Arhīva kalendārs

« March 2017 »
MonTueWedThuFriSatSun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Vidzemes plānošanas reģions izsludinājis atklātu konkursu, aicinot pieteikties pretendentus Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020.gadam izstrādei. Pieteikumus pieņems līdz 2017. gada 20.martam, plkst.10:00.

Visa iepirkuma procedūras dokumentācija meklējama Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv, sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to klātienē iespējams iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona birojā Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8-108.

Konkursā aicinātas piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas vai arī to apvienības, ja iepriekšējo 3 gadu laikā (vai īsākā posmā, atkarībā no darbības uzsākšanas laika) tām bijusi pieredze politikas plānošanas dokumentu izstrādē, attīstības programmas izstrādē vai ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrādē. Darba izpildei nepieciešams komandā iekļaut projekta vadītāju DI plāna izstrādei, pakalpojumu attīstības ekspertu, sociālās jomas ekspertu sociālajā darbā.

Deinstitucionalizācijas plāns jāizstrādā līdz  2017. gada 31.oktobrim.

Iepirkums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, īstenošanu projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003 „Vidzeme iekļauj” ietvaros.

Vairāk informācijas: Ineta Puriņa, deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja, mob.t.26382820, e-pasts: ineta.purina PIE vidzeme PUNKTS lv 

22. martā Ērgļos un 23. martā Valmierā notiks semināri par „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017" projektu pieteikumu sagatavošanu. 

Jau ziņots, ka no 1. marta līdz 31. martam Vidzemes plānošanas reģions ir izsludinājis „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017" projektu konkursu, kurā var piedalīties ikviena juridiska organizācija un iesniegt dažādas ar kultūras jomu Vidzemē saistītas idejas un ieceres atbilstoši konkursa nolikumam. Projektu konkursa nolikums un pielikumi ir pieejami šeit.

Semināri par kultūras projektu pieteikumu sagatavošanu notiks:

  • 22. martā plkst. 11.00 Ērgļu Saieta namā (Ērgļi, Rīgas iela 5);
  • 23. martā plkst. 14.00 Valmieras Kultūras centra Kamerzālē (Valmiera, Rīgas iela 10).

Par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu iespējams konsultēties, sazinoties ar Vidzemes kultūras programmas koordinatori Ievu Vītolu – 25670756, ieva.vitola PIE vidzeme PUNKTS lv.

Marta sākumā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) un citi SWARE projekta partneri tikās Īrijas pilsētā Klonmelā, lai atskatītos uz iepriekšējā pusgada laikā padarīto un gatavotos nākamajām aktivitātēm. Ņemot vērā partneru kopīgo problemātiku un kopīgi risināmos jautājumus, tika izvēlēti tematiskie virzieni pieredzes apmaiņas braucienu pasākumiem – nākamā semestra laikā projekta SWARE partneri kopā ar nozaru pārstāvjiem (uzņēmējiem un institūcijām) iepazīs pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras labos piemērus dabas un kultūras mantojuma objektos. Pieredzes apmaiņa ir lieliska iespēja iepazīties un mācīties ārvalstu praksi un rast iespējamos risinājumus, balstoties uz citu reģionu pieeju.

Visi projekta partneri Klonmelā prezentēja situācijas izpētes dokumentos apkopotos rezultātus, kas atspoguļo partneru reģionu sociālekonomisko raksturojumu un labās prakses piemērus pie reģionu ūdensceļiem esošajos dabas un kultūras mantojuma objektos (vairāk informācijas par VPR izstrādāto situācijas izpēte dokumentu var aplūkot šeit). Apkopotā informācija ir pamats turpmāk paredzētajai reģionu labo prakšu apgūšanai – situācijas izpētē tika identificētas arī katra reģiona stiprās un vājās puses, tādējādi ļaujot noteikt kopīgos tematus zināšanu pārnesei un tālākā projekta gaitā arī politikas uzlabojumiem.

Projekta partneru tikšanās reizē tika organizēta arī interaktīva diskusiju sesija, kurā katras partnerinstitūcijas pārstāvjiem bija kopumā piecas atsevišķas pārrunas ar citām partneru organizācijām. Tādā veidā, salīdzinot atsevišķu partneru vajadzības un piedāvājumus zināšanu pārnesei, tika identificēti jau konkrētāki un detalizētāki temati, kas veidos pieredzes apmaiņas braucienu dienaskārtību. Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens ir plānots maija beigās, un precīza dienaskārtība tiks izstrādāta līdz marta beigām.

