Arhīva kalendārs

« January 2022 »
MonTueWedThuFriSatSun
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Vidzemes plānošanas reģions aicina tūrisma pakalpojumu sniedzējus līdz 2022. gada 17. janvārim pieteikties zīmei “Gājējam draudzīgs”. Šo zīmi var saņemt jebkurš uzņēmējs vai objekts, kas piedāvā pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus.

Pārgājienu ceļotāji atrodas ciešā saskarē ar apvidu, pa kuru ceļo, tādēļ viņiem ir īpaši svarīga sajūta “es šeit esmu gaidīts, mani šeit sapratīs”. Daudzviet pasaulē, kur pārgājieni ir populāri, tiek izmantotas uzlīmes vai zīmes “Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly”. Jau vairāk nekā gadu šāda zīme tiek piešķirta arī Latvijā.

Lai palīdzētu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem izveidot gājējiem draudzīgus pakalpojumus, ir izstrādāti zīmes "Gājējam draudzīgs" kritēriji, kuru sagatavošanā tika iesaistītas organizācijas ar vērā ņemamu pieredzi aktīvās atpūtas un pārgājienu rīkošanā.

Lai pieteiktos atpazistamības zīmei, ir jāveic pašnovērtējums un jāatzīmē atbilstība šiem izvirzītajiem kritērijiem, kuri tiek iedalīti būtiskajos un ieteicamajos. Lai tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņemtu zīmi “Gājējam draudzīgs”, jābūt izpildītiem vismaz 75 % no būtiskajiem kritērijiem.

Zīmi var saņemt jebkurš pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas vēlas piedāvāt pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus, – ne tikai naktsmītnes, bet arī kafejnīcas, krodziņi un restorāni, tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, veikali u.tml. Zīme nav piesaistīta kādai konkrētai takai vai maršrutam.

Pēc "Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly" zīmes ceļotāji var atpazīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības un piedāvā tādus pārgājienu ceļotājiem būtiskus pakalpojumus kā, piemēram, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, iespēju izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes un citu personīgo ekipējumu, Wi-Fi savienojumu, informāciju par apkārtnes pārgājienu maršrutiem un sabiedrisko transportu.

 

 

PIETEIKŠANĀS ZĪMEI 

 

Naktsmītnēm ir izveidota atsevišķa anketa ar 24 kritērijiem, savukārt, pārējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jāaizpilda vispārējo kritēriju anketa ar 13 kritērijiem. Atsevišķa anketa izveidota arī tūrisma informācijas centriem.

 

Pieteikuma anketas lejupielādei:

 -> VISPĀRĒJĀ pieteikuma anketa

-> NAKTSMĪTŅU pieteikuma anketa

-> TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRU pieteikuma anketa

 

Aizpildītus pieteikumus lūgums līdz 2022. gada 17. janvārim sūtīt: Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma ekspertei Ilzei Liepai: ilze.liepa PIE vidzeme PUNKTS lv 

Zīmes piešķiršanas sēde notiks 19. janvārī.

 

Visi atpazīstamības zīmes “Gājējam draudzīgs” saņēmēji iegūst zīmes mārketinga komplektu, kurā ietilpst:

– “Gājējam draudzīgs” zīmes plāksnīte,

– uzlīmes lietošanai uz mārketinga materiāliem un citviet,

– pakalpojumu uzskaites lapa, kurā atzīmēt pieejamos gājējiem draudzīgos pakalpojumus, tādējādi informējot savus klientus.

 

Līdz šim atpazīstamības zīmi Vidzemē saņēmuši 57 tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Sarakstu varat apskatīt ŠEIT.

 

 

Latvijā zīmi piešķir komisija, kurā ir gan valsts iestādes, gan organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu, aktīvo atpūtu un dabas tūrismu, tajā skaitā arī Vidzemes plānošanas reģions. Zīmes piešķiršanas komisija tiekas apmēram divas līdz trīs reizes gadā un izvērtē iesniegtos pieteikumus.

