Arhīva kalendārs

« November 2019 »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Šī gada septembrī, Vidzemes plānošanas reģiona eksperti Kristaps Ročāns un Krišjānis Veitners kopā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecāko eksperti Anitu Zimeli un Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes dekānu Alvi Sokolovu apmeklēja Skanes reģionu Zviedrijā, lai padziļināti izzinātu – Skåne Open Lab atvērto laboratoriju modeli. Vizīte tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā Interreg Europe 2014-2020 Programmas projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai” (INNO INFRA SHARE) ietvaros.

Vizītes laikā Latvijas delegācija iepazinās ar Open Lab Skåne projektu, Malmes Universitātes viedo materiālu un dzīvības zinātņu pētniecības centru – “Biofilms Research Center for Biointerfaces” un  “SmiLe” tehnoloģoju un biznesa inkubatoru Lundā. Vizītes mērķis bija veikt padziļinātu  Open Lab Skåne projekta izpēti, detalizēti izzināt tā īstenošanu, rezultātus, izaicinājumus un veiksmes stāstus, lai novērtētu šīs labās prakses pārneses potenciālu Latvijā. Pamatojoties uz vizītes rezultātiem, līdz 2019. gada beigām Vidzemes plānošanas reģions, konsultējoties ar LR Izglītības un Zinātnes  ministrijas un LR Ekonomikas ministrijas ekspertiem, izstrādās detalizētu Open Lab modeļa pārneses plānu Latvijā.

Open Lab Skåne nozīme inovatīvu produktu izstrādē

Open Lab Skåne ir sadarbības projekts, kuru kopš 2017.gada kopīgi īsteno Malmes Universitāte, Lundas Universitāte un SmiLe tehnoloģiju un biznesa inkubators. Projekta mērķis ir veicināt inovāciju rašanos, atverot projektā iesaistīto partneru laboratorijas un nodrošinot uzņēmumiem piekļuvi tajās esošajam aprīkojumam un ekspertīzei jaunu produktu radīšanai  tādās jomās kā materiālu zinātne un ķīmija, dzīvības zinātne un pārtikas tehnoloģijas. Pirms Open Lab projekta uzsākšanas Malmes universitāte veica rūpīgu priekšizpēti, vērtējot šāda projekta potenciālu, pirms atvērto laboratoriju pieeja tika iedzīvināta realitātē.

Projekta ietvaros tiek algoti koordinatori, kuri strādā ar uzņēmumiem un apmāca uzņēmumu speciālistus darbam ar specifiskām iekārtām universitāšu un inkubatora laboratorijās. Uzņēmumi, savukārt, finansē izmaksas, kas sedz šīs infrastruktūras izmantošanu. Šobrīd jau vairāk nekā 30 uzņēmumi Zviedrijas Skanes un Blekinges reģionos ir izmantojuši atvērtās laboratorijas pakalpojumus savām pētniecības un attīstības vajadzībām.

Projektu Open lab Skåne finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Skåne reģions. Kā arī, tā īstenošanu  atbalsta Medeon, Medicon Village – zinātnes parks, CLUK pārtikas produktu izstrādes centrs, Malmes un Lundas pašvaldības, Sten K Johnsons fonds. Projekts sekmē jaunas stratēģiskas partnerības starp uzņēmumiem un zinātniekiem, attīsta uzņēmumu inovācijas un stiprina to konkurētspēju. 

Vizītes laikā, tika secināts, ka vairākiem atvērtās laboratorijas Open Lab Skåne projekta elementiem ir potenciāls, lai tos ieviestu arī Latvijā. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāve A. Zimele uzsvēra priekšizpētes nozīmi šāda tipa projekta īstenošanai, kā arī norādīja uz nepieciešamību izvērtēt šīs labās prakses pārneses iespējas Latvijā uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentos.

Open Lab Skåne labās prakses pārnese Latvijā ir daļa no Vidzemes plānošanas reģiona rīcības plāna, kas tiek īstenots INNO INFRA SHARE projekta ietvaros līdz 2020 beigām.

Vairāk informācijas par Open Lab Skåne šeit:  http://openlabskane.se/

***

Par projektu INNO INFRA SHARE 

Projekts “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” tiek īstenots Interreg Europe programmas 2014-2020 ietvaros. Tā īstenošanā ir iesaistīti partneri no 8 Eiropas reģioniem. Lai veicinātu šī potenciāla labāku izmantošanu un PII ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu (Latvijas gadījumā - Rīcības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidi, projekta partneri īstenos kopīgu PII analīzes, sadarbības un labo prakšu apguves procesu, kurā piedalīsies arī katra reģiona projekta tematikai būtiskas iesaistītās puses  - organizāciju un institūciju pārstāvji. Šo procesu rezultātā tiks veikta reģionu pētniecības un inovāciju vides analīze un izstrādāti un īstenoti reģionālie rīcības plāni tās pilnveidei, lai uzlabotu reģionu PII sniegumu, MVK konkurētspēju un inovāciju kapacitāti. 

