MVU attīstība veselības aprūpes nozarē (Health4Growth)

Iedzīvotāju novecošanās, demogrāfiskās pārmaiņas un nepieciešamība pēc  darbaspēka paaugstina pieprasījumu pēc kvalitatīviem un profesionāliem veselības aprūpes pakalpojumiem visā Eiropā. Veselības nozarei ir potenciāls kļūt par būtisku ekonomikas virzītāju, tomēr līdz šim veiktās reformas Latvijā nav to veicinājušas. Viens no veidiem, kā uzlabot situāciju, ir veicināt vietējo uzņēmēju un veselības aprūpes darbinieku sadarbību, kuras rezultātā varētu veidoties dažādi inovatīvi produkti un pakalpojumi, piemēram, funkcionāla un diētiska pārtika slimniekiem. Projektā „Health4Growth” meklēsim veidus, kā savā starpā sadarboties veselības aprūpes iestādēm no valsts, privātā un nevalstiskā sektora.

lasīt vairāk...

 

31. oktobrī Cēsīs notikušais seminārs „Veselību veicinošas politikas veidošana pašvaldībās” pulcēja dažādus ar veselības jomu saistītus speciālistus - sociālo dienestu, ģimenes ārstu, slimnīcu, pansionātu un pašvaldību pārstāvjus ne tikai no Vidzemes, bet arī no Zemgales reģiona. Tāpat seminārā piedalījās speciālisti no Slimību profilakses un kontroles centra un LR Veselības ministrijas.

03.11.2014

31. oktobrī viesnīcā „Kolonna Hotel Cēsis” (Vienības laukums 1, Cēsis) notiks projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) seminārs „Veselību veicinošas politikas veidošana pašvaldībās”. Semināra  mērķis ir informēt par veselības veicināšanas nozīmi un pašvaldības lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā.

23.10.2014

31. oktobrī viesnīcā „Kolonna Hotel Cēsis” (Vienības laukums 1, Cēsis) notiks projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) seminārs „Veselību veicinošas politikas veidošana pašvaldībās”. Semināra mērķis ir informēt par veselības veicināšanas nozīmi un pašvaldības lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā.

14.10.2014

25. un 26. septembrī Beļģijas pilsētā Turnhautā (Turnhout) notika projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) noslēguma konference, kurā piedalījās projekta ekspertes  Aivita Putniņa un Zane Linde – Ozola, Vidzemes slimnīcas Attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Vaido-Zālīte un projekta vadības komanda. 

Vidzemes plānošanas reģions jau gandrīz trīs gadu garumā īsteno projektu „Health4Growth”. Veicot pētījumu par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes nozarē reģiona mērogā, noskaidrojās, ka reģiona stiprā puse ir reģionālo slimnīcu un ambulatoro veselības aprūpes centru spēja nodrošināt konkurētspējīgus pakalpojumus. Tāpat reģionā veiksmīgi darbojas Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, kas ir labs piemērs starpnozaru sadarbībai.

09.10.2014

 

No 7. līdz 8. maijam starptautiskā projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) ietvaros Vidzemes plānošanas reģions uzņēma partnerus no sešām Eiropas valstīm – Beļģijas, Portugāles, Nīderlandes, Ungārijas, Itālijas un Slovēnijas. Projekts tiek īstenots jau no 2012. gada un tā vispārējais mērķis ir uzlabot darbības vidi vietējiem, reģionālajiem uzņēmējiem un veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, attīstot iesaistīto pušu sadarbību jaunu risinājumu radīšanā jeb veicināt veselības uzņēmējdarbību, iepazīstot un pārņemot citu Eiropas valstu pieredzi. Ņemot vērā pieaugošo sabiedrības novecošanos, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, tādēļ svarīgi meklēt jaunus risinājumus tās uzlabošanai un kvalitātes celšanai.

10.05.2014

No 7. līdz 8. maijam projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) ietvaros Vidzemes plānošanas reģionā viesosies projekta partneri no sešām Eiropas valstīm. Vizītes mērķis ir dalība projekta vadības grupas sanāksmē, kas šoreiz norisināsies Latvijā, Cēsīs.