 

 

Zīmes “Gājējam draudzīgs” koncepts izveidots projektā "Pārrobežu pārgājiena maršruts "Meža taka"", kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu, sadarbojoties Latvijas un Igaunijas partneriem.

 

No Latvijas projektā piedalās Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas valsts meži.

 

Informāciju sagatavojusi:

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, mara.sproge PIE vidzeme PUNKTS lv, tālr.: +371 26488091

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Turpinot stiprināt inovācijas entuziastu kopienu reģionos, no 2022. gada 21. līdz 25. februārim Vidzemes plānošanas reģions jau ceturto gadu organizēs Vidzemes inovāciju nedēļu, par tās virstēmu šogad izvirzot jēdzienu “simbioze”. Pasākuma platformas iniciatori aicina uzņēmumus, organizācijas, pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, kā arī citas sabiedrības grupas līdzdarboties pasākumu organizēšanā. Pasākumus jāpiesaka tīmekļa vietnē http://innovation.vidzeme.lv līdz š.g. 28. janvārim.

Lai arī simbiozes jēdziens sākotnēji bija pazīstams tikai bioloģijā un tiek skaidrots kā abpusēji izdevīgas organismu savstarpējās attiecības, šobrīd simbiozes principi tiek iedzīvināti arī citās nozarēs, jo intelektuālo un materiālo resursu apmaiņa kļūst arvien aktuālāka. Zināšanu, resursu, pakalpojumu, lietu koplietošana un apmaiņa kļuvusi noteicoša inovācijas un attīstības veicināšanai.

Šobrīd aktuāla kļūst industriālā jeb rūpnieciskā simbioze – inovatīvs veids, kā palielināt uzņēmumu rīcībā esošo resursu produktivitāti, ievērojot aprites ekonomikas principus. Industriālās simbiozes pamatā ir iespējas ne tikai ietaupīt līdzekļus, bet izmantot pilnībā vietējo resursu potenciālu, vienlaikus atbildīgi izturoties pret vides ilgtspējas jautājumiem. Simbiozes rosināti, Latvijā veidojas klasteri un industriālie parki. Šādu ekosistēmu dalībnieki ir atteikušies no savstarpējās konkurences un ir gatavi kopā attīstīt savus uzņēmumus un nozari. Arī izpratne par to, kas ir kopīgi lietojams resurss, ir paplašinājusies, ar to saprotot ne tikai izejvielu materiālus un blakusproduktus, bet arī informāciju, datus, enerģiju, tehnoloģijas, kā arī finanšu un cilvēkresursus.

Papildus tradicionālam skatījumam par simbiozē dibinātām attiecībām rūpniecībā, sabiedrība tiek aicināta vērtēt arī citas attiecību formas, kur satiekas vairāki neatkarīgi, šķietami tālu viens no otra esoši spēlētāji, nozares, sabiedrības grupas.

Vai mēs protam izmantot brīvi pieejamos datus attīstības veicināšanai, vai izmantojam informāciju no pieredzes apmaiņām, pētījumiem, lai, pielāgojot tos vietējai situācijai, sasniegtu iecerēto rezultātu? Vai protam radīt interesantu tūrisma galamērķi, apvienojot, piemēram, tūrismu un dabas aizsardzību? Vai izmantojam simbiozes spēku sociālajā telpā un veidojam jaunus pakalpojumus, mijiedarbojoties dažādām sabiedrības grupām?

Šie un citi jautājumi būs Vidzemes dienaskārtībā šī gada februāra pēdējā nedēļā.

Arī šogad centrālā inovācijas entuziastu tikšanās vieta būs Vidzemes inovāciju nedēļas tīmekļa vietne http://innovation.vidzeme.lv. Tajā vienkopus būs redzami visi pasākumi, kas piecu dienu laikā tiks organizēti dažādās vietās Vidzemes reģionā un ārpus tā robežām. Plānots, ka lielākā daļa pasākumu tiks organizēti tiešsaistē.

