Arhīva kalendārs

« March 2020 »
MonTueWedThuFriSatSun
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Vidzemes plānošanas reģions no 2020. gada 2. marta līdz 27. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2020”.

Jau divpadsmit gadus pēc kārtas Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir īstenojis Vidzemes kultūras programmu. Šajā laikā ir apstiprinājies, ka tā ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē un nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādējādi veidojot un saglabājot daudzpusīgu kultūrvidi reģionā. Vidzemes kultūras programmas īstenošanā vērojama liela vietējās sabiedrības ieinteresētība. To pierāda gan ik gadu iesniegto projektu pieteikumu skaits, gan arī atbalstīto projektu īstenošanā iesaistīto dalībnieku un apmeklēju daudzums. Konkursā šogad tiks sadalīts finansējums - 143000 euro apmērā.

2020. gadā Vidzemes kultūras programmai tiek saglabāts līdzšinējais mērķis - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Lai nodrošinātu aktīvu sabiedrības līdzdalību Vidzemes kultūras programmas izstrādē un ieviešanā, no 2019. gada 13. decembra līdz 2020. gada 13. janvārim VPR īstenoja apjomīgu iedzīvotāju aptauju, kuras ietvaros noskaidroja iedzīvotāju viedokli par Vidzemes kultūras programmas prioritātēm 2020. gadā. Tika saņemti 726 iedzīvotāju viedokļi. Par svarīgākajām prioritātēm vidzemnieki atzina:

  • radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;
  • nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;
  • sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības;
  • vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Atbalsts būs pieejams kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada maija līdz 2020. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 27. marts plkst. 17.00. Projektu pieteikumi jāiesniedz personīgi Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojā vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 23. marts). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101. Projektu pieteikumus iespējams iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums:

“Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020” nolikums

Pielikums Nr. 1_pieteikums

Pielikums Nr. 2_ligums

Pielikums Nr. 3_atskaite

Lūgums kopā ar pieteikuma veidlapu elektroniskā formā iesūtīt 1 (vienu) projektu raksturojošu fotogrāfiju JPEG (.jpg) formātā ievietošanai balsošanas vietnē.

Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu pieejama šeit. VPR Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu šogad rīko jau trīspadsmito gadu pēc kārtas saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā ""Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos", par piešķirto finansējumu konkursa kārtībā konkurējot ar citiem Latvijas reģioniem.

Pagājušā gadā Vidzemes kultūras programmas projektu konkursam tika iesniegts 131 pieteikums. Atbalstīti tika 58 projekti, sadalot 85500 euro lielu finansējumu. No 2008. līdz 2019. gadam Vidzemē tika realizēti 466 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot vairāk nekā 766230 euro Tas ir būtisks finansiāls atbalsts reģionālā kontekstā.

Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti un vērtīgos rezultātus kultūras programmas prioritāšu noteikšanā, VPR plāno konsultēties ar sabiedrību un aicināt izteikt savu viedokli, balsojot par Vidzemes kultūras programmā 2020 pieteiktajiem projektiem. Šīs aktivitātes mērķi ir:

  • veicināt Vidzemes iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Vidzemes kultūras procesu attīstībā;
  • radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu telpu sadarbībai un aktivizēt jaunu, radošu sadarbības ideju attīstību;
  • saņemt iedzīvotāju ieteikumus turpmākajai kultūras procesa attīstībai reģionā,
  • nodrošināt lielāku Kultūrkapitāla fonda programmu publicitāti un sabiedrības izpratni.

Iesniegtos projektus nodosim sabiedrības balsojumam, publicējot balso.vidzeme.lv projekta iesniedzēja un projekta nosaukumu, projekta kopsavilkumu (max 1500 rakstzīmes), atbilstību Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm, projekta īstenošanas vietu un projektam nepieciešamo finansējumu. Sabiedrības balsojumam ir rekomendējošs raksturs. Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta apstiprinātā Vidzemes kultūras programmas 2020 ekspertu komisija.

Savukārt 13. martā, plkst. 10.00, Pārgaujas novadā Auciemmuižā plānots informatīvs seminārs par sabiedrības un indivīda lomu kultūras procesa attīstībā, par Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu sagatavošanas un iesniegšanas prasībām. Seminārā būs iespēja dzirdēt piemērus par to, kā sabiedrības līdzdalība var ietekmēt kultūras procesa veidošanos, piemērus indivīda un kopienas aktivitātes veicināšanai, un to, kā sagatavot kvalitatīvākus pasākumus. Semināra laikā būs iespēja saņemt skaidrojumus par projektu pieteikumu sagatavošanu. Reģistrēties semināram iespējams šeit. Plašāka informācija par semināra programmu un lektoriem sekos drīzumā.

Informāciju sagatavoja: Dace Laiva, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, mob.tel. 25670756, dace.laiva PIE vidzeme PUNKTS lv.

