Arhīva kalendārs

« May 2017 »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

28. aprīlī Auciemā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde. Pašvaldību vadītāji vienbalsīgi apstiprināja VPR 2016. gada finanšu pārskatu, kā arī deleģēja pārstāvi Lauku attīstības programmai 2014. - 2020. gadam un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadam Uzraudzības komitejā, pārstāvībai izvirzot Teritoriālās plānošanas nodaļas telpiskās plānošanas ekspertu Andžeju Stepančuku. 

Sēdes laikā pašvaldības tika aicinātas aktīvi iesaistīties attīstības plānošanas dokumentu sistēmas pilnveides procesā, kopā ar VPR sniedzot priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par precizējumiem Attīstības plānošanas likumā, kā arī citiem nepieciešamajiem sistēmas uzlabojumiem. Tā kā tieši pašvaldības ikdienā visvairāk strādā ar attīstības plānošanas jautājumiem, pašvaldību speciālisti visobjektīvāk spēj novērtēt sistēmas efektivitāti, norādot uz nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvās bāzes un metodisko norādījumu pilnveidei. VPR Attīstības padomes locekļi atzina, ka daudzviet neskaidrības rada likumu normu salīdzinoši brīvā interpretācija un neviennozīmīgā izpratne -  arī to būtu nepieciešams risināt.

Sēdes dalībnieki tika informēti arī par sabiedriskā transporta aktualitātēm reģionā. Joprojām neatrisināts ir jautājums par iepirkumu procesu saistībā ar vairāku pasažieru pārvadātāju līgumu termiņiem, kas noslēdzas jau šogad vai 2018. gada sākumā. Jau iepriekš informējām, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” norādījusi, ka esošos līgumus nav iespējams pagarināt līdz 2020. gada 31.decembrim, kad noslēdzas visu pārvadātāju sadarbības līgumi. Uzstādījumu, ka no jauna jārīko iepirkumu process uz 3 gadiem, VPR, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība atzinusi par neefektīvu. Process skars vairākus pasažieru pārvadātājus Vidzemē.

Šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie apkopojuma par skolēnu pārvadājumiem Vidzemē. Autotransporta direkcija uzdevusi reģioniem sadarbībā ar pašvaldībām apzināt visus pastāvošos skolēnu pārvadājumu maršrutus, lai izvērtētu, cik lielā mērā tie pārklājas ar reģionālajiem pasažieru pārvadātāju maršrutiem.

Informējot klātesošos par Vidzemes kultūras programmas projektu konkursa rezultātiem, diskusija izvērtās par to, ka Vidzemes kultūras programmas mērķis nav sasniedzams ar projektam piešķirtajiem ierobežotajiem finanšu līdzekļiem.  VPR Vidzemes kultūras programmas koordinatore Ieva Vītola atzīst, ka  nevienlīdzīgā finansējuma pārdale starp reģioniem demotivē projekta potenciālo ideju iesniedzējus, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions rosinās Latvijas Kultūrkapitāla fondam rast iespēju nākošgad paaugstināt Vidzemes kultūras programmas kopējo budžeta apmēru. Kopumā šogad tika iesniegti 145 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 44 projekti, ar kopējo projektu īstenošanas budžetu – 76 tūkstošiem eiro. Jāatzīmē, ka kopumā projektu pieteikumi bija ļoti kvalitatīvi un nozīmīgi reģiona kultūras attīstībai.

Sēdes laikā pašvaldību vadītājus informēja arī par aktualitātēm energoefektivitātes projektā “PANEL 2050”, ALTUM atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, kā arī citiem jautājumiem.

Plašāka informācija:  Laila Gercāne, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājas p.i., laila.gercane PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t.29120536

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. 29454752

 

No 28. līdz 29. aprīlim Vidzemes uzņēmējdarbības centrs piedalījās “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2017”, stāstot izstādes apmeklētājiem par Vidzemes puses tūrisma objektiem. Kopumā izstādi apmeklēja vairāk kā desmit tūkstoši apmeklētāju un arī Vidzemes stendā interesentu netrūka.

Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Miķelsone stāsta: “Braucām zemgaliešiem stāstīt par atpūtas iespējām Vidzemes pusē. Stendā bija pieejama gan tūrisma informācija, gan klātienē ļāvām izstādes apmeklētājiem sajust Vidzemes garšu. Pārstāvji no Līgatnes Padomju slepenā bunkura un Cēsu viduslaiku pils aktīvi iesaistīja apmeklētājus dažādās aktivitātēs. Liela interese bija par brīvdienu galamērķiem ģimenēm ar bērniem, kā arī skolēnu ekskursiju maršrutiem. Tāpat salīdzinoši lielu interesi izrādīja arī tūrisma grupu braucienu organizatori. Novērojām, ka daudz zemgaliešu vēlas apvienot braucienu pie radiem Vidzemē ar kādu interesantu tūrisma objekta apskati, īpaša interese tika izrādīta par Raunu, Alūksni un Ērgļiem. Kompliments Cēsīm un Valmierai – šīs pilsētas un tuvāko apkārtni Zemgales ļaudis jau labi pazīst. Interesanti, bet kāda stenda apmeklētāja atzinās, ka nekad vēl nav bijusi Vidzemē! Stāstījām, rādījām un aicinājām ciemos!”