Pagājušajā gadā Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 ietvaros tika organizēti 28 pasākumi, un ar savām zināšanām dalījās 62 eksperti. Pasākumu mērķauditorijas bija plašas – sev  noderīgu informāciju atrada gan uzņēmēji un pašvaldību speciālisti, gan arī pētniecības institūciju un augstskolu pārstāvji un citi interesenti, kuri tic inovācijas spēkam un tās radītajām iespējām individuālai, reģionālai un globālai attīstībai.

Vidzemes plānošanas reģions Vidzemes inovāciju nedēļu organizē kopš 2019. gada ar mērķi stiprināt vidzemnieku inovācijas garu un veidot auglīgu vidi jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, sadarbībai un ideju apmaiņai starp izglītības un pētniecības sektoru, uzņēmējiem un zinātniekiem, nozaru līderiem un sabiedrību, ideju radītājiem un finansētājiem.

 

Kad simbiozē vienojas ambīcija un rīcība, top Vidzemes inovāciju nedēļa – vieta zināšanām, idejām un kontaktiem! Uz tikšanos pasākumos!

 

Jautājumiem:

VIN2022 koncepts – Laila Gercāne, laila.gercane PIE vidzeme PUNKTS lv

VIN2022 pasākumi – Gunita Brūvere, gunita.bruvere PIE vidzeme PUNKTS lv

 

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. 29454752

 

--

2021. gada nogalē noslēdzās Valsts kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2021” projektu realizācija. Jau četrpadsmito gadu Vidzemes plānošanas reģions administrēja dažādus kultūras pasākumus, kurus organizēja Vidzemes kultūrvēsturiskā novada kultūras jomas speciālisti. Arī 2021. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, “Vidzemes kultūras programmas” (turpmāk-VKP) mērķis bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Īstenotie VKP 2021 projekti

Pērnajā gadā konkursam tika iesniegti pavisam 182 projektu pieteikumi par kopējo pieprasītā finansējuma summu – 762391,37 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 54 projekti, to realizācijai tika sadalīti 141000,00 eiro. Projekta finansējumu, neskatoties uz pandēmijas situācijas radītajiem ierobežojumiem, prasmīgi izmantoja visi atbalstīto projektu ieviesēji, un visi projekti tika veiksmīgi īstenoti. Jau otro gadu projektu ieceres bija nedaudz mainījušās un vairāk pielāgojušās jaunajiem apstākļiem. Tā kā cilvēkiem mazāk bija iespējams tikties klātienē, tad plānotajos un īstenotajos projektos finansējums tika pieprasīts pētījumiem, informācijas apkopošanai, digitalizēšanai, izstāžu sagatavošanai un pasākumiem ar nelielu apmeklētāju skaitu. Ar īstenotajiem projektiem varat iepazīties šeit.

VKP 2021 skaitļos: 

 • 54 projekti;
 • 233 dažādi pasākumi:

meistardarbnīcas, meistarklases, nodarbības, lekcijas (15 projektos); semināri, diskusijas (5 projektos); koncerti, koncertuzvedumi (13 projektos); izstādes (10 projektos); festivāli (3 projektos); plenērs (1 projektā); pārgājieni, ekskursijas, izzinoši stendi, ekskursiju maršruti, ceļotāju diena, maršruts, karte (10 projektos); vides objekti (1 projektā); grāmata, grāmatas manuskripts, nošu krājums, danču burtnīca, dziesmu krājums (5 projektos); animācijas filmas (2 projektos); izrādes, kino seanss, smilšu kino, dramaturģija, mūzikas režija, koncertlekcija, kompozīcija (8 projektos); koncertu un izrādes video ieraksti (4 projektos); nometnes, konkurss, pasākumi, izpēte (8 projektos); video digitalizācija (1 projektā); tehniskā projekta izstrāde muzeja ekspozīcijai (1 projektā);

 • 1066 dalībnieki, kas strādājuši, lai īstenotu projektus;
 • 140144 apmeklētāji, kas piedalījušies VKP projektu pasākumos.

Vidzemes plānošanas reģions ir gandarīts par aizvadītajā gadā sasniegto, jo kopā ir paveikts ļoti daudz, un lepojas ar visiem projektu īstenotājiem. Mēs aicinām ikvienu kultūras projektu realizētāju stāstīt par saviem labajiem darbiem!

