VPR jaunumi

29. martā SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notika Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Tās laikā pašvaldību priekšsēdētāji tika informēti par remigrācijas atbalsta projekta 2018. gada rezultātiem un Vidzemes uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma “Vidzemes stāsti 2019” jauno konceptu. Klātesošie tika iepazīstināti ar statistiku sabiedriskā transporta maršrutos Vidzemes plānošanas reģionā, un padomes sēdes laikā tika apstiprināts arī projekta SUPER (Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos) Rīcības plāns, kā arī skatīti citi jautājumi.
02.04.2019
“Vidzemes Inovāciju nedēļas” ietvaros īstenota darba grupas sanāksme, kuras laikā dažādu valsts, pašvaldību institūciju pārstāvji, reģiona uzņēmēji, izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvji un citas interešu puses diskutēja par nepieciešamajiem uzlabojumiem viedās specializācijas jomu attīstībai reģionā. Vidzemes plānošanas reģions projekta “EcoRIS3” ietvaros strādā pie rīcības plāna izveides, lai uzlabotu reģionālās politikas instrumentus inovāciju vides veicināšanai reģionā un diskusijā saņemtie ieteikumi būs vērtīgs ieguvums šī plāna izstrādē.
01.04.2019
Martā projekta “SUPER” partneri tikās pirmā posma jeb pirmās fāzes pēdējā projekta sanāksmē Utrehtā, Nīderlandē, lai prezentētu rīcības plānus, kas paredz pilnveidot pašmāju inovāciju atbalsta sistēmas, tai skaitā inovāciju atbalsta sistēmu arī Latvijā. Vidzemes plānošanas reģionam šī bija iespēja saņemt starptautisku vērtējumu par to, vai izvēlētā pieeja pašmāju ekosistēmas stiprināšanai uzskatāma par efektīvu. Neatsverams ieguvums bija iespēja uzklausīt deviņu Eiropas valstu pārstāvju viedokli un norādes par jautājumiem, kas vēl nav pietiekami detalizēti aplūkoti, taču ir būtiski rīcību plānam kopumā.
29.03.2019
Izmantojot Inovāciju nedēļas konceptu, 28. februārī, Valmierā, projekta “SUPER” darba grupa tikās konferences “Inovācija attīstībai” laikā , izmantojot iespēju īpašu uzmanību pievērst eko inovāciju nozīmībai gan Vidzemes reģionā, gan Latvijā kopumā. Uzaicinātie projekta SUPER īstenotāji iepazīstināja gan darba grupas pārstāvjus, gan arī konferences apmeklētājus ar projektā izstrādāto rīcību plānu.Klātesošajiem tika stāstīts par plānā ietvertajiem galvenajiem aspektiem un izpētes secinājumiem, tai skaitā arī izaicinājumiem, kurus nevajadzētu ignorēt. Tādējādi politikas veidotāji – ministriju pārstāvji, atbalsta organizāciju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, kas atbildīgi par uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstības plānošanu pašvaldībā, uzņēmēji un citi, kopumā ap 150 interesentu, tika rosināti pievērst uzmanību inovāciju, īpaši eko inovāciju nozīmei Latvijā kopumā, kā arī tika aicināti detalizētāk iepazīties ar vairākiem jautājumiem, kas tiks risināti rīcību plānā, lai pilnveidotu inovāciju atbalsta sistēmu gan reģionā, gan valstī kopumā.
28.03.2019
Mobilitāte un pieejamība ir TENTacle projekta atslēgas vārdi. Ērta transporta sistēma un mobilitātes iespējas ir svarīgi priekšnoteikumi Vidzemes reģiona ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions 2019.gada 14.martā organizēja semināru, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, pētniekiem un jomas ekspertiem dalītos pieredzē, mācītos un diskutētu par mobilitāti un tās kvalitātes uzlabošanu, salāgojot visu satiksmes dalībnieku vajadzības un ņemot vērā nākotnes attīstības tendences.
28.03.2019
Kopš 2017. gada aprīļa Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Veru novada arodapmācības centru Igaunijā (Tsenter) kopīgi īsteno projektu “Koksne un mēbeles”. Organizētas virkne aktivitātes kokrūpniekiem, lai stiprinātu pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu sektorā starp Vidzemes plānošanas reģiona un Veru apgabala uzņēmējiem, veicinātu inovācijas nozarē un uzņēmumu eksportspēju. Šobrīd projekta aktivitātes ir noslēgušās un ir iezīmējies virziens nozares attīstības veicināšanai reģionā arī turpmāk.
27.03.2019
25.martā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji tikās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai iepazīstinātu ar plānoto “transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu Vidzemē, vienlaikus pārrunājot arī problēmjautājumus, kas saistīti ar tā ieviešanu, ņemot vērā, ka šāds pakalpojums Latvijā tiks piedāvāts pirmo reizi.Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede tikšanos raksturo kā veiksmīgu: “Ministrs pauda atbalstu projekta iniciatīvai, t.i. “transports pēc pieprasījuma” iedzīvināšanai teritorijās, kur šobrīd ir nepilnīga sabiedriskā transporta kustība. Tāpat sarunā ministrs uzsvēra, ka sabiedriskā transporta maršrutu noteikšana un izveide ir valsts funkcija, un ir skaidrs, ka kopīgi jāmeklē risinājumi, kā stiprināt sabiedriskā transporta tīklus attālajos lauku reģionos.”Projektu vadītāja Līga Puriņa-Purīte, kura ir atbildīga par “transports pēc pieprasījuma” idejas realizēšanu Vidzemes plānošanas reģionā, uzskata: “Projekts MAMBA, ieviešot pilotu transports pēc pieprasījuma Mazsalacas un Alūksnes novados, un vienlaikus konstatējot un apkopojot datus, kas liecinās par jaunām fiksētām iedzīvotāju plūsmām konkrētos maršrutos, varētu veicināt jauna veida sabiedriskā transporta maršrutu izveidi konkrētajās teritorijās.”
26.03.2019
2018. gada pavasarī noslēdzās darbs pie RATIO projekta rīcības plāna mazo un vidējo uzņēmumu(MVU) inovāciju sekmēšanai Vidzemes plānošanas reģionā izstrādes. Patlaban noris rīcības plāna ieviešana un uzraudzība. Plāns izstrādāts ar mērķi rosināt un īstenot tādus pasākumus, kuru ieviešana uzlabotu Latvijas reģionālās politikas instrumentus - darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalstam lauku reģionos, pilnveidotu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākumus, radītu priekšnoteikumus inovāciju vides attīstībai.  Izvērtējot RATIO projektā paveikto, var secināt, ka izdevies sasniegt RATIO projektā uzstādītos mērķus - uzlabot reģionālo politiku MVU inovācijas atbalstam; veicināt uzņēmēju, uzņēmējdarbības atbalsta struktūru un pašvaldību  sadarbība; motivēt MVU iesaistei inovāciju procesā; apgūt partnervalstu labāko pieredze inovāciju ieviešanas jomā.
26.03.2019
19.martā Vidzemes plānošanas reģions rīkoja informatīvu semināru par projektu pieteikumu sagatavošanu konkursam “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”. Šogad Vidzemes kultūras programmā iekļauta jauna prioritāte - sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā un uzturēšanā.
22.03.2019
Latvijā mākslas terapija (vizuāli plastiskās mākslas terapija) ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu „valoda” - māksla.Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.Mākslas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām.(Informācijas avots: http://www.arttherapy.lv/lv/makslas-terapija/kas-ir-makslas-terapija)
18.03.2019

Notikumi

«Jūlijs 2019»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031