***

Sabiedrības balsojums vietnē balso.vidzeme.lv tiks īstenots projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekts tiecas veicināt pilsonisko līdzdalību un izplatīt ideju par līdzdalības budžetu. Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy 


“Šī ir konference par cilvēkmīlestību. Atcerieties, ka vispirms ir cilvēks un tikai tad infrastruktūra!”- ar šādiem vārdiem Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa - Priede 25.februārī atklāja konferenci “Inovatīvi sociālie pakalpojumi”, kuru Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros koncertzālē “Valmiera” organizēja projekta “Vidzeme iekļauj” komanda. Konference pulcēja sociālo pakalpojumu sniedzējus, NVO, veselības jomas un pašvaldību pārstāvjus ne vien no Vidzemes reģiona, bet arī no Liepājas, Rīgas un Jelgavas, lai kopā dalītos pieredzē, diskutētu un iedvesmotos ieviest inovācijas sociālo pakalpojumu jomā. Konferences organizatori vēlējās veicināt visu “spēlētāju” – pašvaldību pārstāvju, ministrijas, veselības jomas speciālistu un NVO pārstāvju – sadarbību, veidojot jēgpilnus sociālos pakalpojumus, kas apmierina klienta vajadzības un pēc iespējas ir piemēroti katram individuāli.

BKUS klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Kaspars Grosu savā prezentācijā uzsvēra, ka visbiežāk inovācijas rodas, saplūstot kopā vairākām industrijām, tādējādi radot jaunus pakalpojumus, produktus vai risinājumus kādai problēmai. “Visas inovācijas ir sākotnēji pārkāpušas likumu, bet pēcāk likums tām pielāgojās.”- sacīja K.Grosu.

 Diskutējot par to, kā būtu jāveido sociālie pakalpojumi, lielisku piemēru minēja “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” ” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis: ”Ja es veidotu dienas centra pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem izejot no tā, kas patīk man, un tā, kas manuprāt ir veselīgi un forši, nevis jautājot cilvēkiem, kuriem šis pakalpojums tiek veidots, tad visi dienas centra apmeklētāji katru dienu spēlētu basketbolu. Taču nedomāju, ka šādam dienas centram būtu daudz apmeklētāju - vai ne?

Konferences eksperti bija vienisprātis, ka izdevīgāk un ilgtspējīgāk ir veidot individualizētu pakalpojumu cilvēkam, nevis visaptverošu pakalpojumu visiem. Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš sacīja: “Pašvaldības uzdevums ir redzēt atsevišķus “kokus”, bet rūpēties par visa “meža” sistēmu! Katra inovācija kādam kādreiz bija sapnis. Nevajag baidīties inovēt, bet ir jāspēj nodefinēt pakalpojuma saturu un lietotāju, citādi veidojot kaut ko nekonkrētu ir līdzīgi, kā ieiet veikalā un nezināt vai tev vajadzīgs piens vai kefīrs.

Jāatceras gan, ka inovēt un ieviest inovācijas sociālo pakalpojumu jomā nevar, ja inovācijām nav labas “augsnes”, vienotas politikas, kas to atbalsta. Lai inovācijas sociālo pakalpojumu jomā attīstītos, procesā jāiesaistās ne vien sociālo dienestu darbiniekiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, bet arī lēmējvarai. Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks, Rīgas Stradiņu Universitātes Docētājs Mārtiņš Moors uzsvēra: “Nevajag aizmirst, ka inovācijām jābūt arī finanšu jomā un politikas veidošanā! Tāpat, ja vēlamies pārorganizēt pakalpojuma būtību un inovēt, tad  procesā ir jāiesaista 100% visi organizācijas darbinieki - no apkopēja līdz direktoram.”  

Konferences noslēgumā dalībniekiem īpašu pārsteigumu sagādāja Camphill ciemata “Rožkalni” iedzīvotāji un draugi, demonstrējot teatrālu uzvedumu, kas veidots pēc J.V. Gētes pasakas “Zaļā čūska un brīnumskaistā Lilija”. Pasaka stāsta par brīnumainām pārvērtībām, kas iespējamas un notiek katrā no mums, katra cilvēka dvēsele piedzīvo pārvērtības un reiz ir spējīga uz mīlestību un upurēšanos. Izrāde noslēdzās ar vārdiem - “Arī viņš atradīs vietu starp mums!” , kas lieliski izgaismoja konferences vēsti - veidosim tādus sociālos pakalpojumus, kuri palīdz ikvienam iekļauties un būt “starp mums”.

 

Prezentācijas no konferences "Inovatīvi Sociālie pakalpojumi":

Kaspars Grosu, BKUS klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs - "Inovatīvi produkti, kas var palīdzēt sociālo pakalpojumu sniegšanā";

Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības direktors - "Kā izveidot labu sociālo pakalpojumu?" , ""Māras"centra beigu stāsts";

Ivanda Titova, SIA "Mājas aprūpe" valdes locekle - "Inovācijas sociālo pakalpojumu sniegšanā";

Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks, Rīgas Stradiņu Universitātes Docētājs - "Nekāp uz mana grābekļa!";

Eva Viļķina, biedrības "Cerību spārni" valdes priekšsēdētāja - pieredzes stāsts "Nekāp uz mana grābekļa!".

Vairāk informācijas:

ESF projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone PIE vidzeme PUNKTS lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, ESF projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga PIE vidzeme PUNKTS lv