Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)

Ģeogrāfisko datu informācijas, kas ir ievākta un ir dažādu publisku institūciju, kā arī privātā un nevalstiskā sektora organizāciju rīcībā, potenciāls ir nepilnīgi izmantots. Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju attīstība un pāreja uz savienotajiem atvērtajiem datiem (linked open data) paver inovāciju iespējas. Esošā telpisko datu infrastruktūra lielākoties ir nacionālo un Eiropas politiku un institūciju pārraudzībā. Mūsdienās ģeogrāfiskie dati vairs neatrodas atsevišķā informācijas telpā, bet ir daļa no plašākas Eiropas informatīvās telpas, un tās ietvaros ir nepieciešams attīstīt jaunus pakalpojumus un produktus ar pievienoto vērtību, izmantojot šos publiskos datus.

lasīt vairāk...

Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) organizētajā konferencē “Atvērtās tehnoloģijas izaugsmei” tika svinīgi pasniegtas Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas gada balvas par ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popularizēšanā. Balva tika pasniegta 3 nominācijās: Atvērtākā iestāde, Izcilākais tehnoloģiju risinājums biznesā, kā arī Būtiskākais ieguldījums  tehnoloģiju popularizēšanā.

Vidzemes plānošanas reģions saņēma atzinību kategorijā Atvērtākā iestāde par atvērtības principu ievērošanu, ieviešot projektu "SDI4Apps".

06.02.2017

2017. gada 16. janvārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir noteikusi konkursa  “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2016″  katrai kategorijai 3 nominantus. Kategorijā "Atvērtākā iestāde" ir nominēts Vidzemes plānošanas reģions par projekta "SDI4Apps" ieviešanu.

17.01.2017

Pagājušajā nedēļā Valmierā aizvadīta Vidzemes plānošanas reģiona rīkotā projekta “SDI4Apps” konference “Atvērto datu risinājumi reģiona attīstībai”, kurā pulcējās pārstāvji no Vidzemes pašvaldībām, Vidzemes augstskolas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm. Tajā uzstājās eksperti no Čehijas, Īrijas un Latvijas, lai stāstītu par atvērto datu praktisko pielietojumu teritorijas un attīstības plānošanā, transporta jomā, izglītībā un lauksaimniecībā, un lai dalītos ar piemēriem no Latvijas un citām Eiropas valstīm.

14.12.2016

Vēl līdz 5. decembrim (ieskaitot) iespējams piereģistrēties Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajai konferencei “Atvērto datu risinājumi reģiona attīstībai”, kas 8. decembrī norisināsies koncertzālē “Valmiera”, Leona Paegles ielā 10, Valmierā. Konferences ietvaros stāstīsim un rādīsim atvērto datu praktisko pielietojumu piemērus tūrisma, transporta, attīstības plānošanas, izglītības un lauksaimniecības nozarēs Latvijā un citur Eiropā. Konferencē uzstāsies ārvalstu eksperti no Čehijas un Īrijas.

01.12.2016

8. decembrī Vidzemes plānošanas reģions aicina uz konferenci “Atvērto datu risinājumi reģiona attīstībai”, lai iepazīstinātu ar atvērto datu radīšanas un izmantošanas iespējām. Konferences ietvaros stāstīsim un rādīsim atvērto datu praktisko pielietojumu piemērus tūrisma, transporta, attīstības plānošanas, izglītības un lauksaimniecības nozarēs Latvijā un citur Eiropā. Konference norisināsies koncertzālē “Valmiera”, Leona Paegles ielā 10, Valmierā.

22.11.2016

Aizvadītajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) komanda projekta SDI4Apps ietvaros piedalījās MEDHackathon konferencē Grieķijā par atvērto datu izmantošanu un hakatonā. Pasākumā bija pulcējušies programmētāji, uzņēmēji, studenti, Eiropas Savienības projektu pārstāvji un citi interesenti no dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi veidotu problēmsituāciju risinājumus loģistikas, transporta, tūrisma, medicīnas un citās jomās, izmantojot atvērtos datus. VPR komanda strādāja pie 2 idejām – teritoriju kartēšanas un skolu centralizēto eksāmenu rezultātu teritoriālās analīzes rīka. Konference un hakatons izgaismoja Latvijā aktuālo problēmu – ja būtu publiski pieejams plašāks klāsts detalizētāku atvērto datu, tas pavērtu plašākas iespējas privātā un publiskā sektora pārstāvjiem tos izmantot efektīvākai plānošanai, aplikāciju izstrādei un pakalpojumu uzlabošanai.

21.07.2016

17. maijā Vidzemes plānošanas reģionā (VPR) viesojās “Baltijas atvērto risinājumu centrs” no Latvijas un Čehijas zinātnes un sabiedrības centra pārstāvji, ar kuriem kopā VPR ievieš projektu „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)”.

19.05.2016

Aizvadīts pirmais Baltijas atvērto (ģeo) datu hakatons, kurā komandas no Latvijas, Čehijas un Slovākijas strādāja pie ģeo datu pielietošanas risinājumiem uz SDI4Apps projektā izstrādātās platformas. Divu dienu laikā programmētāji kopā ar citu jomu speciālistiem veidoja risinājumus, kā atvērtos datus izmantot dažādu lietojumprogrammu izveidē, lai tos izmantotu dažādu nozaru pārstāvju ikdienas uzdevumu atvieglošanai.