Aicina paust viedokli par būtiskākajiem kultūras virzieniem reģionā 

Jau šobrīd Valsts kultūrkapitāla fonds ir izsludinājis pieteikšanos uz tiesībām administrēt reģionu kultūras programmas, un Vidzemes plānošanas reģions gatavo pieteikumu 2022. gada konkursam. Vēl tikai līdz 14. janvārim aicinām nobalsot par būtiskākajiem kultūras virzieniem reģionā, kuros būs iespējams saņemt finansējumu projektu realizēšanai konkursa “Vidzemes kultūras programma 2022” ietvaros! Mēs ceram, ka Vidzemes plānošanas reģions būs šīs programmas īstenotājs arī šajā gadā. Saite uz aptauju: https://ej.uz/kulturavidzeme 

Papildu informācija par balsošanu: https://ej.uz/sabiedribasbalsojums

*Ziņā izmantotas "Vidzemes kultūras programmas 2021" projektu īstenotāju publicitātes fotogrāfijas.

 

Informāciju sagatavojusi: Dace Laiva, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, tel. 25670756, dace.laiva PIE vidzeme PUNKTS lv

---

Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskais mērķis ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību. Vidzeme vēlas būt talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties globālajiem pārmaiņu procesiem un ir konkurētspējīgs. Lai virzītos uz šo mērķi, Vidzemes plānošanas reģions ar EEZ grantu finansiālu atbalstu īsteno nozīmīgu projektu, kura aktivitātes vērstas uz reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību. Projektā paredzēta gan pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu kapacitātes celšana, gan uzņēmēju konkurētspējas veicināšana vietējā un starptautiskā mērogā. Projekta ietvaros Vidzemes uzņēmēji aicināti anonīmā aptaujā novērtēt pakalpojumus un atbalstu, ko uzņēmējiem sniedz pašvaldība.

Projekta noslēgumā 2024. gadā tiks veikta atkārtota uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu projekta aktivitāšu ietekmi uz Vidzemes uzņēmēju apmierinātības līmeni.

Aptauja pieejama šajā saitē (aizpildīšana aizņems ~1–2 minūtes):

https://forms.gle/oipuRmE8koi7ECNx5

Lūgums aptauju aizpildīt līdz 21. janvārim.

 

Projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” (Uzņēmējdarbība Vidzemē) tiek īstenots partnerībā ar Elverumas pašvaldību Norvēģijā. Projektā paredzētas uzņēmējdarbības vidi veicinošas aktivitātes 11 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, un šīs aktivitātes vērstas uz: 

 • pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem,
 • uzņēmējiem (MVU),
 • uzņēmējus pārstāvošām organizācijām,
 • skolēniem un jauniešiem.

 

Vidzemes plānošanas reģions vēlas Vidzemi, kur:
 • reģiona uzņēmējdarbības videi ir vienots tēls, kas tiek skaidri pozicionēts,
 • investors vēlas ieguldīt un attīstīt savas idejas,
 • pašvaldību atbalsts uzņēmējiem ir daudzveidīgs, uzņēmējiem ir pieejamas vietas, kur eksperimentēt un testēt biznesa idejas,
 • uzņēmēji izmanto jaunās tehnoloģijas un rada inovācijas,
 • uzņēmējiem ir laba sadarbība ar izglītības un zinātnes sektoru,
 • rodas jauni uzņēmējdarbības veidi,
 • jaunieši arvien vairāk iesaistās uzņēmējdarbībā.

