Arhīva kalendārs

« April 2024 »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

No 19. līdz 21. martam Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Dabas fonda pārstāvēm piedalījās pirmajā Interreg Europe pārrobežu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā” (CiBioGo) pieredzes apmaiņā Beļģijā. Brauciens organizēts, lai apzinātu jaunas metodes, kas veicina iedzīvotāju iesaisti dabas daudzveidības saglabāšanā. 

Starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros projektā iesaistītās dalībvalstis un sadarbības partneri dalās ar idejām un pieredzi, lai identificētu labākos līdzdalīgas pārvaldības instrumentus, ko iespējams pārņemt, tostarp arī Vidzemes reģionā. Pieredzes apmaiņas laikā Valonijas reģionā, Beļģijā, tematiski uzmanība veltīta dabas datu nozīmei, to apkopošanai, iesaistot iedzīvotājus, un praktiskai datu pielietošanai dabas daudzveidības pārvaldībā.  

Vizītes ietvaros notika praktiska pieredzes apmaiņa un izbraukumi, demonstrējot, kā tiek īstenotas dažādas pieejas dabas daudzveidības atjaunošanā un saglabāšanā, iesaistot iedzīvotājus. Vairākus izbraukuma laikā aplūkotos objektus pārvalda organizācija “Natagora”. Tā darbojas ar mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības degradāciju un atjaunot vispārējo dabas stāvokli, līdzsvarojot to ar cilvēka darbību.  Dalībnieki viesojās teritorijās, kur organizācija palīdz iedzīvotājiem ierīkot dīķus ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanai, revitalizē lauksaimniecības rezultātā degradētas teritorijas un, cieši sadarbojoties ar vietējo kopienu, brīvprātīgajiem un citiem interesentiem, īsteno ilgtermiņa bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektus. 

Dalībnieki viesojās arī Agronomijas tehnoloģiskajā centrā, kur tā pārstāvji informēja par plaša mēroga projektu “Yes! We plant!”, kas īstenots, lai Valonijas reģionā  veicinātu koku un dzīvžogu stādīšanu. Savukārt, vizīte starptautiskajā dolomīta ieguves uzņēmumā deva ieskatu sekmīgi darbojošos risinājumos, kā uzņēmums  var ne tikai gūt resursus no dabas, bet arī sniegt ieguldījumu izstrādāto karjeru bioloģiskās daudzveidības atjaunošanā, kā arī izglītot darbiniekus.  

Gūtā pieredzes apmaiņa liecina – lai arī Beļģijā īstenotās metodes šobrīd tiešā veidā nav iespējams pārņemt, tomēr redzētais mudina apsvērt dažādas praktiskas rīcības, kas uzlabotu dabisko ekosistēmu aizsardzību un veicinātu ilgtspējīgas darbības, kas nekaitētu dabiskajai dzīvotnei vai savvaļas dzīvniekiem. Tāpat aplūkotie praktiskie piemēri rosina domāt par iedzīvotāju izpratnes veicināšanu atbildīgākai attieksmei pret vidi.

Kā norāda Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā EK LIFE programmas integrētā projekta LatViaNature komunikācijas vadītāja Anda Zakenfelde, dalība pieredzes apmaiņā ļāvusi apskatīt sabiedrības iesaisti dabas datu pārvaldībā kopainā – kā elementos sadalāmu, vienotu ciklu – no iegūstamo dabas datu plānošanas līdz datu izmantošanai, turklāt kontekstā ar jau īstenotām praksēm Valonijas reģionā. “Tas sniedza ieskatu tajā, cik plašs var būt sabiedriskās zinātnes nodrošināto dabas datu pielietojums, kādi ierobežojumi jāņem vērā un kāda datu apstrāde jāveic, lai tos varētu izmantot dabas daudzveidības pārvaldībā,” stāsta Zakenfelde. Viņa atzinīgi vērtē arī Valonijas reģionā īstenotās dabas daudzveidības atjaunošanas iniciatīvas un saredz iespēju pieredzes apmaiņas laikā gūtās idejas integrēt praktiski: “Pieredzes apmaiņa ļāva gūt idejas, ko iespējams atvasināt, adaptēt un izmantot savā darbā – dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā Latvijā. Piemēram, patstāvīgas brīvprātīgo dabas entuziastu organizācijas veidošana, kādu izveidojusi "Natagora". Organizācija var nodrošināt dabas datu ievākšanu, kā arī veikt aizsargājamu teritoriju uzturēšanu, sakopšanas darbus,  invazīvo sugu ierobežošanu u.c. darbības.” 