Pieredzes apmaiņas braucieni ieplānoti nākamajā semestrī no 2017. gada aprīļa līdz septembrim – kopumā tiks īstenotas trīs vizītes. Šajos braucienos projekta partneru organizācijas kopā ar citām nozares institūcijām un uzņēmējiem, kā arī politikas veidotājiem, iepazīsies ar labās prakses piemēriem trīs noteiktajos virzienos. Pieredzes apmaiņas temati būs labas pārvaldības piemēri, infrastruktūra tūrisma un mantojuma objektos un mārketinga/publicitātes veicināšana. Braucienos iegūtās zināšanas palīdzēs izstrādāt rīcības plānus ar ieteikumiem politikas izmaiņām katrā partneru reģionā.

Gatavojoties pieredzes apmaiņas pasākumiem, projekta partneri jau Klonmelas tikšanās reizē vienojās par metodi, kādā notiks mācīšanās no labu prakšu piemēriem. Pieredzes apmaiņas braucienu ietvaros labo prakšu objekti vai pasākumi tiks aplūkoti klātienē, tāpat notiks arī paralēlas diskusijas – gan nelielās grupās ar projekta ekspertiem un iesaistītajām pusēm, gan plenārsesijas formātā. Tādā veidā pieredzes apmaiņas braucienos būs iespējams iekļaut vairākus apakštematus, tajā pašā laikā saglabājot kopējo mērķi, kas vērsts politikas uzlabošanas virzienā.

Par projektu:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas finansētais projekts “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) tiek īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Plašāk par SWARE projektu lasiet attiecīgajā sadaļā VPR mājaslapā (šeit) un SWARE oficiālajā mājaslapā angļu valodā (šeit).

Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Interreg Europe programmas vadības organizācijas nevar būt atbildīgas par jebkādu tās satura izmantošanu.

 

Papildu informācija:

Lelde Ābele

Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Tālrunis: +371 29266757

lelde.abele PIE vidzeme PUNKTS lv

Iznācis kārtējais "VPR Jaunumi" izdevums, kurā variet iepazīties ar Vidzemes plānošanas reģiona aktualitātēm janvārī un februārī. 

Šoreiz lasiet par:

* plānošanas reģioniem pieaug atbalsts kā atbilstošākajam deleģēto funkciju ieviesējiem reģionālajā līmenī

* izsludināts kultūras projektu konkurss "Latvijas valsts mežu atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā 2017"

* pašvaldības varēs izvirzīt kandidātus "Vidzemes stāsti 2017" nominācijām

* priekšlikums rīkot jaunu iepirkumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai uz trim gadiem nav pārdomāts

* Vidzemes reģiona uzņēmējdarbība - paraugstunda itāļu jauniešiem

* VPR kopā ar kolēģiem no ārvalstīm strādā pie ieteikumiem mūžizglītības jomas uzlabošanai

* tiek stiprinātas klasteru zināšanas par stratēģisko attīstību

* mazās Hanzas pilsētas raisa interesi tūrisma izstādē Vācijā

* jauna partnerība Zaļo inovāciju pārvaldībai

* uzņemējdarbības atbalsta instrumentu plānošanā jāizmanto decentralizēta pieeja

u.c.aktualitātes.

 

 

 

Kultūras iniciatīvu un ideju īstenošanai Vidzemē no 2017. gada 1. marta līdz 31. martam Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2017”. Konkursā šogad būs pieejams finansējums 76 000 eiro apmērā. Atbalsts būs pieejams tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2017. gada maija līdz 2017. gada 15. decembrim. 

2017. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Vidzemes iedzīvotāju vietējās identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot Vidzemes reģiona mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana;
  • Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem;
  • Zināšanu pārnese, kas ietver gan zināšanu radīšanu, iegūšanu, uzkrāšanu, analīzi un izmantošanu, gan arī Vidzemes iedzīvotāju zināšanu pilnveidi un profesionālo izaugsmi.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 31. martam plkst. 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 - 108, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101.

“Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2017” nolikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

 

Semināri par kultūras projektu pieteikumu sagatavošanu notiks:

  • 22. martā plkst. 11.00 Ērgļu Saieta namā (Ērgļi, Rīgas iela 5);
  • 23. martā plkst. 14.00 Valmieras Kultūras centra Kamerzālē (Valmiera, Rīgas iela 10).

 

Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu jau desmito gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā ""Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos", piedaloties konkursā un par finansējumu konkurējot ar citiem reģioniem.

Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola uzsver: “Šī programma ir svarīgs finanšu instruments, kas sekmē un nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādejādi veidojot un saglabājot kultūrvidi ārpus galvaspilsētas. No 2008. līdz 2016. gadam Vidzemē realizēti pavisam 305 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot vairāk nekā 475 000 eiro, kas ir ievērojama summa reģionālā kontekstā. Vidzemes kultūras programma ir būtiska iespēja reģiona kultūras organizatoriem saņemt atbalstu savām idejām, tādejādi pilnveidojot un uzturot kultūras notikumu piedāvājumu Vidzemē.”  

Vairāk informācijas: Ieva Vītola, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, e-pasts: ieva.vitola PIE vidzeme PUNKTS lv Tel.nr. 25670756