Sanāksmes ietvaros projekta partneri detalizēti izvērtēs līdzšinējo projekta progresu, kā arī iezīmēs galvenās aktivitātes, kas vēl jāpaveic līdz projekta noslēgumam šī gada nogalē. Projekta galvenais rezultāts būs izstrādāts labo prakšu ieviešanas plāns, kurā katrs partneris, izvēloties savai situācijai piemērotāko praksi veselības nozares uzlabošanai, pārņems to savā reģionā. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot darbības vidi vietējiem, reģionālajiem uzņēmējiem un veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, attīstot iesaistīto pušu sadarbību jaunu risinājumu radīšanā.

07.05.2014

14. martā, Pārgaujas novada Plācī, Vidzemes plānošanas reģions organizēja semināru „Kvalitatīvi publiskie iepirkumi pārtikas produktu iegādei un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai” ar mērķi apspriest kvalitatīvus pārtikas produktu iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumus pašvaldībās, iepazīstināt ar iespējām atbalstīt vietējos ražotājus ar pārtikas iepirkumu palīdzību un ar aktualitātēm publisko iepirkumu regulējumā.

21.03.2014

Decembra vidū,  no 10. līdz 13. decembrim, projektā „Health4Growth” notika sanāksme - meistarklase Portugāles pilsētā Kuimbrā. Meistarklase tika organizēta vairākās sesijās par tematiem „Regulējums un biznesa infrastruktūra”, „Finanses” un „Cilvēkresursi”, lai paraudzītos uz veselības aprūpes jomas izaugsmes iespējām minēto aspektu kontekstā. Sākotnēji, kopīgā sesijā, tika dots vispārējs ieskats par katru no tematiskajām grupām. Sanāksmē Vidzemes plānošanas reģionu (VPR) pārstāvēja projekta vadītāja Lelde Ābele, ekspertes – Aivita Putniņa un Zane Linde – Ozola un iesaistīto jomu speciālistes – SIA „Konso” valdes locekle Irīna Kulitāne un SIA "SalvumTD aprūpe un izglītība" pārstāve Taiga Galeja – Gruntmane.

06.01.2014

29. oktobrī, jomas speciālistu plaši apmeklēts, aizvadīts projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) seminārs – ideju darbnīca „Reģionālā specializācija, sadarbība un komercializācija veselības sektora attīstībai". Klātesošajiem bija iespēja vairāk uzzināt par specializācijas priekšrocībām, izzināt Itālijas partnera pieredzi pārtikas klastera attīstīšanā un Debrecenas (Ungārija) Universitātes veiksmīgo pakalpojumu komercializācijas piemēru. Daloties tematiskajās grupās par pārtikas klasteru attīstību un veselības aprūpes pakalpojumu komercializāciju, jomas profesionāļi kopīgās diskusijās izkristalizēja spēcīgās puses un trūkumus veselības tūrisma veiksmīgākai attīstībai, kā arī pārrunāja pārtikas klasteru lomu veselība sektora attīstībā.

04.11.2013

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) teju divus gadus ievieš projektu „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth), kura galvenais mērķis ir uzlabot darbības vidi vietējiem, reģionālajiem uzņēmējiem un veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem, attīstot iesaistīto pušu sadarbību jaunu risinājumu radīšanā. Projekta laikā VPR ir identificējis reģiona spēcīgās puses veselības aprūpē, kas ir dabīga un veselīga pārtika, kā arī konkurētspējīgi veselības aprūpes pakalpojumi, kuriem ir liels potenciāls kļūt komerciāli veiksmīgiem ne tikai pie mums, bet arī ārzemēs. Lai pārrunātu labākos risinājumus, mācītos starptautisko projekta partneru veiksmīgo pieredzi veselības jomas attīstībā, Vidzemes plānošanas reģions aicina Jūs piedalīties seminārā – ideju darbnīcā "Reģionālā specializācija, sadarbība un komercializācija veselības sektora attīstībai" šī gada 29. oktobrī, Valmierā, viesnīcā "Womar", Tērbatas ielā 16a.

