Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas (HISTCAPE)

 

Eiropas un Vidzemes unikalitāte slēpjas kultūras un vēstures mantojumā – tās vērtība ir nelielas apdzīvotas vietas ar bagātīgu kultūrvēstures mantojumu un gleznainām ainavām. Lai rūpētos par kultūrvēstures liecību saglabāšanu, ir nepieciešami cilvēki un viņu zināšanas. Diemžēl pēdējo gadu laikā Latvijā un arī Vidzemē iedzīvotāju skaits lauku reģionos sarūk. Projekta „Histcape” mērķis ir rast ilgtermiņa risinājumus vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai, kas balstās uz vietējo iedzīvotāju aktīvu līdzdarbošanos.

lasīt vairāk...Jēdziens „ainava” nav viennozīmīgs - teritorijas plānošanas speciālists varētu uzskaitīt dažādus kritērijus un definīcijas par to, kā veidojas ainava un kas tajā ir nozīmīgs, savukārt vienkāršam garāmgājējam ainavā svarīgas būs citas iezīmes. Tādēļ, lai vienkāršā veidā noteiktu iedzīvotāju domas par ainavu un veicinātu iedzīvotāju iesaisti ainavas vērtību un problēmu apzināšanā, no 2. līdz 22. septembrim Burtnieku ciemā pie sporta laukuma un centrālās Burtnieku autobusa pieturas tika izvietoti divi aptaujas stendi. Aizpildot anketu, iedzīvotāji varēja izteikt savu redzējumu un ieteikumus ainavas apsaimniekošanā. Pavisam kopā tika saņemts ievērojams skaits anketu - kopumā 82.

22.10.2014

Vēsturiskās pilsētas un ar tām saistītās ainavas ir unikāla Eiropas identitātes sastāvdaļa. Kamēr Eiropas 500 miljonu lielā populācija koncentrējas lielpilsētās un tām pietuvinātās teritorijās, tikmēr 80% no tās teritorijas ir lauku apvidi. Un tieši šajās lauku teritorijās ir ainavas, kurās spēcīgi saskatāma Eiropas identitāte un unikālā vērtība. Taču pēdējo gadu desmitu laikā šīm vietām draud izzušana. Iedzīvotāju migrācija, zema ekonomiskā aktivitāte ir radījusi situāciju, kas tieši apdraud lielu vairumu Eiropas vēsturisko vērtību. Apzinoties šīs problēmas, projekts „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE), sadarbojoties 11 partneriem no dažādām Eiropas valstīm, jau trīs gadu garumā meklē risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras šīm lauku teritorijām. 2014. gada nogalē projekts noslēdzas un šo gadu laikā ir paveikts daudz. Lai par projektā sasniegto informētu plašāku sabiedrību, 16., 17. septembrī Slovēnijā, Podčetrekas pašvaldībā, norisinājās projekta noslēguma konference. Tajā dalību ņēma arī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta komanda.

23.09.2014

Ikvienam patīk skaista ainava, bet ko mēs saprotam ar vārdu ainava? Vai tas ir iekopts parks, skats aiz mašīnas loga? Vai sagruvusi ēka pļavas malā arī ir ainava? Atbilde uz šiem jautājumiem ne vienmēr ir viennozīmīga. Tādēļ, lai aktualizētu jautājumu par ainavas jēdziena vienotas izpratnes veidošanos, 4. septembrī Burtniekos norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona rīkotais seminārs „Ainavas izpratnes veicināšana tās kvalitātes uzlabošanai”. Latvija ir ratificējusi Eiropas ainavu konvenciju, kur definēta ainavu izpratnes veidošanas būtība un kārtība kā tas darāms, taču realitātē reti kura pašvaldība zina par tās eksistenci un tajā noteiktajiem vienotas ainavu izpratnes mērķiem. Šī iemesla dēļ vairumā pašvaldību izstrādātajos attīstības dokumentos ainava aprakstīta un plānota, vadoties pēc līdzšinējās pieredzes un vietējās izpratnes, nosakot ainavu kā estētiski baudāmu un vizuāli pievilcīgu tūrisma objektu. Šis seminārs tika vērsts uz to, lai ainava netiek vērtēta vienīgi kā vizuāli estētisks papildinājums ikdienas, vietumis, haotiskajai vai degradētajai apkārtnei, bet gan kā vienots telpiskais kopums, kam nepieciešama visaptveroša un daudzslāņaina izpēte, kas būtu par pamatu kvalitātes celšanai.