29.03.2016

Šīs nedēļas sākumā Vidzemes plānošanas reģions Cēsīs uzņēma projekta “SDI4Apps” partnerus no citām Eiropas valstīm. Divu dienu garumā partneri pārrunāja projekta tālāko virzību, apskatīja Cēsu pilsētu un gatavojās “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatonam 2016”, kas no 16. līdz 18. martam tiek rīkots Rīgā, kur komandas no Latvijas un citām Eiropas Savienības valstīm divu dienu laikā kopīgi izstrādās jaunas lietojumprogrammas, kas balstīsies gan Latvijā, gan citās valstīs pieejamos atvērtajos ģeodatos. 16.03.2016


No 16. līdz 18. martam Rīgā tiek organizēts “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatons 2016”, kurā aicinātas pieteikties komandas no Latvijas un citām Eiropas Savienības valstīm, lai divu dienu laikā kopīgi izstrādātu jaunas lietojumprogrammas, kas balstīsies gan Latvijā, gan citās valstīs pieejamos atvērtajos ģeodatos. Tas tiek organizēts projekta “SDI4Apps” ietvaros, kurā viens no partneriem ir arī Vidzemes plānošanas reģions (VPR). Hakatona noslēgumā 18. martā Rīgā, Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 4. stāvā, telpā Nr. 415, tiek rīkota konference, kurā ar esošo situāciju atvērto datu jomā Latvijā iepazīstinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Konferencē tiks prezentēts projekts “SDI4Apps” un tā rezultāti, tai skaitā demonstrējot izveidotās pilotaplikācijas ar dažādu tematisko ievirzi, piemēram, tūrismā un zemes lietojuma veidu kartēšanā, kurās tiek izmantoti dati par Latvijas reģioniem un pašvaldībām. Tāpat arī konferencē būs iespēja iepazīties ar hakatonā izveidotajiem inovatīviem risinājumiem atvērto datu izmantošanā, gūstot idejas, kā atvērtos datus var praktiski izmantot gan pašvaldību, gan uzņēmēju ikdienas darbā.

04.03.2016

No 16. līdz 18. martam Rīgā tiek organizēts “Baltijas atvērto (Ģeo) datu hakatons 2016”, kurā aicinātas pieteikties komandas no Latvijas un citām Eiropas Savienības valstīm, lai divu dienu laikā kopīgi izstrādātu jaunas lietojumprogrammas, kas balstīsies gan Latvijā, gan citās valstīs pieejamos atvērtajos ģeodatos. Tas tiek organizēts projekta “SDI4Apps” ietvaros, kurā viens no partneriem ir arī Vidzemes plānošanas reģions.

16.02.2016

Četri Eiropas Savienības (ES) projekti, kas tiek ieviesti ES Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma” ietvaros parakstījuši Saprašanās memorandu. Projekts “SDI4Apps”, kuru ievieš Vidzemes plānošanas reģions un projekti “OpenTransportNet”, “FOODIE” un “ECIM” vienojušies par sadarbību datu pārvaldībā un datu koplietošanā. 03.02.2016


Pieaugot interesei par atvērtajiem datiem un to izmantošanas iespējām, Zemgales Plānošanas reģions 26. janvārī Jēkabpilī un 27. janvārī Jelgavā organizē informatīvu semināru par atvērtajiem datiem un to pielietojamību. Semināru mērķis ir uzlabot izpratni par atvērtajiem datiem pašvaldību darbinieku, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu interesentu vidū. Seminārs tiek organizēts projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros, kurā viens no partneriem ir arī Vidzemes plānošanas reģions.

12.01.2016

Oktobra vidū Bratislavā, Slovākijā tika aizvadīta kārtējā projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” partneru tikšanās. Pašlaik projektā notiek aktīvs darbs pie datu ievākšanas un apstrādes pilota aplikāciju izstrādei, tāpēc šajā tikšanās reizē galvenais uzsvars tika likts uz tehniskajiem jautājumiem. Tāpat arī tika pārrunāts projekta ieviešanas progress un projekta tehniskā izvērtējuma rezultāti.

02.11.2015

Septembra vidū Jelgavā pulcējās projekta SDI4Apps partneri, lai pārrunātu projekta attīstību un koordinētu nākamos projekta soļus. Tikšanās laikā tika pārrunātas nākamās veicamās darbības, kas palīdzētu pārbaudīt projekta ietvaros izveidojamo 6 pilota aplikāciju noderīgumu un efektivitāti. Balstoties uz atvērtajiem datiem, projektā tiks veidotas aplikācijas gan tūrisma, gan izglītības, gan ekosistēmas un zemes kartēšanas jomās.

03.10.2014

Tiek prognozēts, ka līdz 2015. gadam katru gadu tiks lejupielādētas aptuveni 183 miljardi aplikācijas, kas ir 1600% pieaugums salīdzinot ar 10,7 miljardiem aplikāciju, kas lejupielādētas 2010. gadā, savā rakstā The Guardian norāda Rians Heivards (Rhian Hayward) no Lielbritānijas Aberistvitas Universitātes.

Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis dalību jaunā projektā „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)”, kas tiek realizēts Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)” ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas principiem un citām Eiropas Komisijas iniciatīvām, kas vērstas uz datu brīvu pieejamību un to atkārtotu izmantošanu.

28.08.2014

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930