Jautājumiem: Kristaps Ročāns, Projekta INNO INFRA SHARE vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina PIE vidzeme PUNKTS lv

Aktīvas diskusijas par mobilitāti lauku teritorijās izskan daudzviet Eiropā, arī Latvijā. Uz tām periodiski aicina arī projekta MAMBA komanda, ik reizi tiekoties kādā no partnervalstīm un fokusā izvirzot kādu interesantu un nozīmīgu aspektu. Šoreiz kārta pienākusi Polijas kolēģiem, un 12.novembrī Bjeļsko-Bjalā (Bielsko-Biała) tiks organizēts kārtējais pasākums mobilitātes semināru ciklā, piesakot tēmas diskusijai un vienlaikus apgalvojot, ka lauku attīstība un mobilitāte ir kas vairāk nekā vienkārša pārvietošanās.

Programmā:

1) Mūsdienīga mobilitāte Eiropas Savienības kohēzijas politikas un ilgtspējīgas attīstības kontekstā (Elżbieta Bieńkowska, Eiropas Savienības Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāre, Polijas premjerministra vietniece, Reģionālās attīstības ministre)

2) Piezīmes par lauku transportu (Bartosz Mazur, PhD, Ribņikas pilsēta)

3) Inteliģentās transporta sistēmas (Szymon Oleksiuk, MSc, Bjeļsko-Bjala pilsētas ceļu pārvalde)

4) "Transports pēc pieprasījuma" inovatīvi risinājumi, Tele-Bus piemērs (Adrian Obuchowicz, transporta uzņēmums no Krakovas pašvaldības)

5) Sabiedriskā transporta pieejamība senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Ščirkas pilsētā, Irena Szewczyk, PhD Eng, Bjaļsko-Bjala Tehniskā universitāte)

6) dažādu ES projektu portfolio: SMARTA, MARA, SUMBA

7) Noslēgumā diskusijas un dienas laikā gūto atziņu apkopojums.

>> Vairāk informācijas par semināru projekta MAMBA mājaslapā (t.sk. saite reģistrācijai).

Iepriekš jau notikuši trīs citi mobilitātes semināri. Pirmais no tiem 2018. gada septembrī notika Rīgā, aicinot diskutēt par to, vai mobilitātes inovācijas piestāv un atbilst vienīgi lielām pilsētām. Dažus mēnešus vēlāk, 2019. gada februārī interesentiem plašu un vērtīgu programmu piedāvāja dāņu partneri, akcentējot vietējo kopienu iespējas īstenot dažās iniciatīvas, tā risinot vietējas nozīmes problēmas. Vasaras sākumā, jūnijā Somijā tika diskutēts par to, kur starp sabiedrības un biznesa interesēm atrodas mobilitāte.

Kopumā projekta īstenošanas laikā iecerēts organizēt sešus mobilitātes seminārus. Seminārs Polijā ir ceturtais no tiem.

! Atgādinām, ka ceļošanas un nakšņošanas izmaksas projekts nekompensē.

Jautājumiem: Līga Puriņa-Purīte, projekta MAMBA vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, liga.pp PIE vidzeme PUNKTS lv

***

Par mobilitātes semināriem

Mobilitātes seminārus organizē projekts MAMBA, lai atspoguļotu šī brīža mobilitātes aktualitātes un izaicinājumus lauku teritorijās. Katrs no plānotajiem semināriem (kopskaitā seši) tiks veltīts kādai konkrētai tēmai, un uz tiem aicināti gan pētnieki, gan vietējie lēmumpieņēmēji, gan transporta un mobilitātes profesionāļi, kuri ir ieinteresēti apmainīties ar jauniem mobilitātes risinājumiem tieši lauku teritorijās, vienlaikus meklējot jaunus sadarbības partnerus un gūstot pavisam jaunu redzējumu.

Ar šiem semināriem mēs centīsimies apvienot gan tās zināšanas un pieredzi, kas pieejamas projekta MAMBA partnerībā, gan arī ārpus tās. Semināri tiek veidoti tā, lai tiktu atvēlēts arī pietiekams laiks profesionāļu un praktiķu diskusijām, kurām par pamatu varēs ņemt seminārā piesaistītā lektora ieskicēto problēmu apmēru un konkrētus mobilitātes izaicinājumus. Semināra labo piemēru stāsti iedvesmos un sniegs ierosmi iespējamiem risinājumiem.

 

Vairāk informācijas projekta MAMBA mājaslapā https://www.mambaproject.eu/events/ un Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

 

Latvijā projekta MAMBA atpazītākā aktivitātē ir pakalpojuma "transports pēc pieprasījuma" pilotēšana divos Vidzemes plānošanas reģiona novados - Alūksnes novadā un Mazsalacas novadā.

Projektu MAMBA  Vidzemes plānošanas reģions īsteno sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes  pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti.

 

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t. +371 29454752