Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā (Uzņēmējdarbība Vidzemē)

 

 

Pastāvot iedzīvotāju skaita samazinājumam reģionā, vietējā tirgus sašaurināšanās mudina reģiona uzņēmumus arvien vairāk apgūt ārējos tirgus. Projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” plānotās aktivitātes pilnveidos reģiona uzņēmējdarbības vidi ar mērķi paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējos un starptautiskos tirgos.

lasīt vairāk...

Domājot par jūras un saldūdens resursu izmantošanu un tā potenciāla attīstīšanu reģionā, Vidzemes plānošanas reģions aizvadījis vairāku pasākumu kopumu uzņēmējiem un pētniekiem, kuru interese cieši saistīta ar aļģu kā resursa izmantošanu jaunu produktu attīstīšanā. Pasākuma ietvarā satikās 11 Latvijas pētnieki no dažādām organizācijām un 10 uzņēmumu pārstāvji.

Inovāciju koprades laboratorija ir Vidzemes plānošanas reģiona īstenota praktiska metode profesionāli vadītam kopdarba procesam. Savienojot pētnieku zināšanas ar uzņēmēju biznesa ekspertīzi un reālās vides izaicinājumiem, tiek radītas iestrādnes jauniem produktiem, pakalpojumiem, procesiem vai tehnoloģijām.

21.05.2024

Vidzemē ir virkne priekšrocību eksportspējīgas lauksaimniecības attīstībai – daudzveidīgi dabas resursi, attīstīta infrastruktūra un augsts profesionālās izglītības īpatsvars. Lai biznesa ieceri pārvērstu par konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību, Vidzemes uzņēmējdarbības centrs spēj palīdzēt, piedāvājot inovāciju attīstību un sadarbību veicinošus pasākumus.

29.04.2024

Tuvojoties projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” izskaņai, uzņēmējdarbības speciālisti, atbalsta organizācijas, uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti š.g. 24. aprīlī aicināti apmeklēt projekta noslēguma pasākumu Kosmosa izziņas centrā Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63,  lai iedvesmotos, uzzinātu par projektā paveikto, saņemtu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, satiktu līdzīgi domājošos un uzzinātu aktualitātes uzņēmējdarbības attīstībā Ziemeļvalstu reģionos.

15.04.2024

Jūras atjaunojamie energoresursi, pārtika no sālsūdens un saldūdens resursiem, ilgtspējīgs piekrastes un jūras tūrisms un citi faktori, kas veido zilo bioekonomiku, palīdz Vidzemes reģionam transformēties un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Kādas iespējas jau tiek izmantotas un kas vēl gaida potenciālos ieguldītājus?

10.04.2024

Aprīļa sākumā 13 jaunieši no Elverum pašvaldības Norvēģijā kopā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem satikās Vidzemē, lai strādātu pie kopīga uzdevuma – reklamēt Vidzemi kā tūrisma galamērķi. Šāda veida aktivitātes sniedz iespēju ne tikai veidot vizuāli pievilcīgu tūrisma mārketingu, bet arī stimulē radošumu un sadarbību starp jauniešiem no dažādām valstīm. 10.04.2024


Vidzemi var dēvēt par Latvijas meža nozares dižnovadu – tas ir mežiem visbagātākais, un tradicionāli novada meža nozares uzņēmumi ir nozīmīgi darba devēji reģiona ļaudīm. Nozari novadā vērtē kā perspektīvu ne tikai ārvalstu investoriem, bet arī vietējiem uzņēmējiem, jo līdztekus meža apsaimniekošanai tirgū ir vieta jauniem pakalpojumiem un nišas piedāvājumiem. 08.04.2024


Šis gads 14 uzņēmējiem no Vidzemes iesācies, papildinot zināšanas par to, kā izmantot LEAN pieeju savā uzņēmumā, lai, patērējot pēc iespējas mazāk resursu, sasniegtu visaugstākos iespējamos rezultātus. No visiem grupas apmācību dalībniekiem desmit saņēma individuālas konsultācijas, kas nozīmē, ka katrā no šiem uzņēmumiem ar LEAN pieeju tika iepazīstināta gan uzņēmuma vadība, gan plašāka komanda. Uzņēmumi ieguva savai situācijai pielāgotu apmācību saturu un rekomendācijas efektivitātes paaugstināšanai, uzlabojumu ieviešanai un iepriekš definēto mērķu sasniegšanai.