Nākamā pieredzes apmaiņa projektā CIBioGo paredzēta jūnijā Rumānijā. Šis brauciens sniegs iespēju uzzināt vairāk par inovatīvām finanšu shēmām un iepazīties ar labās prakses piemēriem bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā Hargitas rajonā. Plašāka informācija: Projekta CIBioGo vadītāja Ieva Upeniece, ieva.upeniece PIE vidzeme PUNKTS lv .  

Projekts “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo) tiek īstenots Interreg Europe pārrobežu sadarbības programmas no 2021. līdz 2027. gadam ietvaros. Tā mērķis ir paplašināt zināšanas par līdzdalīgas pārvaldības metodēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un  veicināt efektīvu aizsargājamo teritoriju pārvaldību. Vairāk par projektu: https://ej.uz/bd2d.   

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.  

Informāciju sagatavoja:  

Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Vidzemes plānošanas reģionā  

Laima Ķevere 

laima.kevere PIE vidzeme PUNKTS lv 

Martā un aprīļa sākumā, īstenojot projektu “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (turpmāk – Access Routes), Vidzemes plānošanas reģiona un invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvji devās trīs apsekošanas braucienos uz tūristu piesaistes vietām Vidzemē. Braucienu mērķis bija apzināt vajadzības un iespējas dažādiem vides pieejamības, taktiliem un audiāliem risinājumiem, kuri būtu pielāgoti cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem.

Speciālisti apmeklēja Lielezeru Limbažos, Skaņākalna dabas taku Mazsalacā, Madonas muzeju, Gulbenes staciju, Litenes muižu, kodolraķešu bāzi Zeltiņos un Bilskas ezera dabas taku. Sešās Vidzemes pašvaldībās esošo septiņu vietu iepazīšanas braucienam pievienojās arī novada pašvaldību pārstāvji. Vietu apsekošanas brauciena laikā notika kopīgas diskusijas par vides un informācijas risinājumu dizainu un piemērotāko novietojumu.

Kodolraķešu bāze Zeltiņos

Līdz nākamā gada vasarai 7 iecienītās apskates vietās Vidzemē tiks novietoti taustes objekti: figūras, vietu maketi miniatūrā un kartes, kuras palīdzēs vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par zīmīgiem objektiem un dzīvām būtnēm, gan saprast vietas mērogu un kopumu. Piemēram, kodolraķešu bāzē Zeltiņos (Alūksnes novadā) tiks veidota atpūtas vieta - vides objekts kā taustes karte, kur varēs saprast vietas plānojumu ar stratēģiskajām (patvertnēm, angāriem u.c.) un dzīvojamajām ēkām, ceļiem. Savukārt, ar telefonu noskenējot QR kodu, varēs iegūt audiālu informāciju par raķešu bāzi vieglajā valodā. Taktilie objekti un audiālie risinājumi nav paredzēti šauram interesentu lokam, tie sniegs pilnīgāku priekšstatu par vietu ikvienam apmeklētājam. Smiltenes novada Bilskas ezera dabas takā taps “Putnu koks”, kuru iztaustot ar rokām, varēs uzzināt par šeit mītošajiem putniem. Tāpat ir domāts arī par audioinformācijas pieejamību.

Bilskas ezera dabas taka 

Apsekojot vietas, Vidzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un apvienības "Apeirons" speciālisti diskutēja arī par šo vietu infrastruktūras uzlabojumiem. Tie padarītu apmeklējumu saistošu ne tikai cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, bet arī ģimenēm ar mazākiem bērniem un citiem. Brauciena dalībnieki runāja gan par nepieciešamām “samainīšanās kabatām” uz ezeru laipām, gan apmalēm, tāpat funkcionālām labierīcībām, kuras būtu ērtas visiem.

“Pirms objektu dizaina izstrādes un to izvietošanas iecerētajās tūristu piesaistes vietās, bija vērtīgi turp doties kopā ar “Apeirons” ekspertiem, lai novērtētu esošo situāciju un izvēlēto vietu, kā arī izvērtētu, vai objekts būs pieejams visiem,” stāsta Ilze Liepa, projekta Access Routes vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.

Darbs pie projekta īstenošanas turpināsies ar Vidzemes dabas taku, vēsturisko objektu un pakalpojumu sniedzēju pieejamības novērtēšanu. Tiks veidoti 1-3 dienu maršruti, kuros būs iekļauti objekti, kuri ir pieejami cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

______

Jautājumiem: Ilze Liepa, projekta Access Routes vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, ilze.liepa PIE vidzeme PUNKTS lv. 

Informāciju sagatavoja: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake PIE vidzeme PUNKTS lv.

Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta "Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes (EE-LV00043)). Projekts tiek īstenots ar ES Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atbalstu. Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

.