Foto: Zemgales ziņas, Raitis Puriņš

Pasākumu organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Zemgalē uzņēmēju dienas norisinājās jau ceturto reizi, kļūstot par jau gadskārtēju un ilgi gaidīti notikumu Jelgavā.

Jau 2. un 3. jūnijā līdzīgs pasākums notiks Kurzemē. Par Vidzemes tūrisma piedāvājumu stāstīsim arī Ventspilī “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017”. Visi laipni aicināti!

Sajūti, sadzirdi, izgaršo Vidzemi!


Papildu informācija: Ina Miķelsone, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja, mob.t. 29289487, ina.mikelsone PIE vidzeme PUNKTS lv.

 Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar personu apvienību SIA “Ardenis”, “Konsorts”, “AC Konsultācijas” un “Reģionālie projekti” ir uzsācis Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrādi. Pirmā diskusija tika organizēta 23. martā, Cēsīs, lai kopā ar pašvaldību speciālistiem, ekspertiem un Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem runātu par galvenajām Vidzemes priekšrocībām, trūkumiem un iespējām transporta infrastruktūras, kravu pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu un transporta pārvaldības jomā.

Ņemot vērā, ka transporta un ceļu jautājums Latvijā un arī mūsu reģionā vienmēr ir bijis ļoti aktuāls, bija ļoti vērtīgi uzklausīt dalībnieku viedokli par mūsu priekšrocībām jeb stiprajām pusēm, transporta infrastruktūras nākotnes attīstības scenārijiem un iespējām. Ar prieku jāatzīst, ka visas iesaistītās puses aktīvi piedalījās sarunā un iepazīstināja ar saviem priekšlikumiem transporta jomas sakārtošanai, nebaidoties piedāvāt gan nelielus uzlabojumus (piemēram, vienots pieturu, satiksmes sarakstu un maršrutu shēmu noformējums pasažieru pārvadājumiem), gan ambiciozākām idejām, kas saistītas ar mūsu valstī vēl salīdzinoši reti pielietotu tehnisko risinājumu ieviešanu (piemēram, jauni ceļu segumu veidi vai transports pēc pieprasījuma).

Otrs būtisks kvalitatīvo datu iegūšanas stūrakmens esošās situācijas analīzē ir intervijas ar ekspertiem, lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem, atbildīgo institūciju un organizāciju pārstāvjiem. Kopumā tika veiktas 50 intervijas klātienē, telefoniski un elektroniski. Interviju galvenais mērķis - iegūt padziļinātus SVID (Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas un Draudi) analīzes rezultātus. Tika izvēlēts plašs iesaistīto pušu loks no dažādiem līmeņiem (pasažieru pārvadātāji, uzņēmēji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, Latvijas valsts ceļu, Autotransporta direkcijas pārstāvji un Satiksmes ministrijas pārstāvji, kā arī Igaunijas eksperti).

Turpmākais Mobilitātes plāna izstrādes darbs būs saistīts ar plāna stratēģiskās daļas izstrādi Vidzemes reģiona transporta ilgtermiņa attīstības vīzijai, stratēģiskajiem mērķiem un attīstības prioritātēm.

Diskusijas un tikšanās ar pašvaldību speciālistiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm tiks organizētas arī turpmāk, lai informētu par plāna izstrādes gaitu, analizētu esošos rezultātus, pārrunātu transporta jomas aktualitātes reģionā, kā arī diskutētu par to, kādu mēs redzam Vidzemes reģiona transporta infrastruktūras un transporta sistēmas lomu plašākā Eiropas ceļu tīkla kopainā šobrīd un nākotnē.

Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrāde noris Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 TENTacle projekta (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) ietvaros.

 

Papildu informācija:

Rita Merca, projekta vadītāja, tālr. +371 29476373, rita.merca PIE vidzeme PUNKTS lv

Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts, andzejs.stepancuks PIE vidzeme PUNKTS lv

 


Aprīļa beigās Smiltenē 18 Vidzemes pašvaldības tikās aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros, lai papildinātu zināšanas par energosaimniecības darbību un pārvaldību. Mācību laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta datu apkopošanai un datu bāzes izveidei, iepazīstinot mācību dalībniekus ar datu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodēm un iespējām tos pielietot energoefektīvu risinājumu ieviešanā pašvaldībās.