03.04.2024

Projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros Cēsīs, Valmierā, Gulbenē un Madonā darbojas četras koprades darbnīcas, kas aicina uzņēmējus strādāt ar dažādām iekārtām bez maksas – izšūšanas mašīnu, foto un video aparatūru, grafisko planšeti u.c. Aicinām iepazīties ar katru no darbnīcām zemāk.

25.03.2024

28. februārī, Cēsīs, Vidzemes inovāciju nedēļas konferences DAŽĀDĪBĀ RODAS INOVĀCIJA laikā kopā sanāca Vidzemes reģiona uzņēmēji, augstākās izglītības, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, pētnieki un citi viesi, lai stiprinātu savas zināšanas par dažādību inovācijā, ar kurām dalījās atzīti jomas eksperti. Tāpat šī gada konferencē uzsākta jauna tradīcija – godināt Vidzemes uzņēmējus par viņu sasniegumiem kategorijās inovācija, ilgtspēja un sociālā atbildība. Vidzemes inovāciju balvu kategorijā Inovācija saņēma SIA VIRTE Tehnoloģijas, kategorijā Ilgtspēja – SIA Aloja-Starkelsen, savukārt kategorijā Sociālā atbildība – SIA Valmiermuižas alus.

04.03.2024

Lai veicinātu inovācijas koksnes pārstrādē un pievienotas vērtības produktu ražošanā, kā arī tehnoloģiju izmantošanā, šīs nedēļas nogalē, 23.–25. februārī, Valmierā, Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās starptautisks ViA un Vidzemes plānošanas reģiona organizēts Koksnes tehnoloģiju hakatons. 01.03.2024


Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros Vidzemes plānošanas reģions aicina uz konferenci DAŽĀDĪBĀ RODAS INOVĀCIJA, kas notiks 28. februārī Cēsīs, viesnīcā Villa Santa. Konferencē tiks detalizēti apskatīta inovāciju nedēļas virstēmas – dažādība – loma mūsdienu inovāciju procesos. Lai meklētu dažādības krustpunktus ikdienas procesu attīstībai, konferences saturu veidot aicināti vairāki Latvijā atpazīstami dažādības un inovācijas jomu eksperti. Turklāt, konferences laikā aizsāksim jaunu tradīciju – Vidzemes inovācijas balvas pasniegšanu, kā ietvaros godināsim uzņēmējus par nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes reģiona attīstībā. Ar konferences programmu iepazīties iespējams ŠEIT.

06.02.2024

Lai veicinātu inovācijas koksnes pārstrādē un pievienotas vērtības produktu ražošanā, kā arī tehnoloģiju izmantošanā, 2024. gada 23.–25. februārī Valmierā norisināsies Vidzemes Augstskolas (ViA) un Vidzemes plānošanas reģiona organizētais Koksnes tehnoloģiju hakatons.

16.01.2024

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) organizē apmācību ciklu, kurā uzņēmējiem būs iespēja apgūt LEAN pieeju procesu optimizēšanai ar mērķi veicināt uzņēmumu konkurētspēju un produktivitāti. Apmācību programma ietverta divās nodarbību dienās klātienē 2024.gada 17. un 24. janvārī.  Pasākuma norises vieta Vidzemē tiks izvēlēta atbilstoši tam, no kurienes būs pieteikušies visvairāk interesenti.

10.01.2024

Lai veicinātu inovācijas koksnes pārstrādē un pievienotas vērtības produktu ražošanā, kā arī tehnoloģiju izmantošanā, 2024. gada 23.–25. februārī Valmierā norisināsies Vidzemes Augstskolas (ViA) un Vidzemes plānošanas reģiona organizētais Koksnes tehnoloģiju hakatons.