11.09.2014

Noslēgumam tuvojas Vidzemes plānošanas reģiona ieviestais projekts „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE), kura galvenais uzdevums ir rast risinājumus, kā efektīvi un ilgtspējīgi apsaimniekot un aizsargāt kultūrvēsturiskos objektus un ainavas lauku reģionos, vienlaikus radot labvēlīgus dzīves apstākļus. Lai veiksmīgi to izdarītu nepieciešams iesaistīt arī vietējo sabiedrību, jo ainava nav tikai aizsargājami un vērtīgi dabas vai kultūrvēsturiski objekti un ar tiem saistītās teritorijas, bet gan viss, ko mēs redzam sev apkārt un mūsu pašu rokās ir šo ainavu veidošana.  Tādēļ no 2. līdz 22. septembrim Burtniekos atrodami divi stendi, kuros iedzīvotāji var izteikt savu redzējumu ainavas apsaimniekošanā.

03.09.2014

Tuvojoties Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE) noslēgumam, 4. septembrī, Burtnieku pagasta kultūras namā (Jaunatnes iela 15, Burtnieki), ikviens interesents tiek aicināts piedalīties seminārā par ainavu kvalitātes uzlabošanu un tās apsaimniekošanu. Semināra laikā uzmanība tiks vērsta uz to, ka ainava nav tikai aizsargājami un vērtīgi dabas vai kultūrvēsturiski objekti un ar tiem saistītās teritorijas, bet gan viss, ko mēs redzam sev visapkārt, tādējādi mūsu pašu rokās ir šo ainavu veidošana. Apmeklējot semināru, būs iespēja uzzināt par ikdienas ainavas nozīmi, tās kvalitātes apzināšanu, ainavas uztveres jēdzienu, praktiskiem risinājumiem ainavas uztveres un izpratnes veicināšanā. Tāpat interesenti tiks informēti par ainavu politiku un „ideālo” ainavu plānošanas shēmu Latvijā, par problēmām plānošanas kontekstā un iespējamiem risinājumiem, kā arī par ainavu plāna ieviešanas nepieciešamību un citiem saistošiem tematiem.

13.08.2014

No šī gada 19. līdz 23. maijam projekta "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas" (HISTCAPE) partneri tikās Austrijas pilsētā Grācā, lai piedalītos projekta partneru sanāksmē un tematiskajā konferencē „Vēsturisko centru revitalizācija lauku reģionos”. Konferences galvenais uzsvars likts uz to, kā atdzīvināt vēsturiskos centrus un noturēt iedzīvotājus lauku reģionos, kas ir aktuāla problēmām visā Eiropā. Visbiežāk konferencē izskanējušais viedoklis bija par to, cik ļoti svarīgi ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus kultūras un sociālās dzīves veidošanā, tādējādi radot lielāku piederības sajūtu konkrētajai vietai, kā arī atdzīvinot jau uz izzušanas robežas esošas vietas ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem.

03.06.2014

Marta beigās Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas" (HISTCAPE) komanda devās uz Portugāles Douro ielejas apgabalu, lai piedalītos kārtējā projekta uzraudzības komitejas sanāksmē un konferencē par kultūras vēstures mantojuma aizsardzību un atjaunošanu. Vadības grupas sanāksmē tika pārrunāti aktuālākie jautājumi budžeta grozījumu jautājumā, par atskaišu iesniegšanas kārtību un sasniegtajiem rādītājiem projektā kopumā.Tāpat tika izrunātas detaļas par nākamo tikšanos maijā beigās Austrijā.