Ir plānots, ka  aktivitāšu kopums “Energopārvaldība Vidzemē”  stiprinās pašvaldību speciālistu kompetenci energopārvaldības jautājumos, padziļinās zināšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī veicinās sadarbību pašvaldību vidū veiksmīgākai energosaimniecības procesu organizēšanai.

Aktivitāšu kopums paredz ne tikai mācības par dažādām energopārvaldības tēmām, bet arī diskusijas un pieredzes apmaiņas vizītes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Liela nozīme apmācībās tiek piešķirta arī gala patērētājam – tā izglītošana par ēkas energoefektīvu ekspluatāciju reizēm ir izšķiroša rezultāta sasniegšanā.

 

Mācības tiek organizētas ar mērķi radīt vienotu izpratni par energosaimniecības darbību un pārvaldību, padarot to vieglāk un efektīvāk administrējamu.

Mācību aktivitāšu īstenošanai tiks piesaistīti gan projekta sadarbības partneri, gan enerģētikas aģentūru, siltuma ražošanas uzņēmumu, dažādu asociāciju, Latvijā realizētu energoefektivitātes projektu un valsts institūciju pārstāvji.

Vienlaicīgi, projekta laikā notiks darbs pie pašvaldību energoplānu izstrādes un to ieviešanas uzsākšanas. Paredzēts, ka pašvaldības, saņemot atbilstošas apmācības un vadlīnijas,  šos plānus izstrādās saviem spēkiem.

Šobrīd projektā iesaistījušās 18 Vidzemes pašvaldības (Alūksnes novads , Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Cesvaines novads , Cēsu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas novads, Kocēnu novads, Lubānas novads, Pārgaujas novads, Raunas novads, Rūjienas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Valmiera) un Vidzemes slimnīca, taču dalībnieku loks ir atvērts arī citiem interesentiem. Plānots, ka mācības, diskusijas un pieredzes apmaiņas braucieni notiks reizi mēnesī pusotra gada garumā.

Mācības tiek organizētas projekta “PANEL 2050” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot reprezentatīvu un noturīgu vietēja līmeņa ilgtspējīgas sadarbības un saziņas tīklu ar kura palīdzību vietējas nozīmes ieinteresētās organizācijas kopīgi izstrādātu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam.

Projekts PANEL2050 tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “APVĀRSNIS2020” ietvaros.

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta “PANEL 2050” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t. 26400288 

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv; , mob.t. 29454752, www.vidzeme.lv

24. maijā Vidzemes plānošanas reģions aicina uz starptautisku konferenci "Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas veicināšanai” (“Cooperation for cluster excellence, innovation and competitiveness”), kas notiks VEF kamerzālē, Ieriķu ielā 5A(VEF Kvartāla teritorijā), Rīgā. 
Konferences galvenais uzsvars klasteru lomai un tās ietekmei uz ekonomiskās konkurētspējas un inovāciju attīstību. Ar prezentācijām uzstāsies  industriju pārstāvji no dažādiem klasteriem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, gan arī starptautiski atzīti klasteru stratēģiskās attīstības eksperti no Austrijas, Zviedrijas, Vācijas un Spānijas. 
Konferenci rīko  Vidzemes plānošanas reģions, Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programmas „COSME” projekta “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)” ietvaros un LR Ekonomikas ministrija, Interreg Europe 2014-2020. gadam programmas projekta “CLUSTERS3” ietvaros.
Ierašanās no plkst.10:30, konferences sākums plkst.11:00. Darba valoda - angļu valoda.
Konferences dienaskārtība ar saiti uz reģistrāciju pieejama šeit. (Vietu skaits ierobežots!)
Aicinām iepazīties ar konferences ārvalstu ekspertu - runātāju profiliem
Precīza informācija par nokļūšanu konferences norises vietā:
Vairāk informācijas: Kristaps Ročāns, projektu vadītājs, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t . +371 29753011, kristaps.rocans PIE vidzeme PUNKTS lv

Vidzemē aprīļa sākumā viesojās igauņu laikraksta „Postimees” žurnālists Verni Leivaks, lai rosinātu kaimiņzemes iedzīvotājus apciemot Via Hanseatica maršruta saistošākās tūrisma atpūtas iespējas. Līdz ar aktīvās tūrisma sezonas tuvošanos, žurnālista iepazītās tūrisma vietas ir iekļautas laikraksta ikgadējā tematiskajā tūrisma pielikumā „Puhkus Latis”, kas tiek izdots ar mērķi iepazīstināt igauņus ar Latvijas tūrisma piedāvājumu.  Tūrisma pielikums „Puhkus Latis” ar aplūkotajām Latvijas tūrisma vietām lasītājiem pieejams no 9. maija.