30.09.2013

Iesākoties jūnijam, projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) projekta partneri, to starpā arī Vidzemes plānošanas reģions, viesojās Nīderlandē, kur iepazinās ar uzņēmumu „Brainport Development”, tā pieredzi veselības aprūpes jomā.  

08.07.2013

Projekta "MVU attīstība veselības aprūpes nozarē" (Health4Growth) ietvaros veikts pētījums par par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes nozarē reģionālā mērogā. Interesentiem ir iespēja iepazīties ar ziņojuma pilno versiju.

02.07.20132012. gada nogalē ekspertes Aivita Putniņa un Zane Linda-Ozola uzsāka darbu pie Vidzemē esošās situācijas analīzes un labāko piemēru meklējumiem pētījumā par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības potenciālu veselības aprūpes nozarē reģionālā mērogā.  Šī gada pirmajā pusē ekspertes veica uzņēmējdarbības un veselības aprūpes situācijas izvērtējumu reģionā. 

03.05.201319. aprīlī notikušais seminārs - diskusija „Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei” bija pirmais šāda veida pasākums Vidzemē, kurā piedalījās vairāk nekā 70 pārstāvji no reģiona pašvaldībām, uzņēmējdarbības, akadēmiskās vides un veselības aprūpes nozares, lai iepazītos ar veidiem, kā dažādām nozarēm un organizācijām sadarboties veselības aprūpes un uzņēmējdarbības jomā. 

25.04.2013Vidzemes plānošanas reģions jau vairāk kā gadu darbojas projektā „Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth), ar kura palīdzību meklē veidus, kā savā starpā sadarboties veselības aprūpes iestādēm no valsts, privātā un nevalstiskā sektora. Viens no reģiona labās prakses piemēriem sadarbības jomā ir Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, kā veiksmīga sadarbības forma starp uzņēmējiem un pētniekiem. Lai veicinātu ciešāku sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, 19. aprīlī Vidzemes Augstskolā notiks seminārs - diskusija „Starpnozaru sadarbība veselīgai Vidzemei”.   

11.04.2013Lai pārrunātu Vidzemes uzņēmēju sadarbību un iesaistīšanos projekta „Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) aktivitātēs, janvārī ir notikušas vairākas iesaistīto pušu tikšanās un diskusijas par reģiona labās prakses piemēriem veselības aprūpes nozares un uzņēmējdarbības jomā. 15. janvārī Vidzemes Augstskolā notika saruna ar Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dalībniekiem, bet 18. janvārī – ar Vidzemes slimnīcas pārstāvjiem.     

27.02.2013Projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) aktivitātes Vidzemē notiek jau vairākus mēnešus, kuru laikā ir identificēti reģiona uzņēmēji un veselības aprūpes jomas nozares pārstāvji. Projekta ekspertes ir uzsākušas pētījumu par darbības vidi vietējiem un reģionālajiem uzņēmējiem un veselības aprūpes sistēmas darbiniekiem Vidzemes reģionā. Kā arī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji ir aktīvi līdzdarbojušies organizētajās pieredzes apmaiņas vizītēs projekta partneru reģionos.

04.01.2013

  

Projekts „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” rit jau vairāk kā pusgadu, kura laikā projekta partneri devušies vairākās pieredzes apmaiņas vizītes. Kā arī ir uzsākts darbs pie esošās situācijas izpētes un labāko piemēru meklējumiem pētījumā par mazo un vidējo uzņēmumu attīstību veselības aprūpes nozarē vietējā mērogā.

21.09.2012Vidzemes plānošanas reģions šogad uzsācis līdzdarboties projektā „Mazo un vidējo uzņēmu (MVU) attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth), ar kura palīdzību meklēs veidus, kā savā starpā sadarboties veselības aprūpes iestādēm no valsts, privātā un nevalstiskā sektora. Apzinot veiksmīgākos piemērus Eiropas valstīs, partneri no 11 valstīm izstrādās praktiskus ieteikumus veselības nozares uzlabošanai.

24.05.2012

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930