20.12.2023

8. novembrī Vidzemes Augstskolas telpās, projektu “Uzņēmējdarbība Vidzemē” un SMEPRO REG ietvaros, norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizētais seminārs Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta, komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī koprades telpu koordinatoriem. 08.11.2023


Nozīmīgs brīdis Gaujas Nacionālajam parkam un ikvienam no mums – 25. oktobrī Siguldā starptautiskā bioreģiona forumā parakstīts labas gribas memorands par Gaujas Nacionālo parku kā pirmo bioreģionu Latvijā. Tā ir apņemšanās kopīgiem spēkiem visos iesaistes līmeņos veidot dabai un klimatam draudzīgu, resursu taupīgu, dažādu sabiedrības grupu iekļaujošu un ekonomisko labklājību veicinošu vidi. Bioreģiona forums pulcēja kopumā vairāk nekā 240 dalībniekus.

06.11.2023

Vidzemes kokrūpniecības nozares uzņēmēji kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem viesojās Oslo, Norvēģijā, lai piedalītos pieredzes un kontaktu apmaiņā ar kokapstrādes jomas uzņēmumiem.

24.10.2023

Vidzemes plānošanas reģions spēris pirmo soli investīciju piesaistes kampaņas sagatavošanā. Izstrādāta Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona prioritārajām viedās specializācijas jomām 2022.-2027. gadam. Tās uzdevums ir veidot pamatu, lai ārvalstu investorus uzrunātu efektīvi un mērķtiecīgi. Ar stratēģiju iepazīties iespējams ŠEIT.

02.10.2023

Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi”, kam izsludināta trešā pieteikšanās kārta. Idejas  iespējams iesniegt līdz 2. oktobra plkst. 22:00, aizpildot ANKETU un sūtot to uz uznemejdarbiba PIE vidzeme PUNKTS lv.

20.09.2023

No 18. līdz 20. oktobrim uzņēmēji, kuri darbojas kokapstrādes jomā Vidzemē, aicināti pievienoties braucienam uz Norvēģiju. Tur notiks pieredzes un kontaktu apmaiņa ar kokapstrādes jomas uzņēmumiem. Vizītes programma sastādīta sadarbojoties ar ekspertu koksnes jomā, uzņēmuma Tretorget (tretorget.no) izpilddirektoru Ola Rostad. Pieteikšanās braucienam, līdz 29. septembrim, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/fAwqsq9qsUSUCGLi9

19.09.2023

Augusts Vidzemē nu jau vairāk kā 10 gadus nav iedomājams bez kopīgiem darbīgu uzņēmēju svētkiem – Vidzemnieku dārza svētkiem. Šodien Ungurmuižas dārzā Vidzemes plānošanas reģions godināja 11 uzņēmējus, kurus par veiksmīgu un iedvesmojošu darbošanos Vidzemē nominējušas pašvaldības. Vidzemnieku dārza svētki notika jau divpadsmito reizi un pa šiem gadiem izstāstīti jau 297 Vidzemes uzņēmēju stāsti, kas iedvesmo un motivē darīt.

16.08.2023

Jau ziņots, ka Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi”. Pieņemts lēmums par biznesa ideju iesniegšanas otrās kārtas izsludināšanu. Tās pieteikt iespējams līdz 10. augustam, aizpildot ANKETU un sūtot to uz uznemejdarbiba PIE vidzeme PUNKTS lv.

26.07.2023

Projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” aktivitātes “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi” ietvaros Vidzemes uzņēmējdarbības centrs aicina pievienoties tiešsaistes semināram par biznesa ideju attīstību, kas norisināsies 11. jūlijā no 10:00 līdz 12:00 tiešsaistes platformā ZOOM. Seminārā uzstāsies Vita Brakovska, biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” vadītāja un Laima Engere-Levina, Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja. Tiešsaistes nodarbības ietvaros tiks sniegts ieskats un ieteikumi sekmīgākai pieteikumu sagatavošanai dalībai aktivitātē. Reģistrēšanās: https://forms.gle/xEatJHnqqAmCoLty5

28.06.2023

Turpinās pieteikšanās konsultācijām, ko Vidzemes uzņēmējdarbības centrā sniedz uzņēmējdarbības konsultante un inovāciju brokere Rita Sprindžuka. Viņas galvenā loma šajā procesā ir palīdzēt ar tām zināšanām, kuras konkrētajā brīdī uzņēmumam ir nepieciešamas tālākajā attīstībā, lai veidotu uzņēmuma ilgtspējīgu un inovatīvu izaugsmi. Konsultācijām pieteikties var aizpildot pieteikuma formu: https://forms.office.com/e/8TZw8ZpVRa.