Laikraksta pielikuma elektroniskā versija skatāma šeit.

Igauņu viesis  apmeklēja vairākus Vidzemes reģionā nozīmīgus, līdz šim igauņu laikraksta izdevumā neatspoguļotus tūrisma objektus, kas atrodas “Via Hanseatica” maršrutā:  Straupes Zirgu Pastu un Straupes lauku labuma tirdziņu, iepazīstot latviešu mājražotāju talantus; Ungurmuižu –  kas ir vienīgā baroka koka celtne Latvijā un Sietiņiezi, kas ir pazīstams kā viens no augstākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā. Leivaks izbaudīja arī Valmieras restorāna „Vecpuisis” piedāvājumu, viesojās šokolādes gardumu ražotnē „R Chocolate”, kā arī brīvdabas picērijā „Vīnkalni”, noslēdzot vizīti ar Amatas novada Sesīļu poniju apmeklējumu.

Kā atzina igauņu žurnālists, neskatoties uz vairāku gadu viesošanos Latvijā, joprojām no jauna tiek iepazīts kas līdz šim neredzēts un nedzirdēts.  

Tūrisma ekspere Ilze Liepa stāsta: „Žurnālists šokolādes gardumu ražotnē R Chocolate atdzīvojās kā no jauna. Uzņēmuma īpašnieces atraktīvais un interesantais stāstījums par biznesa izaugsmi tūrisma objektu pētniekā radīja acīmredzamu interesi.”

„Postimees” ir lielākais un vecākais dienas laikraksts Igaunijā, kas atspoguļo igauņu dzīvi: ziņas, politiku, ekonomiku, kultūru un izklaidi. Ik gadu viens no tematiskajiem pielikumiem tiek veltīts Latvijas tūrisma piedāvājuma atspoguļošanai.

Publikācija laikrakstā tapusi sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

 

Plašāka informācija: Ilze Liepa, tūrisma eksperte Vidzemes plānošanas reģionā, ilze.liepa PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. +371 29335677

 

 

Diskusijā par pārtikas nozares klasteru veiksmīgo sadarbību klātesošajiem stāstīs Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projektu vadītājs Kristaps Ročāns, kurš vienlaikus ir arī biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas  pārtikas klasteris” valdes loceklis. Diskusija, kuru 18.maijā organizē Latvijas Pašvaldību savienība, ir turpinājums jau iesāktai tēmai par to, kā panākt līdzsvarotu un konkurētspējīgu reģionu attīstību, un kāda ir pašvaldības loma ekonomikas transformācijas procesā. Turklāt, ja Latvijas laukos dzīvo 30 % iedzīvotāju, un lauksaimniecībā ir nodarbināti 13,2 % valsts iedzīvotāju, no kuriem tikai daļa ir nodarbināta uz pilnu slodzi, turklāt saražo 4,1 % no IKP – kāda iespēja ir virzīties uz  augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu.

Papildus šiem jautājumiem, diskusijā tiks tuvāk aplūkoti arī praktiski piemēri, kā strādā klasteri Bergenas pašvaldībā, Norvēģijā , un kā darbojas klasteri pārtikas nozarē Latvijā – kā veidojusies klasteru biedru sadarbība, uzticēšanās, un kāda ir inovācijas formula.

Pasākuma norises laiks un vieta:  š.g. 18. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 LPS ēkā,  Mazā Pils ielā 1, Rīgā 4.stāvā. Semināra norisi būs iespējams vērot tiešraidē LPS mājaslapā www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs - Tiešraide” vai sekojot šai saitei http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/

***

Diskusijas darba kārtība:

1. LPS par klasteriem un reģionālo attīstību

Andra Feldmane, LPS uzņēmējdarbības padomniece

2. Norvēģijas Bergenas pašvaldības pieredze un ieteikumi (Skype)

Tone Hartvedt, “Invest in Bergen” projektu vadītāja

3. Pārtikas asociācijas klasteris un pārtikas kompetences centra sniegtās iespējas

Ināra Šure, Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) 

 4. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera piemērs

Kristaps Ročāns,  Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs, Biedrības “Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” valdes loceklis.

Arta Kronberga,  Vadošā pētniece, Dr.agr.,  Vides risinājumu institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts

5.  Diskusija 

 

Informācijas avots: Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, www.lps.lv

 

Pagājušajā nedēļā Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā notika pirmais no trim izmēģinājuma braucieniem HANSA projekta pilsētās. Četriem tūrisma zinātājiem no Vācijas un Nīderlandes bija iespēja izmēģināt Cēsu, Limbažu, Kokneses, Pērnavas (Igaunija) un Visbijas (Zviedrija) kopīgi sagatavoto maršrutu.

Sagatavotajā piedāvājumā uzsvars tika likts uz pilsētu ekskursijām un riteņbraukšanas maršrutiem pilsētu tuvākajā apkārtnē, lai iepazītos ar to Hanzas laika mantojumu un apkārtējo dabu. Ceļotāji ar entuziasmu pētīja šos autentiskos galamērķus. Viņi uzzināja, kā Pērnava izskatījās Hanzas laikā, baudīja riteņbraucienu Limbažu dabas takās, dzirdēja Cēsu kā viduslaiku Livonijas ordeņa pilsētas stāstu un devās izbraucienā ar velosipēdiem pa Gaujas nacionālo parku. Ceļotāji apmeklēja Koknesi, uzzināja par tās amatniecības tradīcijām un apskatīja Kokneses pilsdrupas, lai pēc tam dotos uz Visbiju Zviedrijā, kur devās ekskursijā pa pilsētu un riteņbraucienā pa salas austrumu krastu.

Šis un abi nākamie izmēģinājuma braucieni palīdzēs uzlabot tūrisma piedāvājumu HANSA projekta pilsētās, jo ceļotāju ieteikumi maršrutu un tūrisma pakalpojumu pilnveidē ļaus uzlabot HANSA maršruta kvalitāti. Otrais brauciens notiks jau pavisam drīz – no 4. līdz 9. jūnijam Pērnavā, Valmierā, Straupē, Kuldīgā un Visbijā. Pēc veiktajiem uzlabojumiem HANSA projekts organizēs iepazīšanās braucienus nozares profesionāļiem pilsētu piedāvājumu popularizēšanas nolūkos. Ilgtermiņā šie braucieni sekmēs tūristu skaita pieaugumu projekta pilsētās.

Par projektu:

Sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim tiek ieviests projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-2020. gadam atbalstu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības. No Latvijas projektā piedalās Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas – Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspiration Gotland”, kas ir arī projekta vadošais partneris.

Papildu informācija: Rūta Vasermane, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Tālr.: +371 64116007, E-pasts: ruta.vasermane PIE vidzeme PUNKTS lv

Partneri no 8 Eiropas reģioniem no Itālijas, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Latvijas, Igaunijas, Čehijas un Zviedrijas, visi ar līdzīgām viedās specializācijas prioritātēm, ir apņēmušies kopīgi uzlabot pētniecības un inovāciju (P&I) infrastruktūras pieejamību un izmantošanu mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK), ieviešot Interreg Europe programmas 2014.-2020. gadam projektu “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai” (INNO INFRA SHARE).

P&I infrastruktūrām ir būtisks potenciāls būt par vietējo un ārvalstu uzņēmumu konkurētspējas un reģionu ekonomiskās izaugsmes sekmētājiem, it īpaši atslēgtehnoloģiju (Key Enabling Technologies – KETs) jomās. Lai veicinātu šī potenciāla labāku izmantošanu un P&I infrastruktūru ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu (Latvijas gadījumā - Rīcības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidi, projekta partneri īstenos kopīgu P&I infrastruktūru analīzes, sadarbības un labo prakšu apguves procesu, kurā piedalīsies arī katra reģiona projekta tematikai būtiskas iesaistītās puses - organizāciju un institūciju pārstāvji.

Šo procesu rezultātā tiks veikta reģionu P&I vides analīze un izstrādāti un īstenoti reģionālie rīcības plāni tās pilnveidei, lai uzlabotu reģionu P&I infrastruktūru sniegumu, MVK konkurētspēju un inovāciju kapacitāti.

Pirmās tikšanās laikā Boloņā, Itālijā INNO INFRA SHARE partneri iepazīstināja viens otru ar savām organizācijām, nacionāliem un reģionāliem atbalsta politikas instrumentiem, apsprieda projekta ieviešanas plānu un lēma par turpmākajiem soļiem projekta īstenošanā. Nozīmīga projekta sastāvdaļa ir reģionālo situāciju analīze, kas ļaus katram partnerim apzināt tā teritorijā esošās P&I infrastruktūras, lai pēc tam partneri savstarpēji varētu identificēt kopīgos elementus un labās prakses, kas sniegtu idejas P&I infrastruktūras atvēršanai uzņēmējiem un būtu ieviešamas arī partneru reģionos.

Jūnijā notiks pirmais pieredzes apmaiņas brauciens, kurā no Vidzemes dosies arī Vides risinājumu institūta un Vidzemes Augstskolas pārstāvji, lai iepazītos ar Nīderlandes un Beļģijas partneru P&I infrastruktūru un piemēriem tās pieejamības sekmēšanai uzņēmējiem.

 

Plašāk par projektu lasiet projekta mājaslapā vai VPR mājaslapā.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans PIE vidzeme PUNKTS lv

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Amatas novada pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" pārstāvji nākamās nedēļas sākumā (22.-24. maijā) Īrijā piedalīsies pieredzes apmaiņas pasākumā VPR īstenotā projekta SWARE ietvaros. Pirmajā no trim projektā organizētajiem zināšanu pārneses pasākumiem centrālais temats būs laba pārvaldība dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem - projekta partneriem, iesaistīto pušu pārstāvjiem un nacionālā līmeņa institūcijām - būs iespēja iepazīt Tiperarī apgabala labos piemērus pārvaldības struktūru organizēšanā un vietējo organizāciju pieredzi.  Viesi no pieciem SWARE partnerreģioniem iepazīs, kā Derga ezera mārketinga grupa veicinājusi tūrisma galamērķa attīstību un kā ar Tiperarī sabiedrības līdzdalības tīkla starpniecību lēmumu pieņemšanā piedalās vietējie iedzīvotāji.

Zināšanu pārneses pasākumi izpaudīsies kā vizītes labo prakšu objektos, nelielu un vairāku darba grupu paralēlās diskusijas, konsultācijas ar projekta ekspertiem un plenārsesijas ar visu dalībnieku iesaisti. Iegūtās atziņas no šī brauciena un nākamajiem diviem, kas paredzēti šī gada rudenī, palīdzēs izstrādāt reģionālos rīcības plānus politikas instrumentu uzlabošanai pie iekšzemes ūdensceļiem esošā dabas un kultūras mantojuma pārvaldības jomā.

 

Par projektu:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas finansētais projekts “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) tiek īstenots no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Plašāk par SWARE projektu lasiet attiecīgajā sadaļā VPR mājaslapā (šeit) un SWARE oficiālajā mājaslapā angļu valodā (šeit).

Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Interreg Europe programmas vadības organizācijas nevar būt atbildīgas par jebkādu tās satura izmantošanu.

 

Papildu informācija:

Lelde Ābele

Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Tālrunis: +371 29266757

lelde.abele PIE vidzeme PUNKTS lv

Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs izveidojis jaunu mājaslapu invest.vidzeme.lv, kurā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem vienviet pieejama informācija par iespējām saņemt dažāda veida atbalstu. Turpat var iepazīties ar pasākumu plānu par  apmācību un lekciju piedāvājumu Vidzemē un citviet Latvijā. Taču vislielākā mājaslapas vērtība ir investīciju objektu datu bāze, kas šobrīd ir plašākā datu bāze Vidzemē,  kurā vienkopus iespējams atrast informāciju par visu 26 Vidzemes pašvaldību piedāvājumā esošajiem investīciju objektiem.

Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Miķelsone stāsta: “Domājot par to, kas palīdzētu jau esošajiem uzņēmējiem, kā arī potenciālajiem interesentiem, kuri saskata iespēju attīstīt savu biznesu Vidzemē, radās iecere izveidot vienotu investīciju objektu datu bāzi. Vidzemē esam definējuši potenciālās viedās specializācijas jomas - augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumu ražošana, veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana, Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms un citas. Tās ir nozares, kurās augstākas pievienotās vērtības radīšanai sadarbojas uzņēmējdarbības un izglītības un pētniecības sektori, kurās pieejami resursi  jomas attīstībai vai arī tos iespējams piesaistīt. Šo nozaru attīstībai nepieciešama arī zeme, telpas ražošanai vai birojam. Ceram, ka mūsu izveidotā datu bāze palīdzēs uzņēmējam pieņemt lēmumu, kur uzsākt vai attīstīt savu biznesu. Stāstot par ideju Vidzemes pašvaldībām, guvām atbalstu, ieceri īstenot palīdzēja Norvēģu finanšu instrumenta līdzfinansēts projekts.”

 

Šobrīd datu bāzē kopumā atrodami vairāk nekā 100 investīciju objekti, kurus iespējams atlasīt pēc īpašiem parametriem – piemēram, zeme, dzīvojamās apbūves teritorija, biroja vai komercdarbības telpas, ražošanas ēkas, industriālās teritorijas u.c..  

Mājaslapa sniedz ne tikai informatīvu atbalstu uzņēmējiem, bet tā uzskatāma arī par darba instrumentu Vidzemes pašvaldību speciālistiem, ļaujot ne tikai informēt sabiedrību par vērtīgiem pasākumiem savā teritorijā, kas būtu nozīmīgi uzņēmēja biznesa attīstībai, bet arī plānot to organizēšanu pēc savstarpēja saskaņotības principa. Tas palīdz izvairīties no gadījumiem, kad vairākās vietās vienlaicīgi norit nozīmīgi pasākumi, tādējādi atņemot potenciālajai auditorijai iespēju gūt pilnvērtīgas zināšanas. 

Tāpat mājaslapā pieejama informācija, kas raksturo Vidzemes reģiona profilu, norādot, kuras ir pelnošākās nozares, kas ir Vidzemes lielākie uzņēmumi un kāda ir jaundibināto uzņēmumu skaita dinamika. Īpaši svarīgi, ka uzņēmējiem pieejama pārskatāma informācija par bezdarba rādītājiem reģionā un darba meklētāju izglītības līmeņu dalījumu. 

Plānots, ka mājaslapa tiks papildināta ar informāciju arī angļu un krievu valodās. Tās saturs tiek regulāri atjaunots, nodrošinot aktuālāko informāciju nozarē.

Mājaslapa izveidota ar projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" atbalstu, ko līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments.

Vairāk informācijas: Ina Miķelsone, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītāja, ina.mikelsone PIE vidzeme PUNKTS lv+371 29289487


Veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu Vidzemē, četri tūrisma objekti no Vidzemes plānošanas reģiona iesaistījušies pārrobežu projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Kopā ar  vēl citiem objektiem Latvijā un Igaunijā, Gulbenes – Alūksnes bānītis, Ķoņu dzirnavas, Līgatnes papīrfabrikas ciemata strādnieku dzīvoklis un Zilākalna ciemā esošais ūdenstornis būs tie Vidzemes tūrisma objekti, kuros projekta ietvaros notiks ievērojami uzlabojumi.  Tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar pavisam jauniem objektiem, kā arī tiks uzlabota infrastruktūra līdz šim jau labi pazīstamos objektos.

Vienlaikus  sabiedrība tiks aicināta pievērst uzmanību industriālā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumam. Kopumā projektā piedalīsies 25 Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objekti.

17. un 18.maijā trīsdesmit projektā iesaistītie partneri tikās vienkopus Dundagā, Latvijā, lai uzsāktu vērienīgā projekta ieviešanu: veicinot izpratni par rūpnieciskā mantojuma vērtību un pilnveidojot tūrisma piedāvājumu reģionos. Projekts ļaus nostiprināt savstarpējo sadarbību starp līdzīgiem iesaistītajiem objektiem Igaunijā un Latvijā un veidot saikni ar Eiropas industriālā mantojuma maršrutiem. Atbilstoši mūsdienu apmeklētāja vajadzībām un vēlmēm tiks attīstītas un uzlabotas ēkas, iekārtas un atraktivitāte – veidojot gan izklaidējošu, gan izzinošu piedāvājumu. Gala rezultātā tiks izstrādāts arī vienots industriālā mantojuma maršruts, popularizējot to gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem.

Mūsdienu tehnoloģiju strauja attīstība ir ietekmējusi daudzas vēsturiskās ražotnes un ar tām saistīto infrastruktūru pamešanu. Daudzi Eiropas piemēri apliecina, ka industriālā mantojuma uzņēmumi otro elpu gūst tūrismā, ko novērtē apmeklētāji un eksperti, pat iekļaujot tos UNESCO mantojuma sarakstā.

Projekts  „Industriālais mantojums” aptvers piecu dažādu tematisko grupu apskates objektus kā dzirnavas un hidroelektrostacijas, vecās ražošanas vietas, dzelzceļa mantojums, bākas un ūdenstorņi.

Projekta „Industriālais mantojums” ilgums ir divi gadi. Projekta īstenošana ir uzsākta ar šī gada maiju, Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioniem, tūrisma  objektiem sadarbojoties ar Rietumigaunijas un Dienvidigaunijas tūrisma asociācijām un apskates vietām. Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 EUR, kas tiek finansēti no INTERREG Igaunijas - Latvijas programmas līdzekļiem, piesaistot arī pašvaldību, pašu objektu un valsts līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas: Ilze Liepa, Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperte, ilze.liepa PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. 29335677  

Vidzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību speciālistus uz mācībām par efektīvas pārvaldības ieviešanu pašvaldībā. Aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” 2.nodarbība notiks jau 31.maijā Cesvainē (Cesvaines novada domes ēkā, Pils ielā 1a). Tās laikā pieredzējuši eksperti un jomas speciālisti stāstīs par datu ievākšanas un apkopošanas nozīmi veiksmīgas energosaimniecības izveides procesā. Liels uzsvars mācību laikā tiks likts uz prasmi datus analizēt, kā arī tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas ļauj to efektīvi darīt.

Sistemātiska siltumenerģijas un elektroenerģijas datu analīze sniedz precīzu priekšstatu par esošo situāciju pašvaldības energosaimniecībā, un ir pirmais solis vispiemērotāko inženiertehnisko risinājumu apzināšanai, kā  arī izvēlēto tehnoloģiju ekonomiskā pamatojuma kritiskai izvērtēšanai.

Aicinām interesentus pieteikties līdz š.g. 29.maijam, reģistrēšanās pasākumam šeit.

Pasākuma dienaskārtība šeit.

Plānots, ka mācības par energoplāna izstrādi, pieredzes apmaiņas braucieni, semināri notiks ik mēnesi 18 mēnešu garumā, pulcējot pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus un sniedzot tiem vērtīgas zināšanas un atbalstu efektīvas energosaimniecības organizēšanā. Mācību mērķis ir radīt vienotu izpratni par energosaimniecības darbību un pārvaldību, pilnveidojot energopārvaldnieku kompetenci un sniedzot tiem padziļinātas zināšanas par dažādiem energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Tostarp tiks analizēti arī iespējamie finansēšanas modeļi un atbalsta iespējas, kā arī skatīts esošais normatīvo aktu regulējums.

Regulāras tikšanās, kuru ietvaros notiks ne tikai teorētisku un praktisku zināšanu uzkrāšana, būs mācību pamatā, tomēr papildu tam klātesošie tiks iesaistīti diskusijās, koleģiāli meklējot risinājumus dažādiem ar energoefektivitāti saistītiem problēmjautājumiem. Tiks organizēti arī pieredzes apmaiņas braucieni, ļaujot ne tikai iegūt jaunas idejas, bet apzinoties arī vēl līdz šim maz izmantoto resursu – kaimiņu novados esošo kolēģu zināšanas un pieredzi.

Mācību gaitā pašvaldības veidos savus individuālos energoplānus, savukārt Vidzemes plānošanas reģions strādās pie reģiona energopārvaldības rīcības plāna izstrādes.

Par projektu PANEL 2050 lasiet Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t. +371 26400288

Vakar, 24. maijā, Rīgā starptautiskā konferencē "Sadarbība klasteru izaugsmei, inovāciju radīšanai un konkurētspējas veicināšanai” diskutējām par to, kā nodrošināt klasteru attīstības ilgtspēju, pilnveidot to atbalsta politiku, sekmēt uzņēmumu dalību klasteros, kā arī kā stratēģiski attīstīt klasterus un starp-nozaru sadarbību.
Konferencē ar prezentācijām par klasteru lomu uzņēmumu inovāciju un konkurētspējas veicināšanā uzstājās industriju pārstāvji no klasteriem Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, kā arī starptautiski atzīti klasteru stratēģiskās attīstības eksperti no Austrijas, Zviedrijas, Vācijas un Spānijas.

Vidzemes plānošanas reģions projekta “5FOREXCELLENCE” vadītājs, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis Kristaps Ročāns iepazīstina ar projekta partneriem un projektā paveikto.

K.Ročāns stāsta par projekta “5FOREXCELLENCE” īstenošanas laikā gūtajām atziņām klasteru stratēģiskai attīstībai.

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (NORDEN) padomniece Maija Kāle stāsta par NORDEN atbalstu klasteru attīstībai Baltijas Jūras reģionā un “BSR Innovation express” programmas iespējām.

Paneļdiskusija par klasteru nozīmi inovāciju un uzņēmumu konkurētspējas attīstīšanā. No kreisās:

Zviedrijas "NetPort" zinātnes parka projektu vadītāja Katarina Hansell; 
Latvijas loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš; 
Latvijas IT klastera valdes loceklis, “SQUALIO” valdes loceklis Gatis Ošs; 
"Business Upper Austria" nacionālo un starptautisko projektu koordinators Christoph Matthias Reiss-Schmidt; 
Projekta “5FOREXCELLENCE” vadītājs, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis Kristaps Ročāns; 
Igaunijas IKT klastera vadītāja Doris Põld;
LR Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs. 

Moderē: Inese Suija-Markova (Vides Risinājumu institūta direktore)

Projekta “CLUSTERS3” klasteru internacionalizācijas ekspertes Emily Wise (Zviedrija) vadītais interaktīvais seminārs par klasteru steikholderu iesaisti.

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedra “SIA Aloja-Starkelsen” Valdes loceklis Andrejs Hansons stāsta, kādēļ uzņēmumi saka “JĀ” dalībai klasterī. 


“CLUSTERS3” projekta interaktīvā semināra darba grupu pārstāvju paneļdiskusija ar Baden-Württemberg klasteru aģentūras direktoru Dr. Gerd Meier zu Koecker (Vācija).

Konferenci rīkoja Vidzemes plānošanas reģions, Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programmas „COSME” projekta “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)” ietvaros un LR Ekonomikas Ministrija, Interreg Europe 2014-2020. gadam programmas projekta “CLUSTERS3” ietvaros.

 

Plašāka informācija par projektu “Pieci klasteri starpnozaru izcilībai (5FOREXCELLENCE)” atrodama šeit.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, projektu vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, mob. +371 29753011 e-pasts: kristaps.rocans PIE vidzeme PUNKTS lv