08.04.2014

Partneriem tiekoties Itālijā un Spānijā projekta „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (Histcape) ietvaros aktīvi norisinās darbs pie Eiropas Savienības politikas rekomendāciju izstrādāšanas. Arī Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projektā Histcape izstrādā politikas rekomendācijas ainavu plānošanai un apsaimniekošanai vietējā līmenī, kas kalpos kā plānošanas instruments reģiona un vietējo pašvaldību speciālistu vajadzībām.

04.11.2013


Vidzemes plānošanas reģions projekta HISTCAPE ietvaros izstrādā politikas rekomendācijas ainavu plānošanai un apsaimniekošanai, kas kalpos kā plānošanas instruments reģiona un vietējo pašvaldību speciālistu vajadzībām.

18.09.2013

Projekta "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas" (Histcape) komanda aicina interesentus iepazīties ar projekta aktualitātēm jaunākajā ziņu lapā. Izdevumā iespējams izlasīt par galvenajām aktivitātēm aizvadītajos pavasara un vasaras mēnešos - konferenci Koblenzā, Vācijā, reģionālo konferencu Alītas pilsētā, Lietuvā, vairākiem labās prakses piemēriem, kā arī gaidāmajām projekta aktualitātēm.

13.08.2013

Jūnijs projektā „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (Histcape) iesākās ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Vācijas pilsētu Koblenzu. Pilsēta tiek dēvēta par UNESCO kultūras šūpuli un ir slavena ar savu kultūrvēsturisko mantojumu – pilīm, cietokšņiem un klosteriem. Tādēļ iespēja iepazīties ar Vācijas pieredzi un pieeju kultūrvēstures mantojuma apsaimniekošanas jautājumos bija liels ieguvums.

08.07.2013Marta nogalē Lietuvā, Alītas pašvaldībā notika projekta „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (Histcape) pieredzes apmaiņas brauciens, kurā partneri vienojās par nākamajiem soļiem reģionu kultūrvēstures mantojuma aizsardzības un saglabāšanas metodoloģijas un politikas rekomendāciju veidošanai.

03.05.2013Projekts "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas" (Histcape) ir uzņēmis apgriezienus, partneri aktīvi apzina labās prakses piemērus un seši no tiem gatavojas izmēģinājuma aktivitātēm savos reģionos. Tāpat ir notikušas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes un konferences kultūrvēstures mantojuma aizsardzības un pārvaldības jomā. 31.01.2013Novembra sākumā Grieķijas Rietumu Maķedonijas reģiona Nimfeo ciematā aizritējis projekta „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (Histcape) pieredzes apmaiņas brauciens, kur ar labiem piemēriem kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībā dalījās 12 projekta partneri. Galvenā atziņa pēc pieredzes apmaiņas brauciena ir – vietējo iedzīvotāju iesaiste un pašvaldības atbalsts ir būtisks faktors kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un aizsardzībā.  

04.01.2013Vidzemes plānošanas reģionam projekta HISTCAPE (Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas) ietvaros jāidentificē labās prakses, kuras var pārņemt citi projektā iesaistītie partneri. Kā viena no labajām praksēm izvirzīta studentu iesaistīšana pilsētvides attīstības veicināšanā, kas definējama kā jauna, efektīva pilsētplānošanas metode.

20.09.2012Eiropas un Vidzemes unikalitāte slēpjas kultūrā un vēsturē – nelielas apdzīvotas vietas ar bagātīgu kultūrvēstures mantojumu un gleznainām ainavām ir tās vērtība. 

05.07.201225.jūnijā Dikļu pilī notiks projekta „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE) konference, kurā aplūkos Vidzemes un citu valstu pieredzi kultūrvēsturisko vērtību un ainavu jomā, kā arī diskutēs par to aizsardzību un apsaimniekošanu.

21.06.2012 

Nelieli reģioni lauku apvidos ar bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu ir unikāla Eiropas daļa. Vidzeme var lepoties ar šādām apdzīvotām vietām, kurās ir atrodamas kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Vidzemes plānošanas reģions, piedaloties projektā „Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE), meklēs ilgtermiņa risinājumus Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai un attīstībai. 21.05.2012


Notikumi

«Maijs 2023»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031