26.06.2023

Jau ziņots, ka Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi”. Šobrīd pieņemts lēmums par biznesa ideju iesniegšanas otrās kārtas izsludināšanu. Tās pieteikt iespējams līdz 10. augustam, aizpildot ANKETU un sūtot to uz uznemejdarbiba PIE vidzeme PUNKTS lv. 15.06.2023


Aizvadītajā nedēļā, 18.-19. maijā Valmierā, Vidzemes Augstskolas telpās norisinājās Koksnes tehnoloģiju hakatons, kurā dalībnieki meklēja inovatīvus risinājumus nozares izaicinājumiem un izstrādāja savus prototipus.

23.05.2023

Uzņēmējdarbības speciālisti, atbalsta organizācijas, uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti š.g. 8. jūnijā aicināti apmeklēt Ogres Centrālo bibliotēku, lai uzzinātu par projektā “Uzņēmējdarbība Vidzemē” paveikto, satiktos ar līdzīgi domājošajiem un diskutētu par gaidāmajām atbalsta aktivitātēm. Reģistrācija, līdz 5. jūnijam, te: https://forms.gle/jtSi9dLs23hk3foJ6.

22.05.2023

Vidzemes plānošanas reģiona ieviestā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros tiek īstenota aktivitāte “Produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi, balstoties uz inovāciju vaučeru koncepta piemēra”. Tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniem uzņēmējiem, vecumā no 18 līdz 40 gadiem, lai attīstītu kādu biznesa ideju. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts atbalsts specifiskām apmācībām un praktiskām konsultācijām biznesa idejas attīstībai.

08.05.2023

Latvijas kokapstrādes un meža nozare ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem, kas saglabājies nemainīgi nozīmīgs. Meži klāj 53% Latvijas valsts teritorijas, un industrijas loma IKP sasniedz 6,5%, savukārt eksporta apjoms – 3,6 miljardus eiro, jeb teju ceturto daļu valsts kopējā eksporta. 

04.05.2023

Valmierā noticis noslēdzošais Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros rīkotais hakatons jauniešiem “Pārcēlāji – Eiropas nākotnes arhitekti”. Šoreiz piedalīties bija aicināti arī skolēni no Norvēģijas.

28.04.2023

No šī gada 22. līdz 26. maijam Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina uzņēmējus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Islandi, lai iepazītu Islandes inovāciju nedēļu 2023 (Iceland Inovation Week 2023). Tās ietvaros norisināsies pasākumi uzņēmumiem, kam saistoša aprites ekonomikas joma, jo īpaši – pārtikas, enerģētikas un veselības tehnoloģijas, kā arī zilās bioekonomikas tehnoloģijas. Tāpat paredzēts, ka programmas saturs būs atbilstošs augsto tehnoloģiju attīstītājiem, t.sk. finanšu sfērā. Aicinām pieteikumus dalībai sūtīt līdz 2023. gada 21. aprīlim, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/TWAXqcpnnb6L5QLb8.

17.04.2023

No 18. līdz 19.maijam klātienē, Vidzemes Augstskolas telpās, norisināsies koksnes tehnoloģiju hakatons ar mērķi 24 stundu laikā rast jaunus risinājums nozares izaicinājumiem 3 tematiskajās vertikālēs.

13.04.2023

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēji aicināti pieteikties De Minimis finansētām konsultācijām, kas var kļūt par spēcīgu atbalstu uzņēmuma mērķu definēšanā un sasniegšanā, inovāciju un starptautiskās sadarbības attīstīšanā kā arī Latvijā un Eiropas Savienībā pieejamo uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu apgūšanā.

05.04.2023

Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis līgumu ar SIA “Kemers Business and Law Company” par “Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas jomām” izstrādi.

03.03.2023

Aizvadītajā Vidzemes Inovāciju nedēļas 2023 laikā viens no apmeklētajiem pasākumiem bija Vidzemes plānošanas reģiona organizētā konference “Improvizācija inovācijai”, kas 22. februārī visas dienas garumā norisinājās Līgatnē. Konferencē uzstājās 11 eksperti, un to apmeklēja teju 100 dalībnieki – uzņēmēji no visdažādākajām nozarēm, augstskolu un zinātnes institūciju, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.

28.02.2023

Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis līgumu ar SIA “Kemers Business and Law Company” par “Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas jomām” izstrādi.

24.02.2023

Projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros turpinās starptautisko sakaru veidošana, nostiprināšana un jaunu sadarbību veicināšana uzņēmējdarbības jomā. Kā viena no plānotajām aktivitātēm šomēnes īstenota Vidzemes uzņēmēju pieredzes vizīte Norvēģijas Karalistē.

10.02.2023


No šī gada 6. līdz 8. februārim uzņēmēji Vidzemē aicināti pieteikties braucienam uz Norvēģiju, kur norisināsies intensīva pieredzes apmaiņa, jaunu kontaktu dibināšana un esošo nostiprināšana. Braucējus uzņems Elverum pašvaldība, kas trīs dienu laikā uzņēmējus iepazīstinās ar divām izglītības iestādēm, sešiem pārtikas ražošanas un/vai tirdzniecības nozarē esošiem uzņēmumiem Inlandetas reģionā, pārtikas kultūras centru bērniem Geitmyra Ringsaker, kas veicina izglītošanos ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patērēšanas jomā, tirgu Mathallen (Oslo) un Latvijas Republikas vēstniecību Norvēģijas Karalistē.

04.01.2023

Laikā, kad pasauli pārapdzīvotības un cilvēku neapdomīgas rīcības rezultātā arvien vairāk apdraud pārtikas krīze, cilvēki biežāk aizdomājas par to, ka pārtika kļūst vērtīgāka. Ikdienā ar to vairāk saskaramies preču sadārdzinājuma kontekstā, tomēr lai šo situāciju risinātu ilgtermiņā, svarīgi apzināties to, ka arī izejvielas pārtikas ražošanai var izsīkt. Iepriekšējās nedēļas izskaņā Vidzemes plānošanas reģions aicināja esošos un topošos pārtikas nozares uzņēmējus “Vidzemes burkānu hakatonā” meklēt inovatīvus risinājumus tam, lai devīzi “Ēd. Radi. Neizmet.” ieviestu dzīvē: ēstu pēc iespējas veselīgāku vietējās izcelsmes pārtiku, radītu gudrāk un neizmestu to, ko var izmantot.

01.12.2022

Vidzemes pārtikas inovāciju hakatons notiks Valmierā, sākot no 25. novembra plkst. 16.00 līdz 26. novembra plkst. 16.00. Radīt jaunas idejas pārtikas un dzērienu ražošanā, sākot no izejvielu iegūšanas līdz pat produkcijas realizācijai tirgū, Vidzemes plānošanas reģions aicina topošos un esošos uzņēmējus. Dalībai hakatonā aicināts arī ikviens interesents, kuru aizrauj ideju radīšanas un attīstīšanas process, lai atrastu risinājumus Latvijā un pasaulē aktuāliem izaicinājumiem.

03.11.2022

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Uzņēmējdarbība Vidzemē” ietvaros paredzēti četri hakatoni jauniešiem un trīs hakatoni uzņēmējiem. Līdz šim īstenoti divi jauniešu hakatoni no kuriem viens Limbažos, otrs - Smiltenē, savukārt pirmais hakatons uzņēmējiem notiks jau pavisam drīz.

28.10.2022

Vidzemes plānošanas reģiona organizētais hakatons “Jauniešu biznesa idejas energoefektivitātes paaugstināšanai” šoreiz norisināsies Smiltenē 28. un 29. septembrī. Pasākuma mērķis ir attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības spējas, motivēt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību.

27.09.2022

Aizvadītās nedēļas trešdienā Oleru muižas dārzā svinīgā Vidzemnieku dārza svētku pasākumā Vidzemes plānošanas reģions godināja uzņēmējus, kurus par  veiksmīgu un iedvesmojošu darbošanos Vidzemē nominējušas pašvaldības. Simboliski, ka jauno desmitgadi iesākām vietā, kur Vidzemnieku dārza svētki tika atzīmēti pirmo reizi - Oleru muižā.

30.08.2022

Vidzemes plānošanas reģions kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” līdzfinansējuma saņēmējs aicina Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības līdz 2022. gada 29. jūlijam iesniegt pieteikumus konkursā “Kopstrādes telpu attīstība Vidzemes plānošanas reģionā” (turpmāk – Konkurss).

29.06.2022

Aļģu lampa, zemē stādāmi dēstu podiņi, koka pudeles, aplikācija, kas motivē šķirot atkritumus, organisko atkritumu savākšanas kastes ēdināšanas uzņēmumiem un produkti ar otro dzīvību – šādas inovatīvas idejas ierosināja un attīstīja jaunieši uzņēmējdarbības Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā hakatonā “Radi pats Limbažu novadā”. Pirmās trīs godalgotās vietas ieguva: 1. “Walstrītnieki” (Limbažu vidusskola), kuri gaisa kvalitātes uzlabošanas nolūkos radīja aļģu lampu; 2. “Spriganie zaķēni” (Limbažu Valsts ģimnāzija), kuri pārliecinoši prezentēja zemē stādāmus dēstu podiņus, ražotus no organiskiem atkritumiem;  3. ”Zars” (Limbažu Valsts ģimnāzija), kuri nepilnu divu dienu laikā paspēja ne tikai pilnveidot savu ideju, bet arī izstrādāt tās prototipu - koka pudeli.

05.05.2022

Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības  centrs pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem 21.aprīlī organizē lekciju "Kā noformulēt un “iepakot” vēstījumu uzņēmējiem". Tēma izvēlēta, pamatojoties uz pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu identificētajām apmācību vajadzībām.

21.04.2022

28.-29. aprīlī Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldības aģentūru “LAUTA” un EUROPE DIRECT Vidzeme rīkos jauniešu uzņēmējdarbības hakatonu “Radi pats Limbažu novadā”. Pasākuma mērķis ir attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības spējas un motivēt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību. Hakatonā piedalīties aicināti Limbažu novada izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni un Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi.

20.04.2022

Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs 24. februārī Vidzemes inovāciju nedēļas laikā aicina uz konferenci "Simbioze: risinājums resursspiedīgos apstākļos", kurā ieskatīsimies simbiozes nozīmē attīstības un inovētspējas veicināšanā.

21.02.2022

Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiskais mērķis ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību. Vidzeme vēlas būt talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties globālajiem pārmaiņu procesiem un ir konkurētspējīgs. Lai virzītos uz šo mērķi, Vidzemes plānošanas reģions ar EEZ grantu finansiālu atbalstu īsteno nozīmīgu projektu, kura aktivitātes vērstas uz reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību. Projektā paredzēta gan pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistu kapacitātes celšana, gan uzņēmēju konkurētspējas veicināšana vietējā un starptautiskā mērogā. Projekta ietvaros Vidzemes uzņēmēji aicināti anonīmā aptaujā novērtēt pakalpojumus un atbalstu, ko uzņēmējiem sniedz pašvaldība.
12.01.2022

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmēji aicināti pieteikties bezmaksas konsultācijām par inovāciju un starptautiskās sadarbības attīstīšanu, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju ārvalstīs.

 

13.12.2021

Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs 12. oktobrī aicina uzņēmējus, uzņēmējus pārstāvošas organizācijas, pašvaldību speciālistus un citus interesentus uz projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” atklāšanu, lai iepazītos ar turpmākajos divarpus gados plānotajām projekta aktivitātēm, kuru mērķis ir attīstīt Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības vidi.

04.10.2021

2021. gada 18. augustā Varakļānu pils dārzā svinīgā Vidzemnieku dārza svētku pasākumā Vidzemes plānošanas reģions sumināja uzņēmējus, kurus par  veiksmīgu un iedvesmojošu darbošanos Vidzemē nominējušas pašvaldības.

25.08.2021

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031