgūtu  bioekonomikas inovāciju sistēmas darbības pieredzi.

Trīs dienu vizītē, kas tika organizēta projekta Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos “RDI2CluB” ietvaros, tika izzināti gan bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstības priekšnosacījumi pilsētas, reģiona un valsts līmenī, gan arī gūts atkārtots apstiprinājums tam, ka trīspusējā sadarbība (triple helix) starp uzņēmumiem, pētniecības un izglītības sektoru, kā arī lēmējinstitūcijām, ir būtisks noteikums veiksmīgai bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai reģionā.

02.05.2018

30. janvārī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājumu institūta organizētā ar bioekonomikas jomu saistīto ekspertu sanāksme. Tajā vienuviet pulcējās nozīmīgi jomas pārstāvji – pētniecības, attīstības un inovāciju institūti, biznesa atbalsta organizācijas, uzņēmēji, lēmējinstitūcijas, nozares speciālisti, lai diskutētu par bioekonomikas attīstībai Latvijā nepieciešamajiem pasākumiem, priekšnosacījumiem un izaicinājumiem.

06.02.2018

Apvienoto Nāciju Organizācijas prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās, 2050. gadā sasniedzot 9,5 miljardus, tāpēc dabas resursu pieejamība, augošā slodze uz vidi, darba vietu radīšana reģionu ekonomiskajai attīstībai, kā arī valsts teritoriālā attīstība ir tikai daļa no būtiskiem jautājumiem, kas veicinājuši apziņu vērst uzmanību bioloģisko resursu plašākai izmantošanai reģionu attīstībā.

24.01.2018

Notikumi

«Decembris 2018»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31