 

Lai virzītos uz šo vīziju, projektā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 • Pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu zināšanu pilnveide
 • NVO un uzņēmējus pārstāvošo organizāciju zināšanu pilnveide
 • 4 kopstrādes/koprades vietu attīstīšana Vidzemē
 • Inovāciju brokera atbalsts uzņēmējiem lokālu un starptautisku kontaktu veidošanā
 • Tīklošanās pasākumi uzņēmējiem ar izglītības un zinātniskajām institūcijām
 • Ārvalstu tirdzniecības misijas
 • Ārvalstu mediju vizītes
 • Investīciju piesaistes kampaņa Vidzemes reģionam
 • Produktu ideju maratoni jeb hakatoni uzņēmējiem un skolēniem
 • Produktu attīstības apmācības jauniešiem
 • Vidzemes inovāciju nedēļa ik gadu februārī
 • Vidzemes novadu uzņēmēju iedvesmas stāsti

 

Aicinām Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējus un pašvaldības sekot līdzi projekta "Uzņēmējdarbība Vidzemē" aktualitātēm Facebook  lapā "Uzņēmējdarbība Vidzemē" un mūsu mājas lapas www.vidzeme.lv aktualitāšu sadaļā.

 

Projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” (Uzņēmējdarbība Vidzemē) līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Šādi iepriekš noteiktie projekti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros tiek īstenoti visos piecos Latvijas plānošanas reģionos

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 

Informāciju sagatavojusi:

Māra Sproģe, Vidzemes uzņēmējdarbības centra sabiedrisko attiecību speciāliste, mara.sproge PIE vidzeme PUNKTS lv

 

 

CITAS PROJEKTA "UZŅĒMĒJDARBĪBA VIDZEMĒ" ZIŅAS

 

 

---

Trešdien, 19. janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 interesenti tiek aicināti uz vebināru “VENTILĀCIJA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀS. Pieredzes apmaiņa: Igaunijas un Latvijas daudzdzīvokļu ēku piemēri.”.

Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts norāda: “Šoziem Latvija piedzīvo nebijušās enerģijas cenas svārstības – tas virknei mājsaimniecību ir liels slogs. Lai arī vadošie enerģētikas eksperti nespēja prognozēt šādu cenu kāpumu, vairums no viņiem uzsver, ka nav ideālāka brīža par šo, kad izsvērt enerģijas izmantošanas paradumus mājsaimniecībā un ieguldīt energoefektivātes paaugstināšanā. Tas attiecas gan uz privātmāju iedzīvotājiem, gan arī daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem un uzturētājiem. Ventilācijas sistēma ir neatņemama ēkas renovācijas procesa sastāvdaļa.” 

 

Vebināra dalībniekiem būs iespēja salīdzināt daudzdzīvokļu ēku renovācijas atbalsta programmas Latvijā un Igaunijā. Papildus tam dalībnieki no Latvijas varēs uzdot konkrētus jautājumus LR Ekonomikas ministrijas pārstāvim par jaunās daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas atbalsta programmas noteikumiem Latvijā – kas nepieciešams, lai jūsu māja būtu pirmā rindā uz pieejamo atbalstu. Vebinārā tiks salīdzinātas arī divu veidu ventilācijas – dabiskā un mehāniskā, lai gūtu priekšstatu par labākajiem ventilācijas risinājumiem, kas vīrusu laikā ir vitāli svarīgi arī veselības uzturēšanai. Pasākuma noslēgumā ar savu pieredzes stāstu par dzīvi ēkā, kurā ierīkota centralizēta ventilācija, stāstīs iedzīvotājs no Igaunijas.

Vebinārā tiks demonstrēts arī Smart Living interaktīvais bezmaksas rīks mājsaimniecībām energoefektivitātes izvērtējumam, kurš bez maksas pieejams ikvienam interesentam saitē https://www.livingsmart.io/tool/ (t.sk. arī latviešu valodā).

 

>> DARBA KĀRTĪBA << (latviešu valodā)

 

Vebināra darba valoda – angļu; tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu.

Uzmanību! Dalība bez maksas, bet ar iepriekšēju reģistrēšanos šajā saitē:

 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_55p1geQNTj-7rHuIn0gFZw

 

Par “Smart Living”

Pieredzes apmaiņas vebināru organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Smart Living projekta partneri Igaunijā – Tartu Reģionālās enerģētikas aģentūru. “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ir Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra. 

 

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta “Smart Living” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, eva.meijere PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv">anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